NL — LARRY ROMANOFF — Het frauduleuze China Gouden Rijst “Experiment” van de Tufts Universiteit — September 18, 2021– September

Het frauduleuze China Gouden Rijst “Experiment” van de Tufts Universiteit

Door: LARRY ROMANOFF – September 17, 2020

Nederlandse vertaling: Martien

CHINESE  ENGLISH   NEDERLANDS   PORTUGUESE   SPANISH

Het Amerikaanse Ministerie van Landbouw en het Amerikaanse leger gebruikten de Tufts Universiteit als instrument om, onder het mom van onschuldig onder-zoek naar de gezondheid van voedsel, een illegaal, betreurenswaardig en frauduleus experiment met biolo-gische wapens uit te voeren op onwetende Chinese kinderen. Dit is een deel van dat verhaal.

 

Vele groepen hebben geëxperimenteerd met gen-splicing technologie, waarbij niet-verwant DNA in verschillende zaden werd ingebracht. In één geval in Canada ontdekte een overheidsdienst een “antivries”-gen in het bloed van vissen die in Arctische wateren leven, waardoor zij kunnen overleven in wateren met temperaturen onder het vriespunt. De wetenschappers brachten dit gen in Canadese tarwegewassen in, waar-door de tarwe zonder schade vriestemperaturen kon doorstaan. Een Amerikaans onderzoekslabora-torium splitste de genen van vuurvliegjes in tabaksplanten, waardoor een tabaksveld ontstond dat gloeide in het donker. Deze voorbeelden zijn misschien onschadelijk, maar andere zijn dat veel minder.

Het Amerikaanse Ministerie van Defensie heeft enorme bedragen geïnvesteerd in onderzoek naar het inbouwen van dodelijke genen in deze genetisch gemanipuleerde gewassen, waaronder pokken, vogel- en varkensgriepvirussen, de pest, AIDS, en meer. Als militair wapen is deze wetenschap onbetaalbaar. Waarom een oorlog voeren als Monsanto hen rijst, maïs en sojabonen kan verkopen die pokken en het H5N1-virus bevatten? Wanneer het zaad geoogst wordt en in de voedselvoorziening van het land terechtkomt, kan het binnen enkele weken 50% of meer van de bevolking uitroeien zonder ook maar één schot te lossen en zonder risico voor de agressor. Ik heb Amerikaanse militaire documenten gezien die zelfs een handige “kosten per dode” grafiek bevatten, waaruit blijkt dat zaad veel goedkoper en effectiever is dan bommen in de zoektocht naar militaire over-heersing. In het rapport wordt ook opgemerkt dat

“Ook genetische wapens kunnen op allerlei manieren worden verspreid, met behulp van met virussen geïnfecteerde insecten of bacteriën, of in genetisch gemodificeerde zaden worden verwerkt. Deze wapens zijn moeilijk op te sporen en te identificeren, en vaak kan een behandeling of vaccin nog jaren op zich laten wachten”. (1)

Er is geen gebrek aan rechtstreeks bewijs dat genetisch gemodificeerd zaad is bedacht, gefinancierd en ont-wikkeld door het Amerikaanse leger in samenwerking met het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA) voor het potentiële gebruik ervan als biologisch wapen of, nauwkeuriger gezegd, als overbrengingssysteem voor wapens. Het vermogen om ziekteverwekkers in genetisch gemodificeerd zaad te splitsen staat thans buiten kijf en vormde een belangrijk onderdeel van de ontwikkelingsprogramma’s voor biochemische oorlogs-voering van het Amerikaanse leger. (2) Een vraag die niemand schijnt te hebben gesteld is waarom het United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (AMRIID) al meer dan 50 jaar deel uitmaakt van de beruchte bio-wapenlaboratoria van het Amerikaanse leger in Fort Detrick, Md., onder het voorwendsel onderzoek te doen naar “besmettelijke” ziekten. Dit was de bron van de antraxwapens van het Amerikaanse leger, naast vele andere ziektever-wekkers.

Het hele Amerikaanse Gouden Rijst-programma werd gefinancierd door het Amerikaanse leger via het USDA, een departement waarvan bekend is dat het vaak samenwerkt met het Amerikaanse leger, vooral bij de productie en ontwikkeling van biowapens. De USDA was niet alleen sterk betrokken bij de financiering van het onderzoek naar Gouden Rijst, maar kweekte ook clandestien zijn eigen niet-gedocu-menteerde stammen van deze genetisch gemani-puleerde rijst in zijn eigen particuliere hydrocultuur-systemen, stammen die ver-volgens werden getest op onwetende bevolkings-groepen. De gevaren van genetisch gemodificeerd zaad voor militair gebruik werden al tientallen jaren geleden onderkend. In 1998 publiceerde Time Magazine een artikel waarin uitvoerig werd ingegaan op de wereld-wijde zoektocht naar genetisch materiaal dat opmerke-lijke militaire toepas-singen zou kunnen bieden. (3) (4)

    • Vitamin A

Golden Rice: To Combat Vitamin A Deficiency for Public Health | IntechOpen

Vitamine A is niet één ding, maar eerder een grote groep verwante voedingselementen, waaronder retinoï-den en carotenoïden, retinol, retinoïnezuur en dingen als β-Caroteen (bèta-caroteen). Voedingsmiddelen met een hoog vitamine A-gehalte zijn onder meer zoete aardappelen, wortelen, donkere bladgroenten, papri-ka’s, vis, lever en tropische vruchten. De meeste van deze voedingsmiddelen maken deel uit van het dagelijkse dieet in China, en vereisen geen kunstmatige supplementen; de meeste Chinezen krijgen alles binnen wat ze nodig hebben door gewoon normaal te eten.

