NL– LARRY ROMANOFF — De hogesnelheidstreinen van China — July 25, 2021

 

 

De hogesnelheidstreinen van China

Door Larry Romanoff, 05 december 2019

Nederlandse vertaling: Martien

 

ENGLISH  NEDERLANDS

 

Een van de grote voordelen van treinreizen ten opzichte van vliegen is de besparing van verloren tijd. Een vlucht in bijna elk land betekent normaal gesproken een reis van een uur naar de luchthaven met een vereiste om ten minste 1,5 uur voor vertrek aanwezig te zijn. Bij aankomst is er altijd het schijnbaar lange wachten om uit te stappen, de lange wandeling naar de bagagebanden of de uitgangen, en dan de reis van een uur of meer naar het centrum.

Als we rekening houden met het woon-werkverkeer en de noodzakelijke tijd voor het inchecken en de veiligheidscontrole en de wandeling van 2 km naar de gate van vertrek, dan de vertragingen na aankomst en het woon-werkverkeer op onze bestemming, is de trein gelijk aan het vliegtuig voor reizen tot 1200 of zelfs 1500 km, en veel sneller dan het vliegtuig voor kortere reizen. Niet alleen veel sneller, maar ook minder duur dan vliegreizen. De frequentie van de vertrektijden, althans tussen de grote centra in China, is verbazingwekkend: op het traject Shanghai-Beijing rijden dagelijks zo’n 75 à 80 HSR-treinen in elke richting, vaak met een tussenpoos van slechts 10 minuten.

 

In China bevinden de stations zich in het centrum van de stad, zodat het pendelen minimaal is en men slechts 20 of 30 minuten voor vertrek op het station aankomt met de bagage in de hand. Er is geen “check-in” zoals bij de luchtvaartmaatschappijen, alleen de gebruikelijke veiligheidscontrole en bagagescanners bij het betreden van het station, waar u tijd kunt doorbrengen in comfortabele wachtkamers of gewoon het juiste perron kunt vinden en op uw trein kunt stappen. Hoewel veel stations enorm groot zijn, zijn de loopafstanden doorgaans veel korter dan op de meeste luchthavens.

World's first 600 km/h high-speed maglev train rolls off assembly line

Een ander voordeel van het reizen per trein is het grote gemak en comfort, waarbij de trein in beide categorieën veel beter is en er geen druk en tijdverlies is. De trein elimineert de meeste onaangename elementen van het reizen per vliegtuig, met als attractie dat we het landschap kunnen zien; vanuit een vliegtuig zien we niets. In een vliegtuig worden we gedwongen ons aan een strak schema te houden: de tijd voor koffie of een maaltijd, de tijd om de raamgordijnen te sluiten en de cabine te verduisteren zodat het personeel kan rusten. Als het eetkarretje op is, mag je niet opstaan om rond te lopen of naar het toilet te gaan. Alles lijkt geregeld en onder druk te staan. Het verlaten van je zitplaats is vaak een groot ongemak. In een trein daarentegen ben je vrij om te doen wat je wilt. Uw bagage is op elk moment toegankelijk, de voedselkarretjes komen regelmatig langs, de restauratiewagen is er altijd, de zitplaatsen hebben twee keer zoveel beenruimte, de gangpaden breed genoeg om passagiers te herbergen, alles veel meer ontspannen, aangenaam en plezierig.

 

 

China’s hogesnelheidstreinen zijn erg stil, zonder windgeruis en gelukkig vrij van het onophoudelijke gebrom van vliegtuig-motoren. In de laatste generatie HSR, met zijn perfect gelaste rails, is zelfs het zachte kraken van de rails verdwenen. De stoelen zijn even breed of breder dan business class in een vliegtuig, ze leunen gedeeltelijk achterover (volledig achterover in business class) en door het comfort en de stilte is het heel gemakkelijk om in de trein te werken of te slapen. Op de plaats van bestemming, aangezien dat station ook in het centrum ligt, zijn taxi’s en metro’s gemakkelijk te bereiken.

