NL — LARRY ROMANOFF — Propaganda en de media — Deel 6 — Censuur, ofwel Het Verbranden van de Geschiedenis Boeken — June 18, 2021

Propaganda en de media — Deel 6

Censuur, ofwel Het Verbranden van de Geschiedenis Boeken

Door Larry Romanoff voor TheSaker Blog18 Juni 2021

Nederlandse vertaling: Martien

 

CHINESE  ENGLISH  NEDERLANDS  SPANISH

Ik heb elders geschreven dat waarschijnlijk 90%, of zelfs 95%, van alles wat u weet, of denkt te weten, of waarvan u denkt dat het waar is over de geschiedenis, onjuist is. Anders gezegd, als we de geschiedenis van de hele wereld van de afgelopen 500 jaar zouden samenvatten in een geschiedenisboek van 100 bladzijden, zouden 50 van die bladzijden blanco zijn. Dat is de omvang van de wereldgeschiedenis die met een wraakzuchtige hand is weggelaten door onze Internationale Cabal van Gangsters (ICG) die niet willen dat jullie het weten. Deze weglatingen hebben meestal betrekking op gruwelijke misdaden tegen de mensheid, begaan door Westerse Imperialisten en de ICG. Van de resterende 50 bladzijden zijn er waarschijnlijk 45 geheel of gedeeltelijk onwaar, gefotoshopt, wit gewassen, gezuiverd, en met veel cruciale en vitale details weggelaten om ons in verwarring te brengen en ons in de verkeerde richtingen en tot verkeerde conclusies te leiden.

Gewoonlijk denken wij bij censuur in vrij eenvoudige termen:

Ons wordt verteld dat China het debat over “gevoelige” onderwerpen zoals het Tiananmen-plein censureert, of dat de discussie over “democratie” in veel landen wordt gesmoord en min of meer verboden is. In de VS worden debatten over de gevaren van vaccinaties, over de verantwoordelijkheid van de VS voor COVID-19, over de waarheden van Pearl Harbor, zwaar gecensureerd, hoewel we niet de neiging hebben dit adjectief te gebruiken, maar voorstanders van deze en andere onderwerpen worden genegeerd, bespot en soms belasterd. Het is algemeen bekend dat Google veel onderwerpen zwaar censureert en veel auteurs heeft “gedeplatformed”, zodat hun teksten bij de meeste zoekopdrachten niet meer verschijnen. Facebook en Twitter verwijderen nu actief bijna alles wat niet in overeenstemming is met het officiële verhaal over bijna elk onderwerp.

 

Toch denken we bij censuur eerder aan onderwerpen en inhoud dan aan mensen, maar wanneer auteurs om hun boeken worden gemeden en veroordeeld, en uitgevers ofwel uit de handel worden gejaagd ofwel van de lijst van Amazon en Indigo worden gehaald, is dat een hoger niveau van censuur. Een paar voorbeelden:

David ontmoet Godzilla


Enkele jaren geleden publiceerde Marco Polo, een toonaangevend Japans nieuwsblad, een verhaal waarin stond: “Er waren geen gaskamers van de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. (1) Het tijdschrift en het moeder bedrijf werden snel en gewelddadig aangevallen door de Israëlische Ambassade, de Amerikaanse Ambassade, het Simon Wiesenthal Center, de Jewish Defense League, en een groot aantal anderen. Vrijwel onmiddellijk kondigde het moederbedrijf aan dat alle onverkochte exemplaren van dat nummer zouden worden teruggeroepen en vernietigd, dat het tijdschrift Marco Polo definitief zou worden stopgezet, dat de redacteur zou worden overgeplaatst en het personeel zou worden verspreid. Voorts zou de hoogste ambtenaar van het moederbedrijf ontslag nemen, terwijl anderen als persoonlijke boetedoening fors in hun salaris zouden worden gekort. Bovendien zouden ambtenaren, redacteuren en personeel van het moederbedrijf een reeks seminars bijwonen die door het Wiesenthal Center zouden worden geleid om “boete te doen en hun misvattingen over de Joodse geschiedenis te corrigeren”. En dat de president van het bedrijf persoonlijk naar het Simon Wiesenthal Center in Californië zou gaan om 50.000 dollar te “doneren” als een soort boete voor het misdrijf van het aanvechten van het officiële holocaustverhaal van de Joden. Dat klinkt bijna als censuur. Of afpersend gangsterisme. Maar je zou je kunnen afvragen wie de macht heeft om dit te doen, en wat de bron ervan is.

James Bacque

Bacque was een beroemd auteur in Canada, die vele romans en boeken, en vele kranten- en tijdschriftartikelen heeft gepubliceerd. Ik schreef eerder over Bacque’s boeken, “Other Losses” en “Crimes and Mercies” (2) waarin uitvoerig wordt ingegaan op de miljoenen Duitsers die in de jaren na de oorlog werden vermoord – in Amerikaanse concentratiekampen in Duitsland waar ze werden uitgehongerd – “Eisenhower’s Doden kampen”.  (3) (4) (5) (6) Deze boeken werden vertaald in ongeveer 15 talen en zeer hoog aangeschreven in Europa, maar het ICG wilde niet dat dit duistere geheim openbaar werd gemaakt. Bacque werd verguisd in de Noord-Amerikaanse pers, bitter aangevallen in de media als een “valse historicus” wiens onderzoek “erger dan nutteloos” was, zijn reputatie zwaar beschadigd in Canada en de VS.