Zoals de meeste vitaminen is vitamine A essentieel voor de gezondheid van het lichaam, maar deze vitamine is in vele opzichten uniek, omdat de aan-wezigheid ervan van invloed is op het immuun-systeem en het genetisch functioneren van het lichaam. Het reguleert de gentranscriptie, waarbij de twee strengen van het DNA van een lichaam worden afgebroken en gescheiden, en de celkernen opnieuw worden samen-gevoegd en gesplitst, en speelt dus een cruciale rol in het functioneren van cellen. Delen van vitamine A en verwante verbindingen worden gebruikt als genees-middelen om de genfuncties van een lichaam te moduleren. Dit is niet triviaal, en is het onderwerp van veel zeer high-tech biologisch onder-zoek vandaag de dag. Het is ook zo dat zelfs massale doses van andere vitamines niet schadelijk zijn, maar een teveel aan Vitamine A is giftig voor het menselijk lichaam, vooral voor zwangere vrouwen, en gezien de buitengewoon complexe genetische DNA-functies en de effecten op het immuunsysteem van het lichaam, is het geen che-mische stof om onder- of overdosering toe te passen. 

    • Gouden Rijst

Foreign group roots for 'golden rice' in India | Deccan Herald

Dit genetisch gemodificeerde voedsel is al meer dan een decennium omstreden, omdat het, net als veel andere genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen, onveilig zou kunnen zijn. GM-voedsel is vooral controversieel in China, waar geen consensus bestaat over de veiligheid ervan, het onderworpen is aan strikte regelgeving en, gezien de grote vertrouwenskwesties, nog meer omstreden is wanneer er buitenlandse entiteiten of onderzoekers bij betrokken zijn. Zoge-naamde “Gouden rijst” (vanwege zijn gele kleur) werd ontwikkeld om rijk te zijn aan vitamine A en daarom ogenschijnlijk een voordeel te bieden, vooral aan kinderen. De rijst bevat echter geen Vitamine A, maar β-Caroteen (soms pro-vitamine A genoemd), dat door het menselijk lichaam wordt gesynthetiseerd tot de vitamine. Gouden rijst werd in het begin van de jaren negentig gezamenlijk ontwikkeld door een Zwitserse professor in de plantenkunde, Ingo Potrykus, en een Duitse professor in de celbiologie, Peter Beyer, met subsidies van de Rockefeller Foundation. Deze laatste informatie is zowel ontmoedigend als gematigd beangstigend. Hier is een verklaring van een commentaarschrijver op het internet:

“Dit zijn dezelfde mensen die miljoenen mensen in de VS lieten sterven over een periode van 30 jaar door een simpel gebrek aan Niacine. Waar waren ze toen, als de Rockefellers de levens van de armen willen redden? Waarom zouden zij niet in hun eigen land beginnen, vooral toen algemeen bekend was dat de ziekte [Pellagra] gemakkelijk te genezen was? Uit al het beschikbare bewijsmateriaal, en ondanks alle propaganda en hype, heb ik niets kunnen opmaken dat mij zegt dat het Rockefeller Instituut ooit in iets anders geïnteresseerd is geweest dan in plannen voor bevolkingsvermindering. En dat betekent dat als zij projecten financieren om betacaroteen in rijst in te bouwen, dit zal zijn als hulpstof voor de zoveelste GM sterilisatietechniek“.

Ik kan niet anders dan het eens zijn met het bovenstaande oordeel, aangezien het onbetwistbaar waar is dat de Rockefeller Foundation al bijna een eeuw lang het voortouw neemt bij het bedenken van plannen voor wereldwijde geboortebeperking, vruchtbaarheids-beperking en sterilisatie in alle niet-westerse landen, allemaal met het verklaarde doel de bevolking van de onontwikkelde wereld drastisch te verminderen. Het is ook waar dat de Rockefeller Foundation (en de regering van de VS) gedurende vele tientallen jaren inderdaad hebben geconstateerd dat miljoenen mensen in de VS stierven aan een eenvoudig gebrek aan Niacine (vitamine B3, of nicotinezuur), en dat zij gemakkelijk middelen hadden kunnen inzetten om deze plaag uit te roeien, aangezien de oorzaak bekend was. Ze verkozen het te negeren omdat de sterfgevallen zich bijna uitsluitend voordeden onder de arme en zwarte bevolking. 

    • De Gouden Rijst Propaganda Trein

De promotie van deze Gouden Rijst en de actieve publieke steun voor zijn veldproeven en experimenten op mensen komen niet alleen van de Rockefeller Foundation, Syngenta en zijn zogenaamde Golden Rice Humanitarian Board, maar ook van de gebruikelijke lijst van verdachten, waaronder Monsanto en Bayer, en de Bill and Melinda Gates Foundation. Verscheidene auteurs hebben opgemerkt dat Gouden Rijst zwaar is gepromoot door deze grote spelers in zowel de GM- als de bevolkingsverminderings-industrie, maar dat de rijst vooral bekendheid heeft verworven door wat wetenschappers aan-duiden als “wildly erratic results”.

Hoewel Syngenta en andere voorstanders soms venijnig de aanval inzetten op tegenstanders, hebben de meeste hulporganisaties en een groot aantal gerenommeerde wetenschappers conse-quent beweerd dat “Gouden Rijst een technische en gevaarlijke oplossing is voor een niet-bestaand probleem”, aangezien de noodzakelijke vitaminen gemakkelijk kunnen worden geleverd door gewone groenten. Zoals Dr. Brian John schreef,

“Hoewel de GM-industrie de Gouden Rijst ophemelt als de redder van de mensheid en de potentiële voorkoming van miljoenen gevallen van blindheid of dood, heeft zelfs de Wereldbank verklaard dat de consumptie van plaatselijke groene bladgroenten en fruit al meer dan 20 jaar elk tekort aan vitamine A “op zeer goedkope en efficiënte wijze” drastisch vermindert. (5)

De Amerikaanse FDA heeft, misschien verrassend, duidelijk verklaard dat genetisch gemanipuleerde Gouden Rijst geen voedingswaarde heeft, dat het bèta-caroteen in wortelen en spinazie 40 tot 50 keer groter is en gemakkelijker en veiliger wordt opgenomen. Voorts merkte zij op dat het bèta-caroteen in Gouden Rijst een zeer korte levensduur heeft, buitengewoon onstabiel is in aanwezigheid van zuurstof en binnen ongeveer twee maanden met 90% is afgebroken. (6)