 

Treinen die niet bestemd zijn voor korte trajecten hebben slaaprijtuigen die zelfs in oudere treinen perfect comfortabel zijn. De latere generaties bieden heerlijke dekbedden, een aparte TV voor elk bed, stopcontacten, verlichting, Wi-Fi. De slaaprijtuigen bieden een aangenaam alternatief voor vliegreizen voor de typische gehaaste en onder druk staande eendaagse zaken-reizen, bijvoorbeeld van Shanghai naar Guangzhou, Shenzhen of Hong Kong. We stappen ‘s avonds na het avondeten in de trein, doen wat werk of kijken tv, en worden om 7.00 uur ‘s ochtends wakker in het centrum van onze bestemming, met genoeg tijd voor het ontbijt voor onze eerste vergadering. Op de terugreis, na een volledige dag zonder druk, hebben we een ontspannen diner met vrienden, stappen we in de trein en zijn we om 7.00 uur weer wakker in Shanghai. Met twee volle nachten slaap is er geen jetlag en geen restvermoeidheid.

 

China’s HSR-systeem is gebouwd met een zeer hoge kwaliteit. De treinen van 300 en 400 km/uur rijden op speciale, verhoogde sporen die zijn aangelegd op diepe en zwaar versterkte beddingen van beton met een hoge dichtheid, met verticale en horizontale afwijkingen die in millimeters worden gemeten, en die worden ondersteund door massieve kolommen van beton met een hoge sterkte en een zeer kleine onderlinge afstand. HSR-sporen zijn, voor zover dat menselijkerwijs en technologisch mogelijk is, een rechte en vlakke lijn. China hanteert de hoogste normen voor de stabilisatie van hogesnelheidstreinen in de lengte, de breedte en de hoogte; een spoorwegdeskundige verklaarde: “Het is niet overdreven te stellen dat de spoorlijnen Peking-Shanghai zijn gebouwd volgens de hoogste normen in de moderne wereld”, en dat China de wereldleider is op het gebied van spoorwegstabiliteit. Als ik met de trein reis, leg ik soms een muntje op zijn rand op de vensterbank, en ik heb een video waarop het muntje vier of vijf minuten stabiel blijft voordat het uiteindelijk omvalt – en dat bij een snelheid van 300 km per uur. Ik ben de link kwijt, maar er is een video op YouTube van een munt die 8 minuten op zijn rand blijft liggen.

China is niet bezweken onder de privatiseringsdruk van de neocon-bankiers en heeft de controle over zijn infrastructuur behouden, een enorme zegen voor een snelle en efficiënte ontwikkeling. Het land is in staat zijn gehele reisinfrastructuur als één geheel te plannen en te wijzigen, waarbij zowel het lucht-, spoor- als wegvervoer in aanmerking worden genomen en alleen rekening wordt gehouden met de voordelen voor het gehele land in plaats van een veelheid van particuliere belangen te moeten behartigen. HSR-treinen hebben de reistijd zo drastisch verkort dat luchtvaartdiensten op veel routes zijn opgeschort. Door de afwezigheid van concurrerende belangen kan een nationaal plan in veel kortere tijd worden bedacht, onderzocht, besproken en goedgekeurd dan in landen met een ander systeem, en kan ook de uitvoeringstermijn veel korter worden.

China’s nieuwe HSR-lijn van Shanghai naar Beijing, een afstand van ongeveer 1.200 km, was een meesterwerk van onbelemmerde planning en uitvoering. Voor de aanleg huurde de regering bijna 140.000 arbeiders in om meerdere secties tegelijk te bouwen; het hele project werd in twee jaar voltooid voor een bedrag van minder dan 20 miljard dollar. In de VS daarentegen worden de kosten van een HSR-lijn langs de oostkust, een afstand die slechts half zo lang is, geraamd op 120 miljard dollar en zou de voltooiing 20 jaar in beslag kunnen nemen. 

