SV — LARRY ROMANOFF –Propaganda och medierna — Del 7 — Faktakontroll — June 27, 2021

ANTHROPOCENE

Ett partipolitiskt oberoende frihetligt forum för debatt och opinionsbildning

Så kallad FAKTAGRANSKNING

Datum: 27 juni, 2021

CHINESE  ENGLISH   ITALIANO  NEDERLANDS  SPANISH  SWEDISH

 

Jag blir numera dagligen utsatt för den nya lömska formen av censur kallat ”Fact Check”. Det inträffar oftast när jag redovisar dokumenterad Peer Reviewad vetenskap inom det medicinska området. Senast var det Källkritik byrån som drivs av tre vetenskapligt okunniga s.k. journalister.

 

Dagens västliga Main Stream Media bedriver två former av falsk nyhetsförmedling, dels sprider man ren lögnaktig propaganda systematiskt, dels gör man ett nyhetsurval där man utelämnar informationer om mycket viktiga händelser. Senaste exemplet är den totala tystnaden i MSM om den i dagarna genomförda miljondemonstrationen i London mot Coronapolitiken. Hade motsvarande demonstration hållits i Moskva, Peking eller Minsk hade det varit på alla förstasidor. För att ni skall förstå vad som händer återger jag här en redogörelse för fenomenet faktagranskning skrivet av den kände krönikören Larry Romanoff för The Saker Blog den 27 juni 2021. Fritt översatt från engelskan av undertecknad.

Lars Bern

Propaganda och medierna

Översättning: lars bern

 

I vår värld idag, vem är i desperat behov av att bli ”faktagranskad”? Massmedierna, förstås. Och i dagens värld, vem äger, finansierar och kontrollerar hela faktagranskningsinfrastrukturen och genomför alla faktakontroller? Massmedierna, förstås. Internerna driver anstalten och rävarna vaktar stugan. Vad kan gå fel?

 

Låt oss först ta bort den tanklösa uppfattningen att den faktagranskning som utförs idag faktiskt innebär någon kontroll av fakta. Det gör det inte. Det främsta syftet med denna industri är inte att söka efter sanningen utan det är i stället en lömsk form av censur, ett sista sätt att dra åt snöret runt informationssäcken för att förhindra att obekväma sanningar flyr och, om de flyr, att klubba dem till döds vid födseln. Ett kraftfullt sekundärt syfte med faktakontroll är att begrava kunskap om de brott och grymheter som begåtts av det internationella gangstergänget (ICG) och att skydda dem från offentligt misstroendevotum. Det enda kravet för framgång är en lättlurad och oinformerad allmänhet.

 

Ett av de mer tragiska resultaten av mediekoncentration, propaganda och censur är att faktagranskningen nästan helt har adjungerats av propagandisterna. I en tid då vi är i desperat behov av ärlig faktagranskning av mediepåståenden har mediekanalerna själva som Gannet Publishing, Reuters, ABC news, gått i framkant på denna marknad, effektivt kontrollerat sig själva och, föga förvånande, drar slutsatsen att de inte ljuger för oss. Vad värre är, medias faktagranskningsavdelningar fungerar också som underrättelsetjänster och proklamerar sin kyskhet samtidigt som de försöker snoka fram och tysta de ultimata källorna till motsatt åsikt och sanning. Ett exempel från min personliga erfarenhet:

 

Flera av mina tidiga artiklar om COVID-19 blev virala med läsarnedladdningar i miljoner, vilket omedelbart drog till sig ICG:s uppmärksamhet. Efter detta, och sammanfallande med många hitbitar i mainstream-media, fick jag ett e-postmeddelande från en gentleman på Gannett Publishing, som presenterade sig som ”en faktagranskare för USA Today”, som skenbart ville avgöra sanningshalten i några av mina uttalanden. Det borde vara uppenbart att ”faktakontroll” skulle ge upphov till en begäran som ”Ni gjorde detta påstående. Kan ni bevisa att den är korrekt?” 

 

Begäran visade inget intresse av att få bevis för mina påståenden, men ett krav att få känna till mina källor. Problemet var att jag verkade veta många saker jag inte borde veta, och de kunde inte ta reda på var jag fick min information. Mannen var naturligtvis ute efter att nå ut till mig, men vad han främst sträckte sig efter var mina informationskällor. Han ville inte ha mer stödjande bevis för mina påståenden, men för att veta var jag hade fått de bevis jag redan hade presenterat, specifikt ”varifrån samlade du in forskningen i dina artiklar?” Han ville också ha en lista över namnen på andra ”författare, tjänstemän eller kommentatorer” som visste vad jag visste och som delade mina åsikter. Detta är inte faktakontroll, utan underrättelseinsamling i syfte att identifiera och tysta källor till avvikande åsikter.