Volgens David Schubert van het Salk Institute for Biological Sciences La Jolla, Californië, kan Gouden Rijst bijzonder gevaarlijk zijn vanwege onvoorspelbare enzymmutaties en dat veel klinisch toxische effecten niet eens kunnen worden geïdentificeerd of gemeten met de technologie van vandaag. Verder werd gesteld dat overmatig retinoïnezuur “buitengewoon gevaarlijk is, met name voor zuigelingen en tijdens de zwangerschap”, dat het zich in het lichaam kan ophopen en diverse geboorteafwijkingen kan veroorzaken. De resultaten van deze en vele andere studies op langere termijn wijzen erop dat “genetische modificatie inherent gevaarlijk is”. Het lijkt erop dat alleen de biotech-industrie genetisch gemodi-ficeerd zaad en voedsel consequent als veilig heeft bestempeld, wellicht voor een groot deel als gevolg van hun onderzoek op zeer korte termijn, terwijl een groot aantal andere onderzoekers in de industrie in hun dierproeven een vrijwel consistente pathologie hebben aangetroffen in verband met de consumptie van dit voedsel. 

Deze transgene Gouden Rijst is wereldwijd sterk gepromoot door middel van een strategie van angst-zaaierij die schuldgevoelens oproept. Ons wordt verteld dat elk jaar miljoenen kinderen blind worden en miljoenen meer sterven door een eenvoudig tekort aan vitamine A. GM Gouden Rijst, de redder van de kinderen van de wereld, kan dit voorkomen. Het is een kwestie van leven en dood. Als u GM rijst in uw land weigert of de pogingen van Bill Gates en de Rockefellers om het vrijelijk in elk (arm) land te consumeren dwarsboomt, bent u persoonlijk verant-woordelijk voor die miljoenen kleine tragedies. Het feit dat die kinderen gered hadden kunnen worden door spinazie of wortelen is irrelevant; spinazie noch wortelen zijn door god of Bill Gates aangesteld om de wereld te redden; alleen Gouden Rijst heeft dit imprimatur. Zelfs als u geen genetisch gemodificeerde sojabonen of maïs wilt om uw varkens te voeden en uw land te ontvolken, hoe kunt u dan zo harteloos zijn om genetisch gemodificeerde Gouden Rijst te weigeren die miljoenen doden en gewonden zal voorkomen? In deze context heeft Gouden Rijst een aanzienlijke propagandawaarde omdat het kan fungeren als het poster-kind voor GM-voedsel, dat ziekten geneest en tegelijkertijd de wereld voedt, een claim die niet gemakkelijk kan worden gemaakt door andere GM-voedselproducten.

Maar Gouden Rijst heeft een tweede en belangrijker doel, namelijk te fungeren als een soort paard van Troje. Deze metafoor komt voort uit een verhaal over de Trojaanse oorlog tussen het oude Griekenland en Troje. De Grieken hadden de stad tien jaar lang belegerd, maar waren niet in staat haar te onder-werpen, dus bouwden ze een enorm houten paard dat ze vulden met soldaten, lieten het paard achter bij de stadspoort, ogenschijnlijk als afscheidscadeau, en leken weg te varen. De Trojanen trokken naïef het paard hun stad binnen en ‘s nachts kwamen de Griekse soldaten tevoorschijn, overwonnen verzet en openden de stads-poorten voor het Griekse leger dat stilletjes naar Troje was teruggevaren. De Grieken verwoestten Troje (van binnenuit, in plaats van door een aanval van buitenaf) en wonnen de oorlog. En dit is de ware functie van Gouden Rijst – naties door angst en schuld dwingen hun poorten (sorry, poorten) te openen voor alle genetisch gemodificeerd voedsel, invoerbeperkingen opheffen onder het mom van humanitaire hulp, intern over-winnen wat niet overwonnen kan worden door een directe aanval van buitenaf. 

Het tijdschrift Science publiceerde een opiniestuk, geschreven door een groep gerespecteerde internationale wetenschappers, waarin wordt gesteld dat de VS een betere rechtvaardiging moeten geven voor militaire betrokkenheid bij het creëren van genetisch gemodificeerde zaden, in plaats van dat het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken alleen maar beweert “dat het project vreedzame doeleinden dient en niet in strijd is met het Verdrag inzake biologische wapens”. Guy Reeves, bioloog aan het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Biologie in Duitsland, en een van de auteurs, zei dat deze technologie “beter uitvoerbaar is als wapen – om te doden … dan als landbouwmiddel”. Een andere co-auteur, Todd Kuiken, een senior onderzoeker aan de North Carolina State University, zei: “Het loutere feit dat dit een militair programma is zou natuurlijk … vragen oproepen”.  (7)

 

-Het Tufts Universiteit Experiment

Het officiële verhaal over Gouden Rijst is dat het burgers van armere landen kan voorzien in hun dagelijkse behoefte aan vitamine A. In 2012 spande de Tufts Universiteit in Massachusetts samen met het Amerikaanse ministerie van Landbouw, het Ameri-kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en onbekende andere agentschappen, om een Gouden Rijst-experiment uit te voeren op Chinese kinderen in China, ogenschijnlijk als een veldproef om deze beweringen te bewijzen. Maar dit gebeurde in een in het geheim georganiseerd en uitgevoerd experiment dat al eerder door de Chinese gezond-heidsautoriteiten was verboden, en dat bol stond van betreurens-waardige ethische en illegale praktijken. Het is meer dan verontrustend dat de regering van de VS en een Amerikaanse universiteit het zouden wagen om heimelijk een duidelijk onethische en illegale test van een genetisch gemodificeerd voedings-middel uit te voeren op Chinese kinderen. (8)