World's first 600 km/h high-speed maglev train rolls off assembly line

Chinese spoorwegambtenaren zijn ook bezig met de planning van een hogesnelheidsroute door West-China en de provincie Xinjiang, door Kirgizië en andere “landen”, met aansluiting op de lijnen in Turkije en verder westwaarts naar Europa. Op een dag zal het wellicht mogelijk zijn om per HSR helemaal van Shanghai naar Londen te reizen – tegen een fractie van de kosten van vliegen, met veel meer comfort en de mogelijkheid om onderweg veel landen te zien.

 

Overdracht van technologie is niet gratis

 

Telkens wanneer het onderwerp technologieoverdracht ter sprake komt, lijkt er een vlaag van beschuldigingen te ontstaan over kopiëren of stelen. Lezers moeten goed opletten dat China niemands spoorwegtechnologie heeft “gestolen”; in plaats daarvan is het allemaal gekocht. China heeft miljarden dollars betaald voor die overdracht van technologie. Het is hetzelfde in alle belangrijke industrieën van vandaag. China heeft het geld en is bereid veel te betalen voor technologie die het nodig heeft om zijn ontwikkeling te bevorderen.

 

De hogesnelheidstrein werd in het naoorlogse Japan in de jaren 1950 en het begin van de jaren 1960 geïntroduceerd met de bouw van de Shinkansen “bullet train”. Frankrijk, Duitsland en andere Europese landen volgden dit voorbeeld in de jaren tachtig. In de jaren negentig werd serieus nagedacht over de aanleg van snellere spoorwegen in China en om de late start goed te maken, keek de Chinese regering naar het buitenland. In 2004 ondertekende China overeenkomsten met Alstom en Kawasaki om met lokale bedrijven samen te werken bij de bouw van HSR-treinstellen voor China. Kawasaki, die de oorspronkelijke Hayate-kogeltrein ontwierp, tekende een overeenkomst met het Chinese ministerie van Spoorwegen voor de overdracht van een volledig spectrum van HSR-technologie aan een fabrikant in Qingdao.

 

China’s regeling om Europese en Japanse hogesnelheidstrein technologieën te verkrijgen bracht een hoge prijs met zich mee. Alleen al de overeenkomst van Kawasaki met het ministerie van Spoorwegen uit 2004, die de overdracht van het volledige spectrum van technologie en knowhow voor de bullet train omvatte, kostte China destijds bijna 800 miljoen dollar. Kawasaki vervaardigde aanvankelijk treinstellen en exporteerde deze volledig geassembleerd naar China. Vervolgens hielp Kawasaki Chinese fabrikanten nog eens 50 treinstellen lokaal te produceren. Kawasaki voorzag China ook van opleiding, zowel in Japan als in China, en van diverse technologische updates, waarbij elke nieuwe voorziening vele miljoenen dollars aan honoraria kostte.

 

Siemens, Bombardier en Alsthom sloten soortgelijke overeen-komsten met China voor de overdracht van de technologie die nodig is voor de productie van hun treinstellen. Chinese bedrijven betaalden ook vele miljoenen dollars voor de aankoop van upgrades van de technologie en verdere opleiding; in veel gevallen werden Chinese ingenieurs voor langere periodes naar Europa en Japan gestuurd voor studie. Later hielpen zij de bedrijven bij het opzetten van productiefaciliteiten in China. Zij leidden Chinese ingenieurs op en hielpen het land zijn eigen toeleveringsketen voor treinonderdelen te ontwikkelen.