 

Faktagranskningsindustrin skapades inte för att faktagranska de falska påståendena och mediestödet för invasionerna av Irak och Libyen eller dagens imaginära ”folkmord” i Kinas Xinjiang, utan i stället för att tysta dem som försöker avslöja sanningen. Det var aldrig meningen att undersöka vaccinationsprocessen (av något slag) utan att tysta dem som antingen uttryckte rädsla för farliga vacciner eller exponerade föroreningar i dessa vacciner.

 

I det senare fallet är vaccintillverkarna (eller deras betalda promotors) den främsta källan till de ”fakta” som sprids av medierna och används av faktagranskarna för att förlöjliga och försöka ogiltigförklara verkliga offentliga farhågor. Alla tre parter ignorerar orubbligt det hårda faktum att den amerikanska regeringen har betalat miljarder i ersättning för skador och dödsfall från farliga och förorenade vacciner. Och ingenstans nämner de att nästan 100 miljoner amerikaner smittats av ett potentiellt cancerframkallande simianvirus från ett förorenat poliovaccin. (2) De nämner inte heller CDC-rapporten om att spädbarn som får en fullständig uppsättning av barnvacciner potentiellt kan utsättas för mer än 300 föroreningar. Ni kan se problemet: mycket av sanningen och underliggande bevis, även om de finns tillgängliga, begravs av medierna till deras stöd för ICG, medan ”läckaget” hanteras på andra sätt.

 

Det finns inget här om att kontrollera fakta. Det handlar om kontroll av information, varav hälften handlar om identifiering och tystande av motsatta åsikter. Det är mot denna bakgrund som all faktagranskning måste ses.

 

Jag skrev nyligen en väldokumenterad artikel om tesen (nu allmänt accepterad, tror jag) att den spanska influensapandemin 1918 inte var influensa utan i stället var en nu bevisad bakterieinfektion, det tragiska resultatet av ett missriktat experiment av Rockefeller Medical Institute av ett hjärnhinneinflammationsvaccin som började vid Fort Riley i USA och spreds runt om i världen inte av soldaterna utan av Rockefeller själv. (3) Reuters genomförde omedelbart en ”faktakontroll” av avhandlingen och förklarade den falsk. Reuters bevis? Obefintligt, påståendet kvävs som obestridliga bevis. (4) Dessutom var vissa av Reuters påståenden helt falska. Avsikten var att begrava en politiskt farlig sanning och förhindra dess flykt in i det offentliga rummet.

 

I ett annat fall, när allmänhetens oro snabbt accelererade över den undflyende strålningen från Japans Fukushimareaktor, begravde medierna nästan omedelbart historien och ersatte den med en mängd artiklar om en enda lax i Kanadas Osoyoos Lake som upptäcktes med mätbara men obetydliga nivåer av Cesiumstrålning. Sjön är hundratals mil inåt landet och irrelevant för strålningen i Stilla havet, men plötsligt var detta den enda historien. Efter detta ”faktagranskade” Snopes lydigt fukushima-stillahavsstrålningen och använde denna berättelse om den enda icke-närstående laxen för att uttala de tidigare Fukushima-strålningshistorierna falska. Återigen handlar det inte om att kontrollera fakta utan om att begrava sanningen.

 

Detta är nästan en åt sidan, men med Osoyoos Lake som innehåller potentiellt miljontals laxar, vad är oddsen för att bara en lax skulle vara förorenad och att mitt nät skulle hitta den? Men i själva verket har historien sitt ursprung på sociala medier och jag kunde inte hitta några tillförlitliga bevis för att denna radioaktiva fisk existerade. De få människor som rapporterade allt refererade till varandra eller Snopes, vilket nästan säkert betyder att en invecklad och fabricerad berättelse användes för att vilseleda allmänheten om de mycket verkliga farorna med Fukushima. Bra gjort, tyckte jag.