Voor deze studie volgden de Tufts-onderzoekers het standaard Amerikaanse model voor hun “China”-proeven, dat erin bestaat een in China geboren onder-zoeker in dienst te nemen om contact op te nemen met ambtenaren van laag niveau in een arme Chinese provincie om hun medewerking te verkrijgen voor een Amerikaans onderzoeksproject waarvan het werkelijke doel zelden of nooit wordt onthuld. Ik weet uit ervaring dat deze plaatselijke ambtenaren dikwijls ernstig worden misleid over de werkelijke bedoeling van deze studies, zonder uitzondering worden gefêteerd en gedi-neerd, en waarschijnlijk ook dikwijls worden betaald. En in vrijwel alle gevallen die ik heb onderzocht, zijn de Chinese deelnemers aan deze studies (ik noem ze meestal “slachtoffers”) nooit op de hoogte gebracht van het feit dat de proef een experiment was, soms zijn zij helemaal niet op de hoogte gebracht van de proef, zijn zij gewoonweg onwetende deelnemers, en waren zij dus geen enkele keer in staat om – al dan niet met kennis van zaken – toestemming te geven. Dit geval was niet anders. Chinese journalisten vonden een e-mail aan het onderzoeksteam waarin er bij de organisatoren op werd aangedrongen “niet open-lijk te spreken” over het feit dat de kinderen met genetisch gemodificeerd voedsel werden ge-voederd, omdat het onderwerp “te gevoelig” werd geacht om aan de ouders van de kinderen bekend te maken. (9)

Om de tests uit te voeren stuurde de Tufts Universiteit niet-geïdentificeerd personeel naar China, dat al dan niet Tufts Universiteit personeel was, maar in dienst kan zijn geweest van het USDA, een Amerikaans farmaceutisch bedrijf, of een andere tak van de Amerikaanse regering die het leger zou kunnen omvatten. Zij regelden met plaatselijke ambtenaren in een arm schooldistrict dat zij hun Gouden Rijst gedurende enkele weken dagelijks aan een groep van ongeveer 100 kleine kinderen te eten zouden geven, tijdens en na afloop waarvan zij onbekende en onbestemde bloed- en andere tests op de kinderen uitvoerden, waarna zij hun gegevens inpakten en naar de VS terugkeerden. 

Tufts en de USDA zouden misschien ontsnapt zijn met hun dubbelhartigheid en bedrog, maar Greenpeace merkte een artikel op dat in augustus 2012 werd gepubliceerd in The American Journal of Clinical Nutrition, waarin werd beweerd dat genetisch gemodi-ficeerde gouden rijst was gebruikt in een experimentele test op Chinese kinderen in Hengyang City in de Chinese provincie Hunan. Greenpeace bracht het Chinese CDC op de hoogte van de proeven en beweerde dat “de ouders waarschijnlijk volledig onwetend of verkeerd geïnformeerd waren” over het feit en/of het doel van de studie, een beschuldiging die waar bleek te zijn. Greenpeace betwijfelde de legitimiteit van de proef en veroordeelde het onderzoek omdat het de kinderen blootstelde aan gezondheids-risico’s. Volgens Greenpeace was de proef in strijd met een besluit van het Chinese ministerie van Landbouw in 2008 om de plannen voor het project te schrappen, was het een schending van de wetenschappelijke en medische ethiek, en vroeg de regering een onderzoek in te stellen. Fang Lifeng van Greenpeace zei dat het “ongelooflijk verontrustend” was om te denken dat een Amerikaans instituut Chinese kinderen als proefpersonen had gebruikt. “De Chinese landbouw-autoriteiten hebben dezelfde proef vier jaar geleden stopgezet. Hoe kwam het dat het onderzoek na dat nadrukkelijke verbod weer nieuw leven werd inge-blazen?”

Lokale ambtenaren ontkenden aanvankelijk de beweringen en verklaarden dat er in plaats daarvan een onderzoek was geweest naar de omzetting van plantaardig caroteen in vitamine A bij kinderen, en dat het onderzoek was uitgevoerd door het Chinese CDC in zijn Hunan-vestiging. Volgens Xinhua News verklaarden de ambtenaren voorts dat bij de studie geen Amerikaanse instelling betrokken was, dat alle ouders op de hoogte waren gebracht van en toestemming hadden gekregen voor het “experiment”, dat bij de studie “geen genetisch gemodificeerde rijst of ander genetisch gemodificeerd voedsel betrokken was”, dat alle bij de studie gebruikte levensmiddelen ter plaatse waren aangekocht en, tenslotte, dat alle resultaten van de studie na afloop onmiddellijk aan de Chinese CDC waren overgelegd. Volgens hen was de studie goed-gekeurd door de ethische toetsingscommissie van de Zhejiang Academy of Medical Sciences, en hadden zowel de ouders als de leerlingen toestemming gegeven om aan de studie deel te nemen. 

De Chinese regering heeft zich inderdaad onmiddellijk over de zaak gebogen en het Chinese CDC heeft een onderzoek ingesteld dat drie maanden heeft geduurd en onder meer vertegenwoordigers naar de VS gestuurd om onderzoekers van de Tufts Universiteit te ondervragen en kopieën te verkrijgen van de bloed-monsters en andere gegevens die zonder toestemming uit China waren meegenomen. Na ontdekking van de feiten paste de regering strenge sancties toe op de betrokken personen en zorgde zij voor een aanzienlijke schadevergoeding voor de woedende ouders en kinderen die het slachtoffer waren geworden van dit clandestiene experiment. Verscheidene Chinese weten-schappers die aan de zwendel hadden meegewerkt, werden uit hun functie ontheven, waaronder twee leden van het CDC-personeel zelf en het hoofd wetenschap en technologie van de Zhejiang Academie voor Medische Wetenschap-pen.

https://www.researchgate.net/profile/Guangwen-Tang

https://cupdf.com/document/tang-nutrition-vit-a.html

De klaarblijkelijke leider van dit experiment, een inheemse Chinese genaamd Tang, was de directeur van het (door de USDA gefinancierde) Carotenoïden- en Gezondheidslaboratorium aan de Tufts Universiteit. Toen het CDC in China met zijn onderzoek begon, hield Tang vol dat het onderzoek was uitgevoerd met alle vereiste wettelijke goedkeuringen, waarop Tang werd gevraagd een gedetailleerd verslag van haar onderzoek en ondersteunend materiaal te verstrekken om haar toestemming te documenteren. De CDC ontdekte dat Tang niet de nodige aanvraag had ingediend bij de regering om haar experiment te mogen uitvoeren, geen ethische evaluatie van de studie had aangevraagd, maar in plaats daarvan alle goedkeuringsdocumenten van de regering had nagemaakt (d.w.z. vervalst).