 

En enige wroeging van de verkopers

 

Grote buitenlandse industrieën probeerden reeds lang China’s enorme markt aan te boren tegen de veronderstelde enorme beloningen, en de hogesnelheidstrein stond in de voorste gelederen. De Japanse en Europese bedrijven die pioniers waren op het gebied van de hogesnelheidstrein, stemden ermee in treinen aan China te verkopen in de verwachting toegang te krijgen tot het meest ambitieuze systeem voor snelle spoorwegen in de geschiedenis en contracten ter waarde van miljarden per jaar voor onbepaalde tijd in de toekomst. Hun gretigheid om in te stemmen met de verkoop van technologie was gebaseerd op de verwachting dat de Chinezen misschien 30 jaar nodig zouden hebben om de technologie te absorberen en toe te passen voordat zij klaar zouden zijn om op eigen kracht verder te gaan. De realiteit was enigszins anders : zij moesten concurreren met Chinese bedrijven die hun technologie aanpasten en verbeterden en slechts drie jaar later superieure producten vervaardigden.

World's first 600 km/h high-speed maglev train rolls off assembly line

Vele tientallen jaren zijn verstreken sinds de Japanners de eerste HSR bouwden, en er werd betrekkelijk weinig ontwikkeling bereikt voordat China in beeld kwam. Een deel van de reden daarvoor is ongetwijfeld dat de Japanners hun technologie hebben opgepot omwille van hun nationale trots, in plaats van deze aan de wereld te verkopen. Tegen de tijd dat zij hun houding wijzigden, was de wereld aan hen voorbijgegaan en hun technologie is nu oud. Japan stemde vrij laat in met een technologieverkoop en hield de laatste generatie ontwikkelingen achter. Toen China bewees in staat te zijn technologieën van alle bedrijven te combineren en een nieuw, superieur product te creëren, leken de Japanners nogal verbitterd, waarbij Kawasaki zelfs zo ver ging te beweren dat de Chinese treinen slechts “aangepaste versies” waren van zijn oorspronkelijke bullet train met kleine variaties in het verfschema aan de buitenkant en de binnenbekleding. Het echte probleem is natuurlijk dat Japan nu onmogelijk met China kan concurreren op de internationale markten omdat het zijn technologie te lang heeft opgeborgen en nu is voorbijgestreefd. Marketing is moeilijk wanneer je enige verkoopargument is dat de snellere en goedkopere treinen van de ander kopieën zijn van jouw trage en dure treinen.

 

Iets soortgelijks gebeurde met de 430 km/u Maglev trein van Shanghai (de enige werkende Maglev trein ter wereld) die door Siemens werd gebouwd. Maglev-technologie is in principe eenvoudig bij lage snelheden, maar soepelheid en stabiliteit bij hoge snelheid zijn buitengewoon gecompliceerd. Uit trots op het auteurschap, zoals bij de Japanners, weigerde ook Siemens een verkoop van de technologie te overwegen, en gaf er de voorkeur aan verbluffend hoge prijzen voor het eindproduct te vragen. Het resultaat was dat Chinese ingenieurs hun volledige R&D-aandacht op Maglevs richtten en Siemens zich wellicht voorgoed uit de markt zou moeten terugtrekken. Chinese ingenieurs produceerden eerst zeer succesvolle low-speed Maglevs (200 km/u) geheel op hun eigen IP, voor gebruik in heel China als stadstreinen, maar beginnen nu met de commerciële productie van een fabelachtige 600 km/u Maglev die een substituut kan worden voor de traditionele hogesnelheidstrein. De kosten voor de Maglev van Siemens voor Sjanghai waren zeer hoog, maar de Chinese ingenieurs zijn er, eveneens op eigen kracht, in geslaagd de kosten voor deze zeer snelle trein terug te brengen tot slechts twee derde van die van gewone hogesnelheidstreinen.

World's first 600 km/h high-speed maglev train rolls off assembly line

De westerse bedrijven verwarden hun voorsprong met hun R&D-capaciteit en schreven beide toe aan hun natuurlijke superioriteit, waarbij zij vol vertrouwen ervan uitgingen dat zij innovatiever waren in plaats van gewoon eerder te zijn begonnen. Kawasaki en Siemens in het bijzonder wisten dat de Chinese ingenieurs treinen wilden produceren die volledig op binnenlandse technologie waren gebaseerd, dus weigerden zij afstand te doen van hun meer geavanceerde producten en verkochten zij China spoorwegtechnologie die reeds twee of zelfs drie generaties oud was. De veronderstelling was dat de Japanse en Duitse R&D-capaciteit, gekoppeld aan hun enorme voorsprong, een onoverbrugbare kloof in stand zou houden en hen in staat zou stellen de gehele Chinese markt te veroveren.

