NL — LARRY ROMANOFF — Laten We De Doelpalen Verzetten. De VS-China Confrontatie — August 25, 2021

Laten We De Doelpalen Verzetten. De VS-China Confrontatie

Door: Larry Romanoff, 06 February 2020

Nederlandse vertaling: Martien   

As US-China confrontation gains ground, Transatlantic partners face difficult choices | ORF

CHINESE   ENGLISH   NEDERLANDS   PORTUGUESE   SPANISH

 

Het vooruitzicht om “de doelpalen te verzetten” is een typisch Amerikaanse strategie om ervoor te zorgen dat Amerika altijd zal winnen. Om dit te bereiken zet men ofwel de doelpalen in positie om de bal te ontvangen, hoe slecht hij ook gemikt mag zijn, of men zet ze uit het pad van de goed geplaatste trap van de tegenstander zodat deze niet kan scoren. Dit gaat vaak gepaard met plotselinge veranderingen in de regels of de methode om de score bij te houden, allemaal bedoeld om “het speelveld gelijk te maken” en ervoor te zorgen dat Amerika wint.

In 2012 diende China wereldwijd meer octrooien in dan de VS, maar helaas waren China’s octrooien slecht terwijl Amerika’s octrooien goed waren omdat Amerikaanse octrooien gemaakt zijn voor vrijheid en democratie terwijl die van China alleen maar over geld gaan. De Amerikanen gaven toe dat China de VS had overtroffen in octrooiaanvragen, maar voegden daar vervolgens aan toe “hoewel de kwaliteit van China’s octrooien vaak wordt betwist”, waarbij de beschuldiging opnieuw als bewijs diende. Kwaliteit’ wordt gedeeltelijk gedefinieerd als nieuwe uitvindingen in plaats van verfijningen, en door merkwaardige meeteenheden als ‘invloed’ en ‘wereldwijd bereik’ en het aantal keren dat een octrooi in een publicatie wordt geciteerd. Dus de Amerikanen haasten zich om elkaars octrooien in elke Amerikaanse publicatie te citeren, wat op magische wijze hun creativiteit en innovatie enorm verhoogt, en Amerika wint nog steeds. Er lijkt bijna geen claim te inhoudsloos voor de Amerikanen om te poneren.

Jarenlang hebben de Verenigde Staten China gehekeld omdat het weinig supercomputers in de top 500-lijst had staan. Chinese ingenieurs bouwden dus veel snellere computers en hadden er plots meer in de top 500 dan de Amerikanen. De VS verschoven dus de doelpalen en de Amerikanen wonnen nog steeds omdat geen van China’s machines zo snel was als de beste die in Amerika waren gebouwd. Toen onthulde China plotseling een nieuwe supercomputer die twee keer zo snel was als de beste van Amerika, zodat de doelpalen werden verplaatst en China werd afgekraakt omdat het buitenlandse (d.w.z. Amerikaanse) microprocessoren had gebruikt, zodat hun prestatie niet meetelde. Chinese ingenieurs namen de uitdaging aan en produceerden vervolgens een nieuwe supercomputer met gebruikmaking van een door China ontworpen en gebouwde CPU en uitsluitend Chinese software, die vijf maal zo snel was als de beste die de VS kon maken. De Amerikanen hebben dus opnieuw de doelpalen verzet met de pas bereikte “quantum suprematie” van Google, die in één seconde kan doen wat de beste supercomputers 10.000 jaar zouden vergen.

Volgens Newsweek werd dit “algemeen beschouwd als een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van kwantumcomputers” (hoewel dat niet het geval was). (1) Newsweek vertelde zelfs ademloos dat (Google’s) “demonstratie in veel opzichten doet denken aan de eerste vluchten van de gebroeders Wright”, die eigenlijk niet de eerste vluchten waren en niets in het bijzonder demonstreerden. Veel critici, waaronder IBM, verklaarden dat Google’s bewering in wezen een frauduleuze en misleidende hype was, en afgekondigd door Google als agent om echte wetenschappers niet in verlegenheid te brengen. (2) Maar nu zullen de VS permanent aan de leiding blijven omdat geen enkele andere natie bereid is zich belachelijk te maken met zo’n dwaze bewering.

We hebben allemaal de stortvloed van onzin in de Amerikaanse media gelezen waarin getracht wordt het succes van China bij de recente PISA tests. af te zwakken en te denigreren. Terwijl de Amerikaanse leerlingen op alle tests onderaan stonden, behaalden de leerlingen van Shanghai op alle gebieden de eerste plaats, met een gemiddelde score voor wiskunde van 613, vergeleken met slechts 481 in de VS. Daarmee ligt Shanghai bijna drie jaar voor op het Amerikaanse en OESO-gemiddelde. De resultaten waren nog maar net bekend toen de Wall Street Journal ons vertelde dat PISA “geen ondernemerschap en innovatie test, twee kwaliteiten die uiterst belangrijk zijn voor het economisch welzijn van een land”. Niet alleen dat, de WSJ beweerde dat er een negatieve correlatie bestond tussen hoge PISA-scores en het zelfvertrouwen van de studenten. En natuurlijk hebben Amerikaanse studenten veel meer “zelfvertrouwen” dan hun Chinese tegenhangers, zodat men zich kan afvragen waar zij precies zo zelfverzekerd over zijn. Hun kennisniveau kan het in ieder geval niet zijn.