Ik had vele gesprekken met James. Hij vertelde me dat hij kon zien dat zijn post werd geopend, hij wist dat zijn telefoongesprekken werden onderschept of afgeluisterd. Zijn ooit favoriete uitgevers van boeken beantwoordden zijn berichten niet meer en favoriete uitgevers van tijdschriften en kranten weigerden zijn telefoontjes aan te nemen. Zijn hele bron van inkomsten verdampte bijna van de ene dag op de andere, hij werd lastiggevallen, zijn huis werd opengebroken en doorzocht, hij werd bijna tot bankroet gedreven en verhuisde uiteindelijk naar Europa omdat hij bang was in Canada gevangen te worden gezet. Dat is zowel censuur als gangsterpraktijken, en nogmaals vraag je af wie de macht heeft om dit te doen, en wat is de bron ervan? Hoe controleren deze mensen Canada’s inlichtingendiensten?

Ernst Zundel


Ernst Zundel was een Duitser die als jonge man naar Canada emigreerde en een succesvol schrijver en uitgever werd. Enkele jaren geleden publiceerde hij een onschuldig boekje over de Tweede Wereldoorlog waarin de vraag werd gesteld of 6 miljoen Joden werkelijk in Duitsland waren omgekomen. De beledigde Joden drongen er bij de Canadese regering op aan de man te vernietigen; de volgzame regering van Canada beschuldigde Zundel herhaaldelijk van misdaden, maar de rechtbanken achtten hem herhaaldelijk onschuldig. Ze berechtten hem ook voor tribunalen voor haatmisdrijven, maar opnieuw werd hij onschuldig bevonden. Dus stopte de Canadese regering hem voor twee jaar in de gevangenis, in eenzame opsluiting, met het argument dat hij een “gevaar voor de nationale veiligheid” was – een obsceen immorele actie omdat er geen enkel bewijs tegen de man was. (7) Zijn enige “misdaad” was het in twijfel trekken van de beweringen van de Joden over hun zogenaamde “holocaust”, door te vragen of het werkelijk waar was dat 6 miljoen Joden in Duitsland waren omgekomen.

Toen Canada niet langer kon doen alsof Zundel een bedreiging vormde voor de nationale veiligheid, deporteerde de regering hem naar Duitsland, waar het een misdaad is om de Joden in twijfel te trekken, en werd hij veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. De man was al 40 jaar niet meer in Duitsland geweest en had nooit een misdaad begaan in Duitsland, maar de Joden wilden hem in de gevangenis, dus deporteerde de Canadese regering hem en de Duitse regering voldeed. De man werd failliet verklaard en zijn leven totaal geruïneerd, alleen maar omdat hij het had aangedurfd zich uit te spreken. Wederom censuur en gangsterpraktijken, en nogmaals vraag uzelf af wie deze macht heeft over Canada’s rechtbanken en rechterlijke macht, over Duitsland’s rechtbanken en rechterlijke macht, en Canada’s inlichtingendiensten en Ministerie van Buitenlandse Zaken? Wat is de bron van deze macht

Professor Tony Hall


Deze man was een populaire professor aan een Canadese universiteit, (8) (9) (10) maar hij durfde zich uit te spreken tegen de wreedheden die de Joden hadden begaan in Palestina. De nieuwsmedia in Canada zijn allemaal in handen van en worden gecontroleerd door Joden, zoals in het hele Westen. Hall werd bitter aangevallen in hun media, zijn reputatie werd vernietigd, en zijn universiteit werd gedwongen hem te ontslaan – illegaal, want hij was een voltijds hoogleraar. De man heeft niets verkeerd gedaan. Hij vertelde gewoon de waarheid over Joodse gruweldaden. Iemand hackte Hall’s social media account en plaatste een bericht waarin stond dat alle Joden moesten sterven. Het werd bewezen dat Hall geen deel had aan die posting, en dat in feite de account van een van zijn vrienden was gehackt, waarbij die secundaire account was gebruikt om het bericht op Halls gehackte account te plaatsen. Dat redde hem niet. De ICG wilde Hall weg hebben, en hij was weg. Welke bedreigingen werden er geuit tegen de universiteit die hen dwong een professor te ontslaan die volledig was vrijgesproken door het “bewijs” dat werd gebruikt om hem te vervolgen? En door wie werden die bedreigingen geuit?

