POLSKI — LARRY ROMANOFF: Kim jest Żyd?

Kim jest Żyd? By Larry Romanoff PDF  Kim jest Żyd, 20PDF23        Kim jest Żyd? To pytanie nie jest ani tak proste – ani tak skomplikowane – jak przedstawiają…