Een andere ernstige ethische overtreding was dat op de toestemmingsformulieren geen melding werd gemaakt van genetisch gemodificeerde rijst en dat de ouders alleen de ondertekeningspagina van het toestemmings-formulier te zien kregen. Bovendien blijkt dat ten minste enkele toestemmingsformulieren van een plaatselijk voedingsonderzoek op oneerlijke wijze waren gebruikt ter ondersteuning van dit illegale Tufts onderzoek, en voorts dat vele andere toestem-mingsformulieren en ondersteunende documen-tatie ofwel waren geantedateerd of in totaal waren vervalst. De CDC ontdekte ook dat Tang en Tufts University hun Gouden Rijst illegaal vanuit de VS naar China hadden gebracht, zonder aangifte te doen bij de Chinese douane of andere relevante autoriteiten. De CDC verklaarde dat de Amerikaanse medewerkers aan hun kleine samenzwering “nauwgezet de realiteit verborgen hielden” dat het experiment gouden rijst betrof. Samenvattend beschuldigde de CDC alle deelnemers aan Tufts van het verzwijgen van de belangrijkste feiten, het verdoezelen van de waarheid, het herhaaldelijk belemmeren van de ontdekking van de feiten, en het illegaal belemmeren van het onderzoek. 

Het gehele Amerikaanse Gouden Rijst-programma in Tufts werd gefinancierd door het Amerikaanse leger, via het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA), van waaruit deze illegale experimenten in China zijn ontstaan. Sterker nog, het USDA kweekte clandestien ongedocumenteerde stammen van deze genetisch gemanipuleerde rijst in zijn eigen particuliere hydrocultuursystemen. Het was in samenwerking met, en misschien op uitdrukkelijk bevel van het USDA, dat Tufts onderzoekers het onderzoek op Chinese kinderen startten, gepresenteerd als een onafhankelijk acade-misch Tufts onderzoeksproject om de ware oorsprong en het doel ervan te verhullen.

Bovendien, en dit is nog ernstiger, was de USDA niet de enige overheidsinstantie die betrokken was bij dit experiment met Chinese kinderen. Een andere gezondheidsgroep van de Amerikaanse overheid, de NIDDK, was sterk betrokken bij de financiering en de publieke verdediging van dit experiment, en dus ook bij de strategie en de planning. Dezelfde NIDDK onthulde dat het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken toestemming had gegeven voor dit China-experiment na het te hebben onderzocht op “eventuele negatieve implicaties voor het buitenlands beleid”. Dit laatste citaat is van enorme betekenis, aangezien het Ministerie van Buitenlandse Zaken nooit bij dergelijke zaken betrokken is, behalve wanneer er sprake is van internationale onwettigheden of het schenden van de nationale soevereiniteit, of misschien bij het vooruitzicht van een openbare onthulling van militaire kunstgrepen, zoals bijvoorbeeld een clandestiene test van een biologisch pathogeen op de burgers van een vreemde natie.

Dat deze medische proef, die op het eerste gezicht onschuldig en bijna onbeduidend leek, de goedkeuring van het Witte Huis en het Ministerie van Buitenlandse Zaken vereiste en verkreeg, is vrijwel onweerlegbaar bewijs dat er iets veel belangrijkers aan de hand was dan de absorptie van vitamine A. 

Ik moet hierbij opmerken dat bovenstaand citaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken niet uniek is. Het is gebruikt in situaties waarin het Amerikaanse leger experimenten met en veldproeven van biowapens plande op een onwetend publiek, soms in het buitenland en vaak tegen Amerikaanse burgers. Toen de Amerikaanse minister van Defensie Robert McNamara eind jaren ’60 en begin jaren ’70 zijn 150 gelijktijdige en verschillende top-secret bio-wapen programma’s plande en uitvoerde, was de bewoording toen dezelfde. Zoals ik elders heb opgemerkt, beval McNamara de militaire Joint Chiefs of Staff “alle mogelijke toepassingen” van deze middelen tegen vijandelijke naties te overwegen in een samenhangend plan voor een totale “biologische en chemische afschrikkingscapaciteit”, waarbij het plan kostenramingen moest bevatten en een “beoordeling van de internationale politieke gevolgen”. Ik twijfel er niet aan dat het boven-genoemde onderzoek door het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken naar “mogelijk negatieve implicaties voor het buitenlands beleid” een soortgelijke oorsprong heeft.

Het is geen geheim dat de inspanningen van Tufts op het gebied van Golden Rice in het verleden zowel in de VS als in China met schandalen gepaard zijn gegaan, waarbij de Amerikaanse proeven veroordeeld werden. In een artikel in The Chronicle of Higher Education merkte Tom Bartlett op dat “dit niet de eerste keer is dat onderzoek naar Gouden Rijst aan Tufts is bekritiseerd.” Tufts Universiteit had reeds hetzelfde gedaan in Nieuw-Zeeland en andere landen, en had in de voorgaande jaren getracht juist dergelijke studies uit te voeren in China, maar daarvoor werd de toestemming geweigerd. Een soortgelijk onderzoek dat in 2008 in China was begonnen, werd ontdekt en afgeblazen, omdat deze specifieke proeven en experimenten toen speci-fiek verboden werden door de nationale regering van China.

De Amerikanen, of het nu Tufts-onderzoekers of USDA/militairen waren, brachten hun GM Golden Rice niet via de normale kanalen China binnen. In plaats daarvan hebben zij het het land binnenge-smokkeld zonder het aan te geven bij de Chinese douane-beambten. Je hoeft geen jurist te zijn om te erkennen dat dit een illegale daad van formaat is, aangezien de invoer van zaden en de meeste voedingsmiddelen door alle landen aan strenge regels is onderworpen en deze mensen, als zij waren betrapt, vrijwel zeker in de gevangenis zouden zijn beland. Dit is geen normaal gedrag dat men zou verwachten van een hoog aangeschreven Amerikaanse universiteit en een departement van de Amerikaanse regering die een legitiem vitamineveldonderzoek uitvoeren. 