Carroll Quigley


Toen Quigley zijn boek publiceerde “Tragedy and Hope”, waren de eerste bestellingen  goed en het boek beloofde een groot lezerspubliek en meerdere drukken, maar de uitgever liet Quigley weten dat herdrukken opgeschort werden omdat er geen verdere bestellingen meer kwamen. Dit was belangrijk omdat het auteursrecht bij de uitgever blijft zolang een boek alleen niet in voorraad is en op herdruk wacht, maar teruggaat naar de auteur als het boek niet meer gedrukt wordt. Quigley heeft jaren gewacht en kwam er uiteindelijk achter dat bibliotheken en andere afnemers ervan op de hoogte waren dat het boek niet meer in druk was. Toen Quigley geconfronteerd werd met tegenwerking van de uitgever, nam hij een advocaat in de arm die ontdekte dat de platen voor het boek acht jaar eerder waren vernietigd en dat hij al die tijd misleid was geweest. We hebben geen verbeelding nodig om te weten wat er gebeurd is. Quigley’s boek bevatte informatie met betrekking tot de Satanistische ICG die zij niet in de openbaarheid wilden hebben, waarbij de uitgever uiteraard werd bedreigd om te doen wat hij moest doen.

David Irving


David Irving is een beroemd historicus, wereldwijd gerespecteerd, met vele grote boeken gepubliceerd, maar hij onthulde ook duistere waarheden over zowel de VS als de Joden, en zijn leven werd op dezelfde manier verwoest. Ze klaagden hem aan en maakten hem bankroet, waardoor hij zijn mooie huis in Engeland verloor, en in schande gedeporteerd werd. Irving mag de meeste Westerse landen niet meer in. Zijn leven is beëindigd, om dezelfde reden als al die anderen – voor het durven vertellen van de waarheid over de misdaden en wreedheden van de VS, de Internationale Joden en de ICG.

In alle Westerse landen zijn er veel van dergelijke verhalen van mensen wier leven is geruïneerd of die zijn vermoord, alleen maar omdat zij enkele duistere waarheden over deze mensen aan het licht brachten. Nogmaals, niet alleen censuur, maar gangsterisme op grote schaal.

Er zijn nog andere ernstige zaken: De waarheid over de Joodse gruweldaden in Palestina wordt gecensureerd, wat betekent dat de massamedia er niet over zullen berichten en dat iedereen die dat wel probeert te doen zal worden veroordeeld en verguisd als een antisemitische nazi-joodhater. In Duitsland is elk onderzoek naar of schrijven over de gruweldaden tegen Duitsers tijdens, tussen en na beide oorlogen verboden en een strafbaar feit. Nogal krachtige censuur in dit geval. Bovendien heeft Duitsland, de joodse kolonie die het land vandaag de dag is, onlangs aangekondigd dat elke uitlating die kritisch is over Israël in de toekomst kan leiden tot verlies van het staatsburgerschap. (11) Vandaag gaat het over Israël, morgen over zelfs maar een klein vleugje “antisemitisme”. Als het ontnemen van het burgerschap geen censuur is, kan ik me niet voorstellen wat het wel is. (12)


Canada censureert zwaar – en in feite heeft Canada’s Eerste Minister Justin Trudeau een spreekverbod uitgevaardigd over – het feit van honderden slachtoffers die leden of stierven onder de Joods/Amerikaanse MK-ULTRA programma’s die in Canada werden uitgevoerd, een gecensureerd onderwerp als er ooit een is geweest.(13) (14) (15) Canada censureert ook zwaar de feiten van wel zestigduizend kleine lichamen die buiten de muren van katholieke weeshuizen en inheemse woonscholen zijn begraven. (16) (17) (18) (19)

De meeste Westerse naties kennen inderdaad veel van dergelijke onaangename historische gebeurtenissen, bijna allemaal gepleegd door een of andere tak van de ICG, waarover zelfs een privé-discussie in wezen verboden is.

Wij zijn ook geneigd censuur te zien als iets dat alleen van toepassing is op de huidige leden van de “As van het Kwaad” – die in de loop van de tijd verandert, waardoor wij een blind en volkomen ongerechtvaardigd vertrouwen hebben in de kuisheid van onze Westerse naties met onze “vrijheid van meningsuiting” en persvrijheid, in de overtuiging, tegen alle bewijzen in, dat “echte censuur” in onze democratieën niet bestaat en ook niet zou kunnen bestaan. Het zou echter kunnen, en het bestaat, in veel grotere hoeveelheden dan u zich zelfs in uw dromen kunt voorstellen. Het is gemakkelijk aan te tonen dat grote hoeveelheden nieuws en informatie de westerse bevolking nooit bereiken. De gebeurtenissen in Palestina zijn daar een duidelijk voorbeeld van, en met goede reden. Irak en Libië zijn vandaag bedekt met een ondoordringbare nieuwsdeken die niets toelaat om uit die landen naar buiten te komen – opnieuw met goede reden.

         


Foto’s en gegevens van de enorme vervuiling van bijna de hele Stille Oceaan door de straling van de Japanse Fukushima reactoren worden ook bedekt door een ondoordringbare nieuwsdeken, ondanks de aanzienlijke bewijzen van massale sterfte van zeevruchten en stralingsvergiftiging langs de hele westkust van Noord-Amerika. Het is zo erg dat bij miljoenen vissen in Canadese zalmkwekerijen enorme cysten, meerdere open zweren en andere ernstige problemen zijn ontdekt, waarvan ze sommige wijten aan bacteriële infecties, maar andere aan schijnbaar veel voorkomende symptomen van stralingsvergiftiging. (20) (21) (22) (23) (24) Het standpunt van de Canadese regering is: “We hebben dit onderzocht, en er is niets. We zullen geen verdere tests uitvoeren.” Het is niet dat ze het niet weten, maar dat ze niet willen dat u het weet. Maar je hoeft je geen zorgen te maken. Snopes “fact-checked” dit (25) en vertelt ons: “Een enkele zalm die in 2015 in het Osoyoos-meer in Brits-Columbia werd gevonden, had een laag maar detecteerbaar stralingsniveau.” Niets meer te zien hier.