 

Ett annat smart knep är att ta en provocerande och felaktig rubrik från en tabloidnyhetskälla, tillskriva den till personen i fråga, sedan ”faktagranska” uttalandet, uttala det falskt och använda det för att förtala författaren som aldrig sa något sådant.

 

Faktagranskare vill inte bara begrava sanningen, utan begrava dem som avslöjar den. Ett annat exempel från min personliga erfarenhet: Min starkt dokumenterade artikel om WHO:s vaccinationsprogram som steriliserade cirka 150 miljoner kvinnor utan deras vetskap eller samtycke (6) fick stor uppmärksamhet över hela världen, särskilt av ICG, som kallade in faktagranskare, i detta fall Poynter Institute. Jag kommer att behandla dem mer i detalj om ett ögonblick. Poynter skapade en webbsida bara för mig, och det här är vad de skrev:

 

”FALSKT: Larry Romanoffs uttalanden som hävdar att WHO har deltagit i att skapa olika virus i laboratorierna. Organisationen har spridit det nya coronaviruset i världen, så att läkemedelsföretagen kan tjäna pengar genom att utveckla vacciner, vilket å sin sida kommer att minska världens befolkning. ()

 

Den ”falska” delen är att jag aldrig har skrivit något sådant. Jag har aldrig hävdat att WHO ”skapade virus”, och jag har aldrig nämnt WHO i något sammanhang relaterat till covid-19. Deras uttalande, förtal som det är, är falskt i sin helhet. Men det fantastiska är att följa. Poynter stannade inte där. De hittade en nyhetsartikel på en georgisk nyhetswebbplats som hänvisade kort till mitt skrivande, men som inte innehöll någon hänvisning till WHO eller något av de andra påståendena ovan. De kopierade sedan denna webbplatssida – och ändrade den – och publicerade den kopierade och ändrade versionen på en av sina egna webbplatser, vilket gav länken till deras bedrägliga version – presenterad som originalet – som ”bevis” på att jag har gjort falska påståenden.

 

För det första är detta länken till den ursprungliga nyhetssidan (8). Det är i georgiskt manus, så du kommer inte att kunna läsa det och de flesta översättare kan inte hantera georgiska, vilket innebär att ingen kommer att veta vad sidan faktiskt säger. Webbplatsen är ge.news-front/info. Därefter är detta länken till Poynters falska webbsida (9). Du kan komma åt den genom att klicka på knappen: LÄS HELA ARTIKELN (FACTCHECK GEORGIA) på Poynters webbplats ovan (7) Denna webbplats, kontrollerad av Poynter, är https://factcheck.ge/ka. Detta är också i georgiskt manus, så du kommer inte att kunna läsa det heller.

 

Om detta inte är klart försökte Poynter förvirra läsarna genom att sammanföra min artikel om WHO:s vaccinationsprogram mot fertilitet med mina andra (orelaterade) artiklar om COVID-19, och fabricerade sedan ett påstående om att jag hade anklagat WHO för att skapa COVID-19-viruset för att tjäna läkemedelsföretagen samtidigt som jag steriliserade världen. I brist på bevis för detta kopierade de en webbsida som var på ett språk som nästan ingen kan läsa och nästan inga översättare kan hantera, ändrade sidan och publicerade den på sin egen webbplats, presenterade den som originalet och påstod sig innehålla ”bevis” på mina ”falska” påståenden mot WHO. I Amerika är detta känt som ”faktakontroll”.

 

Faktagranskningsindustrin

 

Faktagranskningsindustrin började med en förklädd oskuld och goda avsikter, med webbplatser som Snopes som ursprungligen tillbringade sin tid med att debunking urbana legender och motbevisa påståenden om att Elvis sets i köpcentret. Men i själva verket gömde sig dessa skapelser i buskarna i väntan på rätt tid att attackera.

 

Faktagranskning idag är en enorm världsomspännande industri som utformades och skapades för årtionden sedan som ett kraftfullt censurverktyg, kontrollerat av en sammansvetsad incestuös grupp och starkt finansierat med otaliga miljoner dollar främst av George Soros, Gates Foundation, olika medieföretag och liknande. Denna industri skapades inte för att faktagranska de falska påståendena och mediestödet för ICG-brott, utan i stället för att tysta dem som försökte avslöja sanningen.

