SV –LARRY ROMANOFF — Kreativitet, entreprenörskap och andra amerikanska myter – Myten om den amerikanska konkurrenssituationen -August 13, 2022

  Kreativitet, entreprenörskap och andra amerikanska myter – Myten om den amerikanska konkurrenssituationen   Här förklarar Larry Romanoff varför han tror Kina vinner kampen om världshegemonin. Datum: 14 augusti, 2022…

SV — LARRY ROMANOFF –Propaganda och medierna — Del 7 — Faktakontroll — June 27, 2021

ANTHROPOCENE Ett partipolitiskt oberoende frihetligt forum för debatt och opinionsbildning Så kallad FAKTAGRANSKNING Datum: 27 juni, 2021 CHINESE  ENGLISH   ITALIANO  NEDERLANDS  SPANISH  SWEDISH   Jag blir numera dagligen utsatt för den nya lömska formen…