Ze willen ook niet dat u weet dat de hoofdoorzaak van de verbazingwekkende hoeveelheid vrijgekomen radioactiviteit – veel groter dan wat zou kunnen ontstaan bij een reactorsmelting – was dat Japan decennialang al zijn gebruikte radioactieve materiaal onder Fukushima had opgeslagen voor gebruik door de VS en de NAVO in wat eufemistisch “verarmd uranium” munitie wordt genoemd. Het was de besmetting uit deze immense opslag die de Stille Oceaan in waaide en die nu niet kan worden ingedamd.

En zoals de mensen in Irak en Libië kunnen getuigen, zijn deze radioactieve elementen niet zo “verarmd” als wordt geadverteerd; alleen al in Irak zijn er ontelbare duizenden misvormde geboorten, velen zo afschuwelijk misvormd dat ze door de gezondheidsfunctionarissen van de VN werden omschreven als “niet-identificeerbare klompen vlees”. (26) (27) (28) Dit is nog een nieuwsbericht dat wreed gecensureerd werd. Een ander bericht was dat een Iraaks ziekenhuis al deze afschuwelijke misvormingen catalogiseerde en registreerde, waarop de “censuur” van de VS in dit geval reageerde met een reeks luchtaanvallen waarbij het hele ziekenhuis in puin werd gebombardeerd, niet alleen om de misvormde kinderen te vernietigen en al het geregistreerde bewijsmateriaal te elimineren, maar ook om degenen die het catalogiseerden te doden. (29) (30) (31) U kunt begrijpen waarom dit ook gecensureerd werd.

De eenvoudige waarheid is dat u, zittend op uw democratische tronen, gemasseerd door al uw vrijheden en geparfumeerd door al uw mensenrechten, op geen enkele manier kunt weten wat u niet weet. En er is heel veel dat u niet weet.

Laten we alle geschiedenisboeken verbranden

De censuur door onze satanistische ICG is veel verraderlijker dan de bovenstaande voorbeelden doen vermoeden, voorbeelden die, ondanks hun alarmerende inhoud, niet meer zijn dan het opschonen van details. De grote tragedies die door deze mensen worden begaan zijn niet het onderdrukken van informatie of zelfs het schrappen van elementen uit de geschiedenis, maar in hun zuiverste vorm gaat het om de vernietiging van nationale culturen en van volkeren. Ik zal het uitleggen.

De eerste grote kolonisatiepoging van de Amerikanen was hun invasie van de Filippijnen, waarna zij hun taal aan dat volk opdrongen en onmiddellijk volgden met een zorgvuldig gekozen selectie van valse Amerikaanse geschiedenis, literatuur en propaganda. Zij besteedden tientallen jaren en ontelbare miljoenen uren aan het bepalen van de beste manier om een heel volk te propaganderen om hun eigen verleden te vergeten, hun huidige koloniale status te vereren, en te leren de Amerikanen te aanbidden. De Amerikanen, geleid door de ICG, vernietigden en herschreven vervolgens alle Filippijnse geschiedenisboeken om de helden, tradities, cultuur en hoop op vrijheid van het Amerikaanse imperialisme uit het bewustzijn van de Filippijnse natie te wissen. Zij probeerden de ziel van het Filippijnse volk te koloniseren, en faalden, waardoor het land nu bijna geen cultuur of tradities meer heeft, geen eigen producten (die een cruciaal onderdeel zijn van de cultuur van een natie), en alle besef van een beschaving verloren heeft. Het is pijnlijk om vandaag de dag Amerikaanse commentaren op de Filippijnen te lezen, waarin de Filippijnse natie bijna als een mislukte staat wordt geclassificeerd, waarin het gebrek aan vooruitgang en de duidelijke afwezigheid van sociale cohesie worden vastgesteld, en waarin de cultuur van de natie de schuld krijgt van deze tekortkomingen. (32)

De Britten en de Opiumjoden deden met de Chinezen in Hongkong precies hetzelfde als de Amerikanen met de Filippijnen deden: zij trachtten de ziel van het volk te koloniseren, en faalden. De belangrijkste factor die ten grondslag ligt aan veel van de huidige problemen en symptomen van Hongkong, met name de sociale en politieke elementen, was dit eeuwenlange programma van culturele genocide dat een schizofrene emotionele angst heeft veroorzaakt, die de regering van de VS nu uitmelkt met alles wat het waard is. (33)

De Britse ICG volgde de Amerikaanse weg, dwong eerst de verandering van nationale taal af, en deed vervolgens zijn best om de bevolking van Hongkong te dwingen hun eigen verleden te vergeten, hun koloniale status te vereren, en te leren het Britse Rijk te aanbidden. Weinig mensen, en geen jongeren, in het huidige Hongkong hebben enige kennis van dit deel van hun geschiedenis, omdat de Britten en de Opiumjoden deden wat de Amerikanen deden – zij verbrandden alle geschiedenisboeken en herschreven de geschiedenis van Hongkong in een poging hun eigen smerige verleden uit het bewustzijn van de bevolking van Hongkong uit te wissen. Bijna niemand in Hongkong weet nog dat het 150 jaar lang de grootste drugsdealer in de geschiedenis was, noch dat de meeste fortuinen in Hongkong afkomstig zijn van opium – zoals het prachtige Peninsula Hotel van de Kadoorie-familie met haar beroemde groene Rolls-Royces.