 

Det så kallade Poynter-institutet, som du träffade på ovan, ligger i framkant i denna bransch idag, med finansiering från ovanstående källor. Poynter skapade och kontrollerar det så kallade icke-partiska International Fact-checking Network (IFCN) ”som sätter standarder för faktagranskare”, vilket praktiskt taget tvingar alla spelare in i detta ”nätverk” eller i glömska som vi har sett hända med webbläsare och sökmotorer. Genom dessa intriger har Poynter certifierat sig som polis för världens nyhetsflöden. Det är inte allmänt känt, men Facebook och andra utför faktiskt inte någon egen kontroll, utan använder i stället den här källan för att automatiskt kontrollera sitt innehåll.

 

Poynter är ännu farligare än vad ovanstående antyder, eftersom de själva har skapat en position som ”journalistinstitutet med ansvar för utbildning av författare och reportrar ”, oräkneliga tusentals ungdomar som passerar genom denna ”institution” som mycket möjligt för alltid korrumperar deras utbildning. Och Poynters försök att främja den totala mediekontrollen av ICG är inte imaginära:

 

Poynter publicerade nyligen en lista med 515 nyhetssajter som de ansåg vara ”opålitliga” (10), en lista sammanställd från ”fake news” -databaser som främst curerats av Annenberg Public Policy Center vid University of Southern California, Merrimack University, PolitiFact och Snopes. De fördömde inte bara dessa webbplatser för att tillhandahålla felaktig information, utan deras ursprungliga artikel bad annonsörer att svartlista alla webbplatser på deras lista. Den senare versionen enligt Poynter-chefen Barrett Golding: ”Fake news är ett företag. Mycket av den verksamheten stöds av annonsen. Förutom journalister, forskare och nyhetskonsumenter hoppas vi att indexet kommer att vara användbart för annonsörer som vill sluta finansiera felaktig information.”

 

De överspelade sin hand. Motreaktionen till detta var så extrem att Poynter var tvungen att dra tillbaka listan och göra en offentlig ursäkt och ursäkta sig med ”svagheter i metoden”. Det var inte pinsamheten med ett etiskt misslyckande utan flera hot om allvarliga rättegångar som orsakade återkallelsen. Poynters chefredaktör Barbara Allen skrev dock ”Vi beklagar att vi inte såg till att uppgifterna var rigorösa före publiceringen och ber om ursäkt för den förvirring och upprördhet som orsakas av publiceringen”. Men sedan (för att ge läsarna ett skratt) sa hon:”Vi lovar att fortsätta hålla oss till högsta standard.” En person skrev på Twitter: ”Junkyard Attack Dogs Pose as Watchdogs”. Korrekt i alla avseenden.

 

Så mig veterligen finns det inga faktagranskare som inte ingår i detta världsomspännande nätverk. Vissa sponsras och drivs av medieavdelningarna vid olika universitet, men dessa avdelningar har fått finansiering från samma källor och är därför föremål för och under kontroll av samma personer.

 

Dessa ”samma människor” är de som redan äger och /eller kontrollerar hela massmedielandskapet, inklusive tidningar, tidskrifter, all TV och de flesta radionätverk, bokförlagen, bokdistributörerna som Amazon och Indigo, Hollywoodstudiorna som kontrollerar praktiskt taget alla filmer och de flesta TV-program. De har också samma strypgrepp på sociala medier landskapet, liksom relaterade enheter som Google och Wikipedia.

 

Som jag har noterat i andra artiklar i denna serie är det viktigt att förstå att det inte är Poynter, Eller Reuters, eller Gannett som kontrollerar faktagranskningsindustrin. Dessa uttalanden undviker den väsentliga punkten att det är individer, verkliga personer med namn, som utövar denna kontroll och som arbetar tillsammans med alla andra mediepersoner som löjtnanter i ICG, som alla delar samma ”värderingar” och alla följer samma ”agenda”. En stor del av denna agenda är total informationskontroll, faktakontrolldelen är bara ett slags vaktmästardetalj för att sopa upp och eliminera de bitar av sanning som lyckas fly från detta informationskontrollnät. Och detta nät är nästan komplett; Informationskontroll och censur i USA närmar sig oroväckande nog en 100-procentig nivå, men få verkar ha märkt det. Detsamma gäller Kanada, Storbritannien, Tyskland, Japan, Australien och ökande i andra västländer.