Een andere leuke verschuiving van de doelpalen met betrekking tot de PISA-scores van Shanghai werd verzonnen door Keith Baker van het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs en gretig overgenomen door Diane Ravitch, een rechtse professor aan de Universiteit van New York, die beweerde dat, hoewel de kinderen van Shanghai het goed deden op de PISA-tests, Baker “geen verband” vond tussen de academische testscores van Shanghai en zijn economische producti-viteit, zijn “levenskwaliteit” of, wat het belangrijkst is, zijn “democratische instellingen”. Dus, de VS wint nog steeds.

In dit verband, wist u dat Amerikanen de hoogst opgeleide mensen ter wereld zijn? Oh wacht, nee dat zijn ze niet. Oh wacht, ja dat zijn ze wel. Er was een tijd dat de Amerikaanse mythologie ons vertelde dat de VS aanspraak kon maken op het hoogste percentage van middelbare school afgestudeerden die naar de universiteit gingen en ook op het hoogste percentage van de bevolking met een universitaire opleiding. Ik weet niet of die bewering ooit waar was, maar de geleidelijke vernietiging van het Amerikaanse onderwijssysteem bewees dat ze onjuist was, waarop de Amerikanen gewoon de doelpalen verzetten en het puntensysteem veranderden. In vrijwel elk land moet een student een vierjarig programma aan een erkende universiteit hebben voltooid om als afgestudeerde aan een universiteit te worden beschouwd, een meetmethode die door de Amerikanen werd gevolgd totdat deze meting de VS te ver onderaan de lijst plaatste.

Tegenwoordig omvat de Amerikaanse definitie van een universitair afgestudeerde al diegenen die nooit aan een universiteit hebben gestudeerd, maar die zich hebben ingeschreven aan community colleges met zeer uiteenlopende diploma’s en die erin geslaagd zijn, soms na tien jaar of langer, een jaar studie te voltooien en een “Associate Degree” te behalen, wat niet echt een graad is, maar een diploma dat geldt voor alles van kapperswerk en automonteur tot de studie van UFO’s. De Amerikaanse instellingen en media nemen nu de hoge moraal aan om al deze mensen plechtig uit te roepen tot “universitair afgestudeerden”, waardoor het aantal afgestudeerden verdubbelt en Amerika weer aan de top van de lijst komt te staan. En zo voelen we ons goed om een Amerikaan te zijn.

De Amerikanen deden hetzelfde toen ze geconfronteerd werden met de dreigende mislukking van hun ambitie om toe te treden tot de wereld van de hogesnelheidstreinen, door de definitie van “hogesnelheidstreinen” terug te brengen van 400 km/uur tot 250 en vervolgens tot 150, alvorens hun streven helemaal op te geven, terwijl ze hun morele superioriteit vasthielden door de wetenschap dat ze nog steeds wonnen omdat ze democratie en vrijheid van godsdienst hadden. Over het verplaatsen van de doelpalen en het veranderen van de puntentelling gesproken. Ik ken de auteur van deze korte passage hieronder niet, maar ik wil het citaat met u delen omdat hij de Amerikaanse geest perfect heeft gevat.

“Eind 2013 hoopte Californië nog steeds de eerste hogesnelheidslijn van het land te kunnen bouwen, een830 km spoor van Los Angeles naar San Francisco, dat volgens de planning in 2029 (meer dan 16 jaar) klaar zou moeten zijn en ongeveer 70 miljard dollar zou kosten, exclusief de onvermijdelijke kosten-overschrijdingen. China heeft daarentegen in slechts drie jaar tijd een HSR-lijn van 1.320 km aangelegd in Shanghai-Beijing, voor een bedrag van 200 miljard Yuan – ongeveer 32 miljard dollar. De hogesnelheidstrein van de VS – als die er ooit komt – zal dus 60% trager zijn dan die van China, vijf keer zo lang duren om te bouwen en bijna vier keer zo veel kosten voor eenzelfde afstand. Natuurlijk, in slechts 18 maanden tegen een kostprijs van slechts 20 miljard dollar, maar dat zou betekenen dat men de Chinese superioriteit toegeeft, en dat betekent dat de VS nooit een hogesnelheidstrein zullen hebben.”

*

Het schrijven van  Mr. Romanoff  is vertaald in 32 talen en zijn artikelen zijn op meer dan 150 websites met buitenlands nieuws en politiek in meer dan 30 landen geplaatst, evenals op meer dan 100 Engelstalige platforms. Larry Romanoff is een gepensioneerd managementconsultant en zakenman. Hij heeft hogere leidinggevende functies bekleed bij internationale adviesbureaus en was eigenaar van een internationaal import-exportbedrijf. Hij was een gastprofessor aan de Fudan University in Shanghai, waar hij case studies over internationale zaken presenteerde aan senior EMBA-klassen. Mr. Romanoff woont in Shanghai en schrijft momenteel een serie van tien boeken die over het algemeen betrekking hebben op China en het Westen. Hij is een van de bijdragende auteurs aan Cynthia McKinney’s nieuwe bloemlezing ‘When China Sneezes’. Zijn volledige archief is te zien op https://www.moonofshanghai.com/ en https://www.bluemoonofshanghai.com/

Hij kan worden gecontacteerd op: 2186604556@qq.com.

Notes

(1) China komt aan de leiding in TOP 500 Supercomputerlijst, einde aan Amerikaanse suprematie; https://www.top500.org/news/china-races-ahead-in-top500-supercomputer-list-ending-us-supremacy/

(2) “Quantum Supremacy”: Google Wetenschappers Beweren Systeem Kan Taak Voltooien in 200 Seconden Waar Normale Supercomputer 10.000 Jaar over zou doen; https://www.newsweek.com/quantum-computing-google-scientists-breakthrough-supercomputer-1467256

 

Copyright © Larry RomanoffMoon of ShanghaiBlue Moon of Shanghai, 2021