 

Zeggen dat zij de kracht van de Chinese innovatie en de snelheid en kwaliteit van R&D in China hebben onderschat, is een understatement van formaat, waarbij zowel Kawasaki als Siemens slechts enkele jaren later aan het starthek stonden. De Chinese spoorwegmaatschappijen betaalden miljarden dollars voor oudere technologie van vier gevestigde bedrijven. Als eerste stap demonteerden, evalueerden en combineerden zij al deze technologieën tot één trein met de beste eigenschappen van elk. De tweede stap bestond erin hun formidabele R&D-capaciteiten aan te wenden om volledig nieuwe treinen te creëren die volledig op Chinese intellectuele eigendom waren gebaseerd en waarmee treinen werden geproduceerd die sneller, vlotter, stiller en goedkoper waren dan de nieuwste generatie van hun vroegere leveranciers.

 

De hogesnelheidstrein werd in Europa en Japan geïntroduceerd, maar er was geen markt buiten die gebieden, totdat China zijn intrede deed en de haalbaarheid van wijdverbreide invoering en grotere betaalbaarheid bevestigde. Het ziet er nu naar uit dat China de HSR-markt in de nabije toekomst zal domineren, maar buitenlandse bedrijven zullen nog steeds delen in een veel grotere wereldmarkt. Dit was geen toeval. De Chinese regering heeft 30 jaar geleden het grootste HSR-netwerk ter wereld gepland en grote sommen geld uitgetrokken voor de financiering van het programma. Chinese ingenieurs hebben blijk gegeven van een enorme vindingrijkheid en creativiteit en dringen nog steeds agressief aan op spoorwegtechnologie. De ontwikkelingslanden zijn bijzonder dankbaar dat China de kosten van de HSR betaalbaar heeft gehouden.

 

Ik wil hier één opmerking maken over veiligheid. Toen China’s HSR zo’n tien jaar geleden een ongeluk kreeg in Wenzhou, waren de westerse media zo uitzinnig van leedvermaak dat niemand de moeite nam om de oorzaak te melden. Het gebeurt dat elke gelegenheid om China te bekritiseren wordt omgezet in een bewezen falen van China’s eenpartijstaat. Bij de berichtgeving over dit treinongeluk in 2011 legden de hele westerse media de schuld gretig niet bij een seinstoring, maar bij China’s eenpartijstelsel. Maar Wikipedia vermeldt alleen al voor de VS 69 pagina’s met spoorwegongevallen, met elk jaar een aantal grote en een aantal kleinere. Aangezien theologie universeel moet zijn om geloofwaardig te zijn, lijkt het duidelijk waar de schuld ligt voor al deze vreselijke rampen – democratie veroorzaakt treinongelukken.

 

Maar ik dwaal af. Dat treinongeluk deed griezelig veel denken aan de 737 Max van Boeing, waar een groot programmerings-probleem niet in de gebruikshandleidingen werd behandeld. Het Chinese spoorwegsysteem heeft tientallen installaties in het hele land waar elke trein voortdurend wordt gecontroleerd op tal van parameters zoals snelheid, temperatuur van de assen, weersomstandigheden. Er ontstond een probleem met een seinsysteem van Japanse makelij waarbij de Japanners niet wilden dat de Chinese ingenieurs de werking van de apparatuur volledig begrepen en daarom gebrekkige documentatie verstrekten. Toen het defect optrad, wisten de Chinese ingenieurs onmiddellijk dat er iets mis was en volgden zij de handleiding, maar tevergeefs omdat de handleiding onvolledig was. Dit was zeker niet de eerste keer dat Chinese ingenieurs opzettelijk werden misleid over de functie of de werking van IP die zij hadden gekocht en betaald. 