Het is hartverscheurend om vandaag de dag naar Hongkong te kijken, om zowel de oorzaak als de gevolgen te zien, en de existentialistische angst die deze stad infecteert, de onzekerheid, angst en vrees die zich manifesteren in door de Amerikanen opgezette en gefinancierde kinderachtige politieke demonstraties, racisme en zelfs haat tegen de Chinezen van het vasteland – haat tegen hun eigen volk, tegen zichzelf – de schizofrene overloop van een eeuw van meestal mislukte psychische herprogrammering.

Erger nog, de echte tragedie is dat de Amerikanen en de Satanisten geen cultuur hebben. Zij hebben geprobeerd een echt cultureel erfgoed van een echte beschaving met geweld te vervangen door een fictief utopisch brouwsel dat volkomen nep, oppervlakkig en hypocriet is, met zogenaamde “waarden” die de Amerikanen en de Satanisten van de ICG zelf in de praktijk totaal negeren.

De Britten (en opnieuw de Satanistische Opiumjoden – Rothschild, Sassoon, enzovoort) deden hetzelfde met India, en daarom hebben we nu de schizofrene puinhoop in dat land, waarvan de Indiërs nu niet weten of ze West of Oost zijn. Rothschild, met zijn Britse Oost-Indische Compagnie en zijn toch al enorme rijkdom, vond India een immens rijk land en plunderde het tot op het bot. Er wordt beweerd dat de man op een bepaald moment een staand leger had van bijna een miljoen man, het grootste ter wereld. De helft van dat leger was bedoeld om Indiërs die bezwaar maakten tegen de plundering van hun land, massaal af te slachten en uit te hongeren; het dodental zou volgens sommige schattingen ruim boven de 100 miljoen liggen. De andere helft was om Indiase boeren te dwingen af te zien van voedselgewassen en opiumpapaver te verbouwen, een plan dat hij samen met David Sassoon had uitgedokterd.

Sassoon was de voornaamste financieel adviseur en schatbewaarder van de Pasja van Bagdad toen een enorme fraude aan het licht kwam en Sassoon het geluk had met zijn leven (en zijn geroofde miljarden) te ontsnappen. Joodse publicaties vertellen ons dat Sassoon Bagdad ontvluchtte vanwege “anti-joodse sentimenten”, zonder aan te geven dat die sentimenten vooral betrekking hadden op één jood. Sassoon vluchtte naar India om zich bij Rothschild te voegen, waar deze twee satanisten het plan uitbroedden om opium te kweken en dit aan China te brengen – dat toen ook rijk was. Zij werden gezegend door koninklijke contacten, waarbij Koningin Victoria – een van de meest ijverige (en getalenteerde) gangsters en moordzuchtige imperialisten aller tijden – niet alleen haar toestemming gaf voor de opium en het gebruik van het Britse leger om de distributie en het gebruik ervan in China af te dwingen, maar ook deelde in de winsten van zowel India als China. Uit deze oorspronkelijke omgang met duivelsgebroed steeg de rijkdom van de Britse koninklijke familie (“The Firm”), en is vandaag de dag veel meer dan de gepubliceerde verslagen suggereren, wel twee orden van grootte.

Bijna al deze geschiedenis van India is gewist, doordat de Britten en de Satanistische ICG de geschiedenisboeken van India hebben herschreven, zodat de Indiërs tegenwoordig geloven dat de Joden en de Britten er waren om hen “Engels, goede tafelmanieren en dubbel boekhouden” bij te brengen. Het is geen verrassing dat het hoofdkantoor van de voormalige Britse Oost-Indische Compagnie is verzegeld en opgesloten in een stille straat, waarbij onderzoek van de archieven verboden is en waarbij alles in het werk is gesteld om het bestaan ervan uit het publieke geheugen te bannen. Een van de grootste bijdragen die Wikileaks zou kunnen leveren, zou zijn om de volledige inhoud van de interne documenten van die godvergeten organisatie openbaar te maken.

