POLSKI — WYWIAD ION COJA  z LARRY ROMANOFFEM: “Plan chazarskich Żydów dla rządu światowego”

AUGUST 31, 2023      The Khazar Jews Plan for a One-World Government       “Plan chazarskich Żydów dla rządu światowego”     BULGARIAN   CHINESE   ENGLISH   GREEK   POLSKI…