 

Ripley’s ‘Geloof het of niet’

 

World's first 600 km/h high-speed maglev train rolls off assembly line

Dit essay zou niet compleet zijn zonder enige verwijzing naar de VS.

 

In 2012 en 2013 zwelgden de VS in een angst die ontstond door afgunst op China’s hogesnelheidsspoorwegnet, waarbij Amerika’s krakkemikkige en ongevalgevoelige spoorwegsysteem zwaar leed in vergelijking daarmee. Toen duidelijk werd dat de Amerikanen het succes van China nooit zouden kunnen evenaren en geconfronteerd werden met de dreigende mislukking van hun ambitie om toe te treden tot de wereld van de hogesnelheids-treinen, verlaagden de Amerikanen de definitie van “hogesnelheidstreinen” van 400 km/u tot 250 en vervolgens 150, alvorens hun zoektocht helemaal op te geven. Vervolgens rationalisatie door de unieke Amerikaanse morele lens van politiek en religie. “Ons trage spoorwegnet is de prijs die we betalen voor de geweldige dingen van Amerika, zoals ons democratisch politiek systeem en onze vrijheid van godsdienst.”

 

Een internetlezer merkte op:

 

“Het Amerikaanse falen om een HSR-systeem te realiseren is niet omdat China beter leiderschap, visie, planning en uitvoering heeft en de wijsheid om korte termijn voordelen en minderheidsbelangen op te offeren voor de lange termijn winst en het grotere goed; het is omdat Amerikanen democratie hebben en van vrijheid houden. Het gekibbel en de besluiteloosheid, het gekibbel, de aarzeling en de uiteindelijke verlamming van alle niveaus van de Amerikaanse regering over deze kwestie, een onmogelijkheid in elk verstandig land, zijn in feite een teken van verdienste in Amerika, een bewijs van hun deugdzame vrijheid. Dus, laat China zijn hogesnelheidstreinen bouwen. Hoe meer treinen ze hebben, hoe minder vrij ze worden. De Amerikanen zouden nooit zo dwaas zijn om vrijheid op te offeren voor goed vervoer of democratie voor wegen en bruggen.”

 

Ik ken de auteur van deze korte passage hieronder niet, maar ik wil het citaat met u delen omdat hij de Amerikaanse geest perfect heeft gevat.

 

“Eind 2013 hoopte Californië nog steeds de eerste hogesnelheidslijn van het land te bouwen, een 830 km lang traject van Los Angeles naar San Francisco, dat in 2029 (meer dan 16 jaar) klaar zou moeten zijn en ongeveer 70 miljard dollar zou kosten, de onvermijdelijke kostenoverschrijdingen niet meegerekend. China heeft daarentegen in slechts drie jaar tijd een HSR-lijn van 1.320 km aangelegd in Shanghai-Beijing, voor een bedrag van 200 miljard Yuan – ongeveer 32 miljard dollar. De hogesnelheidstrein van de VS – als die er ooit komt – zal dus 60% trager zijn dan die van China, vijf keer zo lang duren om te bouwen en bijna vijf keer zo veel kosten voor eenzelfde afstand. Natuurlijk kunnen de Amerikanen China vragen om hun HSR in slechts 18 maanden te bouwen tegen een kostprijs van slechts 20 miljard dollar, maar dat zou betekenen dat ze de Chinese superioriteit toegeven, en dat betekent dat de VS nooit een hogesnelheidstrein zullen hebben.” 

