EST — LARRY ROMANOFF: Ameerika valge orjuse maetud ajalugu

 

 

                Ameerika valge orjuse maetud ajalugu

LARRY ROMANOFF – 18. VEEBRUAR 2023

Tõlge: https://toivopu.blogspot.com/

ENGLISH    ESTONIAN   ITALIANO   NEDERLANDS   POLSKI 

 

 

P arim viis ajalugu unustada on seda ümber kirjutada. Ja ümberkirjutamisel tuleb hoolikalt kustutada viited mis tahes ajaloolistele sündmustele või asjaoludele, mis meile ebamugavaks osutuvad. Nii vaikivad Ameerika ajalooraamatud täielikult nende valgete orjade kohta, kes olid enamasti Euroopa päritolu ja kelle hulgas oli palju iirlasi, kuid ka inglasi ja šotlasi, kes rööviti või küüditati muul viisil sunniviisiliselt USAsse orjatööjõuks. Tegelikult näitab kättesaadavate dokumentide uurimine, et valgete orjapõlv Ameerikas oli palju ulatuslikum tegevus kui mustanahaliste orjapidamine ning nende arv võib olla tugevalt alahinnatud.[1] Mitmed autorid on väitnud, ja ma olen näinud aruandeid, mis tunduvad usaldusväärsed, et valgeid orje oli Ameerikas rohkem kui mustanahalisi. Oma raamatus “Nad olid valged ja nad olid orjad”[2] kirjutas Michael Hoffman: “Neegrite orjapidamine kehtestati tõhusalt koloniaalses Ameerikas, sest mustanahalisi orje valitsesid, organiseerisid ja kontrollisid struktuurid ja organisatsioon, mida kasutati esmalt valgete orjastamiseks ja kontrollimiseks. Mustanahalised orjad olid hilised tulijad, kes sobitati juba välja töötatud süsteemi.”

 

Uuel riigil oli vajadus odava tööjõu järele, sest asunikud hävitasid suure maa elanikke ja võtsid maad enda valdusesse, kuid neil puudusid töölised selle arendamiseks. Need valged orjad olid tähtsamad kui mustanahalised, nii arvuliselt kui ka majandusliku eelise poolest. Üks valge orjapidaja, Virginia istandaja John Pory, väitis, et valged (mitte mustad) orjad olid riigi “peamine rikkus”. Ameerika rajas oma rikkuse alused suuresti tänu valgete orjade ülekaalukale enamusele, sest orjapidamine oli eranditult majanduslik ja kasumlik küsimus. Ameerika kapitalism oli oma sünnist saadik julmalt röövellik. Üks vaeste valgete inimeste massilise röövimise pealtnägija hindas, et ainuüksi tema isikliku teadmise põhjal müüdi igal aastal vähemalt 10 000 inimest kogu Suurbritanniast orjusse ehk kahe sajandi jooksul.

 

Ameerika ajalootekstides viidatakse sellele, mida nimetatakse renditöölisteks, kui omamoodi “heatahtlikult paternalistlikule süsteemile, mille kohaselt koloniaalimmigrandid töötasid mõned aastad ära ja läksid seejärel paremate asjade juurde”. Müüt on, et ülemeremaade läbipääs oli kallis ja britid ja Euroopa tsiviilisikud kirjutasid vabatahtlikult alla võlakirjadele, mis kohustasid neid töötama paar aastat, et maksta ära oma läbipääsu kulud, mille järel anti neile maa ja vabadus, et saavutada Uues Maailmas hiilgav tulevik. Kuid see polnud midagi sellist. Võib-olla olid tõepoolest mõned sellised lepingulised isikud, kes sobisid sellesse kirjeldusse, kuid nad olid minimaalne vähemus, kelle tingimused ei olnud paremad kui kõigi orjade omad. Tegelikult tähendas nende võlakohustus enamasti eluaegset sunnitööd ja elu, mis oleks olnud väga lühike, kui vaadata kