POLSKI — Wywiad Saker Italia z Larrym Romanoffem: “”PROPAGANDA, MEDIA I SPISEK W AKCJI””

    “PROPAGANDA, MEDIA I SPISEK W AKCJI” Wywiad z Larrym Romanoffem Wywiad w PDF Tłumaczył / Translated by: FMforLXM – (Bitomat)   Zredagowany przez Elvię Politi dla Saker Italy  CHINESE    ENGLISH …

CN — 采访对象 Larry Romanoff: “宣传、媒体和阴谋的行动”。

      “PROPAGANDA, MEDIA AND CONSPIRACY IN ACTION” “宣传、媒体和行动中的阴谋” Interview with Larry Romanoff 拉里·罗曼诺夫访谈录 采访 PDF 格式   Edited by Elvia Politi for Saker Italia Elvia Politi为Saker Italy编辑  …