Indonesië is bijna een speciaal geval. Eerst een fragment uit de toespraak van Harold Pinter toen hij in 2005 zijn Nobelprijs voor de literatuur in ontvangst nam: “… het Phoenix Programma volgde op eerdere ervaringen van de CIA met de vernietiging van naties, en werd een sjabloon dat de VS zou gebruiken in veel andere naties, na Vietnam, in Nicaragua, Irak, Libië, het grootste deel van Midden- en Zuid-Amerika, en ook Afrika en Azië. Dit is wat de Israëli’s doen in Palestina tegen de Arabieren, en was wat de Amerikanen deden toen zij de massale genocidale massamoord in Indonesië tot stand brachten”. Hele bevolkingsgroepen van steden en dorpen werden bijeengedreven op centrale plaatsen en afgeslacht. Onder leiding van de CIA werden meer dan drie miljoen mensen met machetes doodgehakt, in de grootste en meest wrede slachting in de moderne politieke geschiedenis.

In een eerder artikel besprak ik kort de enorme slachtingen die door de ICG in Indonesië waren aangericht, waarbij ik stelde dat ongeveer 3 miljoen mensen waren gedood. Een lezer, John Chuckman, plaatste een commentaar op dat artikel waarin hij beweerde dat ik de gevolgen van mijn schrijven verminderde door de feiten sterk te overdrijven, namelijk dat het aantal doden slechts 1 miljoen bedroeg. Maar hier zijn de woorden van de gerespecteerde Indonesische historicus Bonnie Triyana, die schreef: “De onze is een vergeetachtige samenleving. Al bijna 50 jaar heeft niemand ons ooit geleerd wat er werkelijk is gebeurd in 1965. Bijna niemand weet dat er miljoenen doden zijn gevallen”. De reden hiervoor is dat de Amerikanen en hun satanistische meesters, nadat zij via Soeharto de macht over Indonesië hadden overgenomen, de geschiedenis boeken hebben herschreven, waarbij de herinnering aan hun tragische verleden als koloniale slachtoffers bijna voor altijd werd uitgewist.

Dit is hoe het verhaal in het Westen (en in Indonesië) vandaag de dag wordt gespeld: Volgens de NYT, “De V.S. stonden erbij toen Indonesië een half miljoen mensen doodde, blijkt uit documenten”. (34) Al met al censuur op zijn best, niet alleen het verbranden van de boeken en het herschrijven van de geschiedenis, maar vervolgens ook het slachtoffer de schuld geven – een specialiteit van onze satanistische ICG. Net als in het geval van de Filippijnen is dit de ultieme vorm van censuur – het feitelijk uitwissen van de hele geschiedenis van een natie om deze te vervangen door een Disney sprookje, allemaal bedoeld om de enorme en intens kwaadaardige criminaliteit van onze Satanistische ICG voor eeuwig te begraven. (33)

Een groot deel van Latijns-Amerika was vergelijkbaar. Nadat de Europeanen en de joodse slavenhandelaren de Maya’s, de Inca’s en de Azteken hadden uitgeroeid, vernietigden zij de meeste historische boeken en overblijfselen en probeerden zij deze volkeren hun eigen versie van de geschiedenis in te prenten. Nog een citaat uit Harold Pinter’s Nobel toespraak: “Ik heb het over Indonesië, Griekenland, Uruguay, Brazilië, Paraguay, Haïti, Turkije, de Filippijnen, Guatemala, El Salvador, en natuurlijk Chili. De verschrikking die de Verenigde Staten Chili in 1973 hebben aangedaan, kan nooit worden gezuiverd en kan nooit worden vergeven.” Waar, maar al deze rotte eieren werden uitgebroed door dezelfde leden van de moorddadige ICG, de Amerikanen waren slechts hun domme luitenanten.

Japan was hetzelfde. Weinig mensen zijn zich er vandaag van bewust, zelfs in Japan, dat de Amerikanen onophoudelijk Japanse steden bombardeerden na een aanbod tot overgave en voorafgaand aan het droppen van de atoombommen. Een jaar lang voerden de Amerikanen een vuurbombardement campagne die uiteindelijk bijna 100 Japanse steden omvatte, en verwoestte Japan’s fragiele hout-en-papier-gebouwde gemeenschappen. Deze campagne doodde exponentieel meer burgers dan waarover ons wordt verteld voor Hiroshima en Nagasaki. (35) Dit is dezelfde Curtis LeMay die slechts een paar jaar later zou opscheppen over het feit dat hij tapijtbommen had gelegd en maar liefst 40% van de burgerbevolking van Noord-Korea had gedood – zonder enige reden.

In het meest gevierde geval, “Operation Meetinghouse”, voerden Amerikaanse bommenwerpers een nachtelijke aanval uit op Tokio waarbij 50 vierkante kilometer van de stad werd verwoest. De voorstad Shitamachi in het centrum van Tokio was het doelwit van deze aanval, omdat het gebied de hoogste bevolkingsdichtheid had van alle steden ter wereld in die tijd, met ongeveer 750.000 mensen die woonden in de gemakkelijk ontvlambare houtskeletbouw in die wijk. Even na middernacht voerden 334 enorme B-29 Superfort bommenwerpers, die op een hoogte van slechts 150 meter vlogen, een intense razzia van drie uur uit waarbij een half miljoen M-69 brandbommen werden afgeworpen. Deze brandbommen veroorzaakten, net als in Dresden, een immense vuurstorm, aangewakkerd door winden van 50 km per uur, die de wijk Shitamachi volledig in de as legde en de vlammen over de rest van de stad verspreidde, waarbij minstens 750.000 mensen en mogelijk meer dan 1 miljoen mensen werden verbrand – ongeacht wat de NYT u vertelt.