De Amerikanen hebben de rijst gekookt alvorens deze China binnen te smokkelen, een actie waarvoor geen rationele verklaring bestaat, en voor zover ik weet heeft Tufts geweigerd er een te geven. Aangezien de rijst zou worden gemengd met gewone rijst en door de kinderen tijdens de school-lunches zou worden gegeten, hadden beide variëteiten op dat moment, onmiddellijk voor het eten, moeten worden gekookt. Gezien het clandestiene karakter van de hele affaire zie ik hiervoor slechts enkele mogelijk-heden, waarvan er één een twijfelachtige poging kan zijn geweest om China’s verbod op de invoer van genetisch gemodificeerde producten te omzeilen door te beweren dat gekookte rijst niet onder deze definitie valt. Een ernstiger – en waarschijnlijker – mogelijk-heid is dat de rijst is gekookt om viraal of ander biologisch materiaal te verhullen dat in het rijst-DNA kan zijn gesplitst en dat in ongekookte rijst gemakkelijk zou kunnen worden opgespoord, maar in de gekookte versie misschien slechts met moeite. Een derde reden is dat voor dit experiment een chemisch of biologisch additief nodig was in het kookproces, wat problematisch zou zijn geweest als het in China in de schoolkeuken was gedaan, onder toezicht van Chinees personeel.

In tegenstelling tot de beweringen van de Tufts Universiteit dat er geen schade was aangericht, waren er herhaaldelijk meldingen van kinderen die reacties vertoonden op de rijst, zoals misse-lijkheid, maagklachten, braken en dergelijke, waarbij veel kinderen tijdens de proef duizelig-heid en koorts kregen. Een moeder meldde dat haar dochter van 11 jaar aan het programma deelnam en gedurende 15 dagen deze GM-rijst kreeg, maar haar van de proeven terugtrok nadat het meisje ten minste driemaal hevige koorts had gekregen. Dit zijn geen van alle normale reacties op niet-besmette rijst, en het lijkt er sterk op dat er mogelijk sprake is van een niet-besmet biologisch pathogeen. Zij merkte ook op dat de kinderen regelmatig bloedtests ondergingen zonder uitleg en dat hun werd meegedeeld dat het bloed voor onderzoek naar de VS zou worden gezonden. Zoals meer dan één stel ouders vroeg: “Als het veilig is, waarom moesten ze ons hier dan in misleiden?” Bovendien, waarom zouden de bloedmonsters van de kinderen (illegaal) uit China moeten worden weggevoerd en naar de VS worden gestuurd om te worden getest?

Het is niet het resultaat van buitensporige verdenking dat deze lichamelijke reacties, in combinatie met de buitensporige geheimhouding en de algehele illegaliteit, alle kenmerken vertonen van het leveren aan de kinderen van een of ander substituut-vaccin of iets dergelijks. Gezien de ernstige genetische rol van vitamine A in het menselijk lichaam, en zijn rol in het menselijk immuunsysteem – of het immuun-suppressie-systeem – vind ik dit alles verontrustend. Ik weet niet welke tests de Chinese CDC tijdens hun onderzoek op deze kinderen hebben uitgevoerd, maar het zou mij verbazen als verdere tests niet het bestaan van antilichamen aan het licht zouden brengen die niet aanwezig zouden mogen zijn. Het zou ook verplicht zijn te onderzoeken of de toekomstige vruchtbaarheid van deze kleine slachtoffers op enigerlei wijze is aangetast door de USDA’s versie van Gouden Rijst. Het is mogelijk dat deze kinderen onvruchtbaar zijn geworden.

 

 -De pathogene aard van het Tufts Experiment

 

 Er is nog een andere kwestie die verband houdt met de toepassing van deze genetisch gemodificeerde rijst op Chinese kinderen, namelijk de inherente pathogene aard van alle genetisch gemodificeerde levensmiddelen. Het feit dat het USDA zo vastbesloten was om gedurende vele jaren herhaalde pogingen te ondernemen om dit Gouden Rijst-experiment in het geheim uit te voeren op Chinese kinderen in China, wekt vele waarschuwingen. Als het alleen zou gaan om het testen van een spinazievervanger op zijn vitamine A-gehalte, zou er geen reden zijn voor geheimhouding of smokkel. Het simpele feit dat deze experimenten niet in het openbaar werden uitgevoerd, is op zich al voldoende bewijs dat het USDA iets verborgen hield, misschien zelfs voor de onderzoekers zelf. En dat ‘iets’ zal vrijwel zeker ziekteverwekkend zijn. Het is zelfs nog zorgwekkender wanneer men bedenkt dat het USDA vastbesloten was deze proeven specifiek in China uit te voeren en niet in enig ander land, hetgeen onmiddellijk het vermoeden deed rijzen dat de ziekteverwekkers rasspecifiek waren.

Gezien de geheimhouding, de ontkenningen en de doofpotaffaires, en het gedocumenteerde feit dat veel van de Chinese kinderen lichamelijke reacties ver-toonden, in sommige gevallen vrij ernstig, kan men zich afvragen wat de werkelijke inhoud en bedoeling was van het Tufts-experiment in China. Deze bezorgd-heid wordt nog versterkt door het feit dat het USDA deze specifieke ongedocumenteerde soort Gouden Rijst in zijn eigen laboratoria heeft gecreëerd en gepro-duceerd, en de rijst zelf in zijn eigen hydrocultuur-stations heeft verbouwd. Er is dus geen documentatie of bewijs van wat de kinderen precies te eten kregen, behalve een vage bewering van Tufts onderzoekers dat deze soort grote hoeveelheden vitamine A bevat, een bewering die ons precies niets zegt over de genetische manipulatie die op de planten werd uitgevoerd. Nogmaals, gezien de negatieve lichamelijke reacties van de kinderen op deze rijst, reacties die onmogelijk zouden zijn met normale rijst, is het redelijk te veronderstellen dat de kinderen in feite geen pro-vitamine maar een pro-pathogeen te eten kregen. En gezien de verdachte herhaalde vastbeslotenheid van het USDA om dit experiment specifiek in China op Chinese kinderen uit te voeren (in plaats van in India op Indiase kinderen, of in Japan op Japanse kinderen), is het ook redelijk om te veronderstellen dat het pathogeen rasspecifiek was.