 

Än en gång ljuger massmedierna helt eller delvis för oss om nästan allt av verklig betydelse i världen i dag, läser från samma manus som ICG och främjar deras agenda. Wikipedia, med sin massiva marknadsföring av Google, är en stor desinformationswebbplats som har nästan ett strypgrepp på populär information, men är starkt partisk och redigerad av samma människor och är opålitlig i de flesta ämnen av konsekvens. Google är förvånansvärt selektivt när det gäller information som den tillåter att nå ut till allmänheten. Facebook och Twitter tar sina marschorder från samma källa och kommer att utöva ett nästan totalt embargo mot all personlig kommunikation eller inlägg som motsäger den officiella berättelsen som godkänts av ICG. Med COVID-19, igår, var labbkällor förbjudna, dessa sociala medier nästan ondskefulla i sin censur av motsägelsefullt material. Idag är i stället naturliga källor till viruset förbjudn, Facebook och Twitter har utfört en 180-graderssväng och förbjuder idag – som ”felaktig information” – motsatsen till vad de förbjöd igår.

 

Bokförlagen bestämmer innehållet i allt bundet material som når allmänheten, särskilt utbildningsmaterial från dagis till universitetsnivå. Om innehållet inte passar agendan kommer boken nästan säkert aldrig att se dagens ljus och om det har turen att fly från nätet kommer Amazon och Indigo att vara i lager eller helt enkelt av lista böckerna. Hela faktagranskningsindustrin marscherar till exakt samma melodi, spelad av samma orkester. Detta är redan så sant att när någon större mediekanal hävdar att något har faktagranskat, radera denna information från ditt medvetande eftersom det nästan säkert är falskt.

 

Jag upprepar mig, men det är viktigt att förstå att allt detta härrör från samma enda källa, en grupp på några hundra personer som främst är centrerade i Europa, som är utomordentligt rika och som bestämmer och sätter dagordningen – återigen verkliga människor med namn. Viljan att kontrollera all världens information, antingen genom distribution eller genom censur, har sitt ursprung här. Det är mycket viktigt att du ansluter alla dessa punkter till samma centrala källa.

 

*

Romanoffs texter har översatts till 32 språk och hans artiklar har publicerats på mer än 150 nyhets- och politikwebbplatser på främmande språk i mer än 30 länder samt på mer än 100 engelskspråkiga plattformar. Larry Romanoff är en pensionerad managementkonsult och affärsman. Han har haft ledande befattningar i internationella konsultföretag och ägt ett internationellt import-exportföretag. Han har varit gästprofessor vid Fudanuniversitetet i Shanghai och presenterat fallstudier i internationella frågor för högre EMBA-klasser. Romanoff bor i Shanghai och skriver för närvarande på en serie på tio böcker med allmän anknytning till Kina och västvärlden. Han är en av de bidragande författarna till Cynthia McKinneys nya antologi “When China Sneezes”. (Kapitel 2 – Dealing with Demons).

Hans fullständiga arkiv kan ses på https://www.moonofshanghai.com/ och https://www.bluemoonofshanghai.com/.

Han kan kontaktas på följande adress: 2186604556@qq.com

*

Noter

(1) https://prepareforchange.net/2019/05/28/gates-foundation-funded-fact-checker-politifact-censors-greenmedinfo

(2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10472327/

(3) The 1918 Rockefeller-US Army Worldwide Pandemic

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/1319/

(4) https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-vaccines-caused-1918-influe-idUSKBN21J6X2

(5) https://www.snopes.com/fact-check/radioactive-salmon-fukushima/

(6) https://www.moonofshanghai.com/2020/05/a-cautionary-tale-about-who.html

(7) https://www.poynter.org/?ifcn_misinformation=larry-romanoffs-statements-claiming-who-has-taken-part-in-creating-various-viruses-in-the-laboratories-the-organization-has-spread-the-new-coronavirus-in-the-world-so-that-the-pharmaceutica

(8) https://ge.news-front.info/2020/03/18/koronavirusi-chinethshi-ar-tsarmoishva-gamarjoba-lugaris-laboratoriav/?fbclid=IwAR1k_m_yLV_s78yjPSI6UsEm_hl0RO7U_cnGzoH2S3fFpRdVeP_6N3rFxeQ

(9) https://factcheck.ge/ka/story/38702

(10) https://thehill.com/homenews/media/441959-poynter-pulls-blacklist-of-unreliable-news-websites-after-backlash

Den ursprungliga källan till denna artikel är The Saker Blog

Copyright © Larry RomanoffMoon of ShanghaiBlue Moon of Shanghai, 2021