De bommenwerpers hadden brandbommen aan boord, waaronder napalm doordrenkt met witte fosfor, misschien wel het meest wrede en immorele wapen dat ooit tegen de burgerbevolking is gebruikt, een bijdrage aan de mensheid die door de universiteit van Harvard is bedacht en ontwikkeld. De brandbommen veroorzaakten brandstormen vergelijkbaar met die in Hamburg, Duitsland, twee jaar eerder, en in Dresden slechts een maand eerder. De temperatuur op de grond in Tokio bereikte op sommige plaatsen 1.800 graden. Overlevenden vertellen over vrouwen die door de straten rennen met brandende baby’s op hun rug gebonden, over mensen die in zwembaden springen in een poging aan de vlammen te ontsnappen en levend worden gekookt. In zijn boek “War Without Mercy” schreef John Dower: “Kanalen kookten, metaal smolt en gebouwen en mensen spatten spontaan in vlammen uit”. Ongeveer 65% van het commerciële gebied van Tokio, en ongeveer 20% van de industrie, werd verwoest. Bijna 300.000 gebouwen brandden alleen al in Tokio tot de grond toe af. Dit was de dodelijkste luchtaanval van de tweede wereldoorlog. Weinigen ontsnapten aan het inferno, en vandaag weten nog minder mensen dat het gebeurd is. (36) (37)

Er waren wijdverspreide gedocumenteerde verslagen van zulke grote bloedrode nevels en een overweldigende stank van brandend menselijk vlees die de lucht in stegen en de cockpits vulden van de laagvliegende Amerikaanse bommenwerpers, dat de bemanningen gedwongen werden hun zuurstofmaskers op te zetten om te voorkomen dat ze moesten overgeven. Zo groot was het menselijk bloedbad. Dit was genocide naar elke maatstaf, en toch is de hele smerige puinhoop uit alle Amerikaanse geschiedenis boeken weggelaten, en de meeste Japanners weten er niets van

Ook LeMay’s bombardementen op andere Japanse steden leidden tot een bevolkingsafname van ongeveer 50%, wat neerkomt op minstens 10 miljoen burgerdoden – allemaal vrouwen, kinderen en bejaarden omdat weerbare mannen al waren ingelijfd voor de oorlogsinspanningen. De Amerikanen waren wanhopig om het bewijs van hun misdaden uit te wissen en, omdat zij de naoorlogse media in Japan (net als in Duitsland) volledig controleerden, elimineerden zij de toegang van het publiek tot informatie en net als in Duitsland, de Filippijnen, Indonesië en andere naties, vernietigden en herschreven zij de geschiedenisboeken om de publieke onwetendheid permanent te maken.

Er is nog een andere kwestie in verband met Japan, namelijk de keuze van de doelen voor de atoombommen. De man die de keuzes maakte was een Jood – Bernard Baruch, die zelfs door hemzelf werd omschreven als “de machtigste man in Amerika” in die tijd. Baruch’s eerste keuze was Kyoto omdat dat, net als Dresden voor Duitsland, het culturele hart van Japan was en de totale vernietiging ervan door een atoombom zou “een wond openen die nooit zou genezen”. Kyoto werd beschermd door de Voorzienigheid met een stevige bewolking die verhinderde dat de bommenwerpers het met voldoende precisie konden lokaliseren, zodat ze doorgingen naar hun alternatief Hiroshima. Als Baruch de macht had om het eerste doelwit te kiezen, kunnen we aannemen dat hij ook in de positie was om het tweede doelwit, Nagasaki, te kiezen.

Ik heb in een eerder artikel opgemerkt dat Nagasaki vóór de tweede oorlog alle Joden uit die stad had verdreven, en dat Japan een paar jaar later alle Joden uit het land verdreef. Als Jood zou Baruch zich levendig bewust zijn geweest van dit alles, en de logica dwingt ons te vragen welke rol deze verdrijvingen speelden in Baruch’s beslissingen om Japan en Nagasaki als doelwit te nemen voor de atoombommen.

Natuurlijk is deze informatie uit de geschiedschrijving verdampt, omdat de wereld niet langer weet dat de VS, hun satanistische ICG-meesters en de Internationale Joden niet alleen tot ‘s werelds grootste censuurders, boekverbranders en historische revisionisten aller tijden behoren, maar ook tot ‘s werelds grootste massamoordenaars. Over dit laatste punt schreef de Joodse columnist Sever Plocker een artikel met de titel “Stalin’s Joden”, gepubliceerd in het Israëlische Ynet News, waarin hij verklaarde: “We moeten niet vergeten dat sommige van de grootste [massa]moordenaars van de moderne tijd Joods waren.” (38) (39) Hij kan gelijk hebben, maar dit is waar censuur echt over gaat.