Een van de gevaren die door veel wetenschappers worden genoemd is dat de verschillende stammen van deze Gouden Rijst kennelijk zijn gemaakt met “genetische modificatietechnieken” “die oncontroleer-bare mutaties en andere nevenschade aan het genoom van de gastplant veroorzaken, met veel onbedoelde, niet gekarakteriseerde effecten”. Nog angstaanjagender is dat ISIS schreef dat de virale sequenties “voor versterkte horizontale genoverdracht en recombinatie zorgden, de belangrijkste route om nieuwe ziekte-verwekkers te creëren”. Een ander ISIS artikel, getiteld, The ‘Golden Rice’, An Exercise in How Not to Do Science, stelde dat de wetenschap in kwestie niet werd gepromoot voor de menselijke gezondheid, maar “om een moreel en financieel failliete landbouw biotech industrie te redden”, en concludeerde dat deze klinische proeven van “ongekarakteriseerde, niet goedgekeurde, experimentele (Gouden Rijst) op kinderen … moreel onvergeeflijk is.”

Een groep gerenommeerde internationale biologen en andere wetenschappers schreef een krachtige protestbrief aan professor Robert Russell van de Tufts Universiteit, waarin zij onder meer het volgende schrijven: “Wij schrijven u om uiting te geven aan onze ontzetting en onze ondubbelzinnige afkeuring van de door uw collega’s uitgevoerde experimenten waarbij genetisch gemodificeerde Gouden Rijst wordt gevoerd aan (Chinese kinderen) …. Deze onethische en potentieel gevaarlijke proeven MOETEN worden gestopt.” (10)

In een nieuwsbericht van Dr. Brian John van GM Free Cymru staat dat deze proeven… “gehuld zijn in mysterie, en misschien zelfs illegaal zijn geweest, aangezien Gouden Rijst geen wettelijke goedkeuringen heeft, noch in de VS noch elders voor teelt of gebruik als voedsel. Er zijn zelfs geen gepubliceerde diervoedingsproeven. Andere onderzoeksresultaten zijn gehuld in mysterie en geheimzinnigheid. Het is bijna niet te geloven dat de Tufts University en de Amerikaanse autoriteiten voedselproeven met Gouden Rijst overwegen, aangezien het hier gaat om een genetisch gemodificeerde variëteit waarvan bekend is dat zij zich zeer onstabiel en onvoor-spelbaar gedraagt, en waarvoor nergens ter wereld vergunningen voor de teelt of voor gebruik als voedingsmiddel zijn afgegeven. Het gebruik van kinderen bij deze experimenten is zeer verontrustend, aangezien zij niet in staat zijn de implicaties of de risico’s voor hun gezondheid op lange termijn te begrijpen die kunnen voortvloeien uit het eten van een niet-geteste genetisch gemodificeerde variëteit. De ethische kwesties zijn zelfs nog verontrustender … het voeren van een ongeteste GM-rijst aan kwetsbare en zieke kinderen is absoluut onvergeeflijk”.

In een ISIS-rapport schreef het agentschap: “Een groot gevaar dat inherent is aan genetisch gemodificeerde organismen is de versterkte horizontale genoverdracht en recombinatie (die) aanzienlijk erger is bij transgene planten zoals Golden Rice omdat … (het een gemakkelijk medium biedt voor … horizontale genoverdracht naar alle soorten … met inbegrip van menselijke cellen. In het algemeen vergemakkelijkt horizontale overdracht van transgeen DNA het ontstaan van nieuwe ziekteverwekkers. De identificatie van (deze) sequenties … doet de vraag rijzen of het wijdverbreide gebruik … van genetische modificatie inderdaad heeft geleid tot het ontstaan van een nieuwe ziekteverwekker voor de mens”. Een van de meest gerespecteerde biotechnologen van India, Dr. Vandana Shiva, was een spreker op een internationale biotechnologieconferentie waar zij vertelde dat een vertegenwoordiger van Syngenta haar vertelde dat het doel van Syngenta was om tegen het einde van de eeuw “controle over voedsel” te hebben.(11)

 

-Ontkenning, leugens en doofpot

 Na de publieke bekendmaking van hun illegale experiment en voorafgaand aan het Chinese CDC-onderzoek, volgde Tufts University het standaard Amerikaanse patroon (zoals bijvoorbeeld geïllustreerd door Harvard University in Anhui, China) van ontkenning, vervolgens herhaalde leugens over de feiten, gevolgd door de typische verdoezeling en verkeerde verklaringen om hun ethische tekortkomingen en onwettigheden te verdoezelen. Toen Tufts uiteindelijk gedwongen werd de onweerlegbare waarheden onder ogen te zien, sprak het zichzelf vrij en gaf het de Chinezen de schuld van hun gebrek aan ethiek. (12)

Tufts gaf uiteindelijk effectief toe dat het kleine Chinese kinderen als proefkonijn had gebruikt in een GM voedsel experiment zonder dit feit of de aard van hun project bekend te maken, en gaf toe dat hun onderzoekers “niet voldeden” aan meerdere voor-schriften en eisen. Dat is een nogal milde verklaring, gezien het feit dat veel van hun acties niet alleen onethisch waren, maar duidelijk misdadig, maar Tufts “verdedigde hun experiment krachtig” zelfs terwijl ze toegaven “ethische regels te hebben overtreden”, hoewel hun definitie van deze overtreding was dat “één onderzoeker in China de regels overtrad” – door de ouders niet in te lichten over het feit van een illegaal GM voedsel experiment op hun kinderen, en door geen toestemming te hebben verkregen. De verklaring van Tufts impliceert duidelijk – en ten onrechte – zonder aan te geven dat het een Chinese onderzoeker was die deze overtredingen beging. 