 

Maar, onbekend voor de hele wereld, Amerika heeft wel degelijk een “hogesnelheidstrein”, Richard Branson’s nieuwe “Brightline”, die 100 km van Miami naar West Palm Beach in Florida rijdt. Volgens de promoties zijn dit “gestroomlijnde, neon-gele treinen, die rijden met snelheden tot 127 km/uur (!!)”. Om eerlijk te zijn tegen de Amerikanen, zij hebben deze trein aanvankelijk gepromoot als een “hogesnelheidstrein”, een kleine maar waardige concessie aan de werkelijkheid die snel verdween. Om eerlijk te zijn haalt de gestroomlijnde, neon-gele trein zijn geadverteerde topsnelheid niet en in feite zelden zelfs maar 100 km/u, sneller dan een goederentrein, maar niet veel.

 

Ook onbekend voor de wereld is dat deze Amerikaanse versie van HSR al (in twee of drie jaar sinds de ingebruikname) te maken heeft gehad met talrijke ontsporingen, tal van ongelukken en ongeveer 100 doden – waarvan een aantal zich voordeden tijdens de testritten, waarna de trein werd vrijgegeven voor gebruik. Brightline zei niettemin dat “veiligheid de topprioriteit van het bedrijf blijft”. Interessant is dat de gegevens van de Amerikaanse Federal Railroad Administration aanzienlijk minder doden laten zien, omdat (als je dit kunt geloven) zij veel van de sterfgevallen classificeren als “mogelijke zelfmoorden”, en vervolgens “meldingsbeperkingen opleggen die bedoeld zijn om de privacy te beschermen”. (1)

 

Volgens een nieuwsbericht voerden Brightline-treinen sinds januari 2017 testritten uit tussen Miami, Ft. Lauderdale en West Palm Beach, een periode waarin verschillende dodelijke ongelukken plaatsvonden. (2) In een ander nieuwsbericht stond dat deze trein volgens de Federal Railroad Administration “de meeste dodelijke slachtoffers heeft gehad langs de corridor in die periode”. (3) De situatie is zo erg dat er nu minstens twee advocatenkantoren in Florida zijn die gespecialiseerd zijn in rechtszaken voor slachtoffers van Brightline-ongevallen. (4)

 

Ook ontspoorde volgens de Federal Railroad Administration “een locomotief van Brightline … bij een snelheid van vier mijl per uur …”. Het rapport vervolgt dat dit de tweede ontsporing binnen twee maanden was, met als belangrijkste oorzaak dat deze hogesnelheidstrein in de VS gebruik maakt van sporen en spoorwegbeddingen die meer dan 60 jaar geleden zijn aangelegd en alleen bedoeld zijn voor langzaam rijdende goederentreinen. De maatschappij weigerde bijna zes maanden lang het ongeval te bevestigen, zelfs in een getuigenis voor een senaatscommissie, noemde de ontsporing vervolgens “onbeduidend” en deed de bezorgdheid van de critici af als een “ongegronde angsttactiek”. (5) Een ander artikel bevatte dit vleugje nieuws: “de fout van de sporen, nieuw, nog erg ruw, alsof ze beter zouden worden met het gebruik. Tien dagen later was het stuk spoor rechtgetrokken.” (sic)

 

Deze kwesties zijn in verschillende opzichten opmerkelijk. Ten eerste op het gebied van veiligheid: Treinen met “hogere snelheid” over overwegen laten rijden (op maaiveldhoogte), is vragen om dodelijke ongevallen. Passagierstreinen laten rijden op vervallen sporen en spoorbeddingen die al 60 jaar niet meer zijn onderhouden, is hetzelfde. Een tweede item is zo illustratief voor een pathologische gril die alleen in de VS lijkt te bestaan. Van Brightline’s home webpagina:

 

“Handgestikte lederen zetels. Zit met 2 of 4 samen aan een tafel. Ontspan voor vertrek in onze eersteklas SELECT lounge met een steeds wisselend aanbod van verleidelijke hapjes en drankjes. Lounge zakelijke diensten, waaronder iPads, een scanner en printer. Toegang tot vergaderzalen in onze stations (waarde $50 per uur). Gratis Wi-Fi aan boord.

