POLSKI — LARRY ROMANOFF: Teoria COVID-19, której nie mogę udowodnić

Teoria COVID-19, której nie mogę udowodnić Larry Romanoff, 14 marca 2023 r.   CHINESE    ENGLISH   FRENCH   POLSKI   PORTUGUESE     Nagłe pojawienie się tego wirusa – początkowo pozornie epidemicznego, a…

CH — LARRY ROMANOFF — 我无法证明的2019冠状病毒疾病 — 2022年3月14日

我无法证明的2019冠状病毒疾病 由拉里·罗曼诺夫,2022年3月14日 译者:珍珠 CHINESE    ENGLISH   FRENCH   POLSKI   PORTUGUESE    

EN — LARRY ROMANOFF — A COVID-19 Theory I Cannot Prove — March 14, 2022

A COVID-19 Theory I Cannot Prove By Larry Romanoff, March 14, 2022   CHINESE    ENGLISH   FRENCH   POLSKI   PORTUGUESE   For background, the sudden appearance of this virus – at first apparently epidemic, then…