Het was vooral verontrustend dat Tufts en verschillende Amerikaanse overheidsinstanties die met het onderzoek waren belast, alsmede de gehele Amerikaanse media, verzuimden in te gaan op de overduidelijke onwettigheden, zoals het naar China smokkelen van verboden genetisch gemodificeerd voedsel, alle vervalste documenten en de valse verklaringen, en het feit dat de toestemmingsformulieren, voor zover die al bestonden, vervalst waren en/of van datum waren veranderd, en duidelijk frauduleus waren, slechts met een enkele vermelding verdoezelden. Hun zogenaamde onderzoek ging voorbij aan het feit dat de Tufts-onderzoekers logen over het verkrijgen van toestemming van de noodzakelijke Chinese autori-teiten, en verzuimden in het geheel in te gaan op het enorme tapijt van leugens dat werd uitgespreid in wat ontegenzeggelijk een schandelijke doofpot was. Zij negeerden ook volledig het feit dat hun dubbel-hartigheid en hun schandalige illegale gedrag de nationale regering van China opzadelde met de verantwoordelijkheid om een aanzienlijke schade-vergoeding te betalen aan alle woedende families die bij deze affaire betrokken waren.

Ik zou willen eindigen met te stellen dat, gezien de herhaalde laakbare ethische schendingen door Amerikaanse universiteiten in China, geen enkele Amerikaanse universiteit ooit toegang zou mogen krijgen tot China voor welk onderzoek dan ook. Alle Amerikaanse universiteiten en onderzoeks-instellingen zouden permanent uit het land moeten worden geweerd. 

 

*

De geschriften van de Mr. Romanoff zijn vertaald in 32 talen en zijn artikelen zijn gepubliceerd op meerdan 150 nieuws- en politieke websites in meerdan 30 landen, alsmede op meer dan 100 Engelstalige platforms. Larry Romanoff is management consultant en gepensioneerd ondernemer.

Hij heeft leiding gevende functies bekleed in internationale adviesbureausen was eigenaar van een internationaal import/export bedrijf. Hij was gast professor aan de Fudan Universiteit in Shanghai, waar hij casestudies over internationale zaken presenteerde aan EMBA-klassen. De heer Romanoff woont in Shanghai en schrijft momenteel een serie van tien boeken die in het algemeen betrekking hebben op China en het Westen. Hij is auteur van Cynthia McKinney’s nieuwe bloemlezing When China Sneezes (Ch. 2 – Dealing with Demons).

Zijn volledige archief is te zien op

https://www.moonofshanghai.com/  https://www.bluemoonofshanghai.com/

Hij kan worden gecontacteerd op: 2186604556@qq.com        

*

Voetnoten:

(1) Global Research, July 03, 2014; Monsanto’s GMO Food and its Dark Connections to the “MilitaryIndustrial Complex”; Steven MacMillan

(2) The Guardian, 19 juni 1999, publiceerde een artikel met de titel “The seeds of wrath”, waarin werd gesteld dat genetisch gemodificeerde zaden werden “ontwikkeld met medewerking en steun van de Amerikaanse regering en het leger”.

https://www.theguardian.com/environment/1999/jun/19/food.food

(3) Tim McGirk; “Gene Piracy”; Time Magazine; November 9, 1998

(4) In februari 2016 beweerde James R. Clapper, directeur van de nationale inlichtingendienst van de VS, bij de presentatie van een “Worldwide Threat Assessment”-getuigenis voor het Armed Services Committee van de Senaat, dat genbewerking een wereld-wijd gevaar voor de mensheid was geworden en nam het op in het deel van zijn rapport dat handelde over massavernietigingswapens.

(5) HET “GOUDEN RIJST” BEDROG -Wanneer Public Relations de Wetenschap vervangt;

 http://online.sfsu.edu/~rone/GEessays/goldenricehoax.html

(6) GMO Gouden Rijst biedt geen voordelen voor de voeding zegt de FDA; Allison Wilson, PhD en Jonathan Latham, PhD

https://www.independentsciencenews.org/news/gmo-golden-rice-offers-no-nutritional-benefits-says-fda/

(7) Science, October 4, 2018; www.dailymail.co.uk

(8) Golden Rice Study schond ethische regels, zegt Tufts; 17 september 2013;

http://www.npr.org/sections/thesalt/2013/09/17/223382375/golden-rice-study-violated-ethical-rules-tufts-says

(9) Volgens het Chinese Ministerie van Volksgezondheid heeft Tufts de “gouden rijst” in de Verenigde Staten gekookt en op 29 mei 2008 naar China gebracht, zonder de bevoegde Chinese autoriteiten daarvan in kennis te stellen. Vier dagen later kookten Tang en andere deelnemers aan het onderzoek de genetisch gemodificeerde rijst opnieuw, mengden die met gewone rijst en dienden die op voor de lunch van de kinderen. Het onderzoeksteam heeft de ouders of voogden van de kinderen niet verteld dat bij de test genetisch gemodificeerd voedsel zou worden gebruikt.

http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-12/07/c_132025944.htm

(10) Wetenschappers veroordelen menselijk experi-ment met GE voedsel; donderdag, 19 februari 2009;

http://www.scoop.co.nz/stories/WO0902/S00328.htm ;http://www.i-sis.org.uk/SPUCTGM.php

(11) GM Seeds and the Militarization of Food

https://fpif.org/gm_seeds_and_the_militarization_of_food_-_and_everything_else/

(12) Dit is een gangbare praktijk geweest van Amerikanen in China. Enkele jaren eerder voerde de Harvard-universiteit in China een nog frauduleuzer onderzoek uit, ditmaal zogenaamd voor astma-onderzoek. Volgens politiefunctionarissen vervalsten de onderzoekers van Harvard echter alle relevante goedkeuringsdocumenten, eisten zij goedkeuring van hun studie door een niet-bestaande medische auto-riteit, stelden zij ontelbare duizenden Chinezen bloot aan verschillende potentieel dodelijke ziekteverwekkers en verzamelden en verscheepten zij vervolgens illegaal honderdduizenden flesjes Chinees DNA naar de VS. En, in een werkelijk verachtelijke laster, beweerde de regering van de VS vervolgens dat het DNA naar de VS was gestuurd vanwege “het risico dat de Chinese regering gevoelige genetische informatie zou mis-bruiken”. 

 

Copyright © Larry RomanoffMoon of ShanghaiBlue Moon of Shanghai, 2021