 

Handgestikte lederen zetels en een steeds wisselende line-up van verleidelijke hapjes op een trein die ontspoort bij 4 mijl per uur en heeft tal van ongelukken gehad en al ongeveer 100 mensen gedood. Dit is de manier waarop Amerikanen hun auto’s ontwerpen. Uiterlijk is alles en inhoud is niets. Amerikaanse auto-ontwerpers houden regelmatig markttests waarbij zij de burgers kennis laten maken met nieuwe auto’s, met de bedoeling te zien of de nieuwe verslechteringen in kwaliteit en veiligheid deze openbare tests onopgemerkt kunnen doorstaan. Een zogenaamde hogesnelheidstrein die over gevaarlijke sporen rijdt, wordt verdoezeld voor lederen zetels en Wi-Fi. Alleen in Amerika. Een internetcommentator schreef: “Dit bewijst dat Amerikanen te dom zijn voor hogesnelheidstreinen.

 

“Dit laatste item kan onderzoek bevatten waardig van een Master’s scriptie, dit is een krantekop over een van de ontsporingen: “Brightline ongelukken tragisch, maar is spoorweg echt de schuldige?” In het artikel stond dat deze “innovatieve hogesnelheidstrein voor passagiers pas anderhalve week in bedrijf is, en nu al zijn er mensen omgekomen”, waarna de meeste lezers de schuld niet bij de spoorwegen legden, maar bij “de besluitvorming van mensen”. Er zat een bijna onweerstaanbare ontroering in deze bewering. Bij het lezen van de verslagen kon ik mij niet aan het gevoel onttrekken naar een klein kind te luisteren, teleurgesteld over een of andere mislukking, maar niet volwassen genoeg om de realiteit te zien zoals die was, en een excuus te bedenken dat typisch is voor een 8-jarige geest. Ik denk dat we kunnen stellen dat dit het bewustzijnsniveau is van de typische volwassen Amerikaan.

*

Het schrijven van Mr. Romanoff is vertaald in 32 talen en zijn artikelen zijn op meer dan 150 websites met buitenlands nieuws en politiek in meer dan 30 landen geplaatst, evenals op meer dan 100 Engelstalige platforms. Larry Romanoff is een gepensioneerd managementconsultant en zakenman. Hij heeft hogere leidinggevende functies bekleed bij internationale adviesbureaus en was eigenaar van een internationaal import-exportbedrijf. Hij was een gastprofessor aan de Fudan University in Shanghai, waar hij case studies over internationale zaken presenteerde aan senior EMBA-klassen. Mr. Romanoff woont in Shanghai en schrijft momenteel een serie van tien boeken die over het algemeen betrekking hebben op China en het Westen. Hij is een van de bijdragende auteurs aan Cynthia McKinney’s nieuwe bloemlezing ‘When China Sneezes’. (Chapt. 2 — Dealing with Demons). Zijn volledige archief is te zien op

https://www.moonofshanghai.com/ en https://www.bluemoonofshanghai.com/

Hij kan worden gecontacteerd op: 2186604556@qq.com.

*

Notes

(1) https://abcnews.go.com/Travel/wireStory/higher-speed-florida-train-highest-us-death-rate-67434427

(2) https://www.injuryattorneyfla.com/brightline-train-accident.html

(3) https://cs.trains.com/trn/f/111/t/267542.aspx?page=2   

(4) https://www.tcpalm.com/story/news/local/shaping-our-future/all-aboard-florida/2018/06/21/brightline-fatality-29-year-old-man-who-stepped-front-train/721236002/

(5) https://floridapolitics.com/archives/247058-brightline-february-train-car-derailment-comes-light-critics-call-disturbing

(6) https://www.palmbeachpost.com/news/opinion/letters-brightline-accidents-tragic-but-railway-really-blame/9evqeaR6V9bXTiqiZEJ0lK/

 

Copyright © Larry RomanoffMoon of ShanghaiBlue Moon of Shanghai, 2021