*

Het schrijven van Mr. Romanoff is vertaald in 28 talen en zijn artikelen zijn op meer dan 150 websites met buitenlands nieuws en politiek in meer dan 30 landen geplaatst, evenals op meer dan 100 Engelstalige platforms. Larry Romanoff is een gepensioneerd managementconsultant en zakenman. Hij heeft hogere leidinggevende functies bekleed bij internationale adviesbureaus en was eigenaar van een internationaal import-exportbedrijf. Hij was een gastprofessor aan de Fudan University in Shanghai, waar hij case studies over internationale zaken presenteerde aan senior EMBA-klassen. Mr. Romanoff woont in Shanghai en schrijft momenteel een serie van tien boeken die over het algemeen betrekking hebben op China en het Westen. Hij is een van de bijdragende auteurs aan Cynthia McKinney’s nieuwe bloemlezing ‘When China Sneezes’. (Chapt. 2 — Dealing with Demons).

Zijn volledige archief is te zien op

https://www.moonofshanghai.com/

https://www.bluemoonofshanghai.com/

Hij kan worden gecontacteerd op: 2186604556@qq.com.

*

Notes

(1) http://www2.hawaii.edu/~tbrislin/David_Godzilla.htm

(2) https://www.jamesbacque.com/

(3) https://www.paulcraigroberts.org/2020/01/20/eisenhowers-death-camps/

(4) https://nationalvanguard.org/2017/06/eisenhowers-death-camps/

(5) https://rielpolitik.com/2019/07/07/hidden-history-eisenhowers-death-camps-the-last-dirty-secret-of-ww2/

(6) https://archive.org/details/EisenhowersRhineMeadowsDeathCampsADeliberatePolicyOfExtermination

(7) https://nowtoronto.com/news/ernst-zundel-life-on-the-altar-of-hate/

(8) https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/tony-hall-suspended-lethbridge-1.3793294

(9) https://uleth.academia.edu/AnthonyJHall

(10) https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/university-lethbridge-anthony-hall-retire-1.4778277

(11) https://www.rt.com/news/525936-germany-citizenship-ban-anti-semites/

(12) https://www.unz.com/ghood/the-washington-post-treat-america-like-a-conquered-nation/

(13) https://www.cbc.ca/news/canada/canadian-government-gag-order-mk-ultra-1.4448933

(14) https://hekint.org/2019/04/30/the-montreal-experiments-brainwashing-and-the-ethics-of-psychiatric-experimentation/

(15) http://www.abovetopsecret.com/forum/thread1193936/pg1

(16) https://www.reuters.com/world/americas/remains-215-children-found-former-indigenous-school-site-canada-2021-05-28/

(17) https://cathnews.co.nz/2021/06/10/pompous-posturing-bishop-accuses-trudeau-of-deflecting-blame-on-residential-schools/

(18) https://cpa.org.au/guardian/issue-1965/grave-containing-215-indigenous-children-evidence-of-canadian-residential-school-genocide/

(19)  https://meaww.com/4100-indigenous-students-died-attending-canadian-kamloops-indian-residential-school-abuse-racism

(20) https://thenarwhal.ca/disturbing-new-footage-shows-diseased-deformed-salmon-b-c-fish-farms

(21) https://cottagelife.com/outdoors/disturbing-video-appears-to-show-disfigured-farmed-salmon-in-british-columbia/

(22) https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/west-coast-fish-to-be-tested-for-fukushima-radiation-1.1011789

(23) https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/fish-farm-atlantic-salmon-seafood-watch-1.3437610

(24) https://www.healwithfood.org/safety-concerns/pacific-salmon-radioactive-or-safe-to-eat.php

(25) https://www.snopes.com/fact-check/radioactive-salmon-fukushima/

(26) https://www.aljazeera.com/features/2013/3/15/iraq-wars-legacy-of-cancer

(27) https://countercurrents.org/2020/12/cancer-birth-defect-iraq-to-sue-u-s-over-sovereignty-violation-and-use-of-depleted-uranium-weapons/

(28) http://www.holywar.org/txt/027.htm

(29) https://archive.thinkprogress.org/this-isnt-the-first-time-the-u-s-has-bombed-a-hospital-ac694e21761c/

(30) https://www.commondreams.org/news/2016/12/09/us-military-admits-we-deliberately-bombed-hospital-iraq

(31) https://www.middleeastmonitor.com/20161208-iraq-us-bombs-mosul-hospital/

(32) https://www.moonofshanghai.com/2020/09/changing-cultural-values-september-19.html

(33) https://www.moonofshanghai.com/2020/04/the-history-of-hong-kong-britains.html

(34) https://www.nytimes.com/2017/10/18/world/asia/indonesia-cables-communist-massacres.html

(35) https://www.moonofshanghai.com/2020/04/japan-ending-war-and-saving-lives-by.html

(36 https://www.enotes.com/topics/war-without-mercy

(37) https://www.amazon.com/War-Without-Mercy-Power-Pacific/dp/0394751728

(38) https://nationalvanguard.org/2019/08/the-greatest-mass-murderers-of-all-time-were-jews-says-jewish-columnist/

(39)https://www.freedomofspeechtwentyfirstcentury.com/2019/09/the-greatest-mass-murderers-of-all-time.html

De originele bron van dit artikel is The Saker Blog

Copyright © Larry RomanoffMoon of ShanghaiBlue Moon of Shanghai, 2021