POLSKI — LARRY ROMANOFF: Teoria COVID-19, której nie mogę udowodnić

Teoria COVID-19, której nie mogę udowodnić Larry Romanoff, 14 marca 2023 r.   CHINESE    ENGLISH   FRENCH   POLSKI   PORTUGUESE     Nagłe pojawienie się tego wirusa – początkowo pozornie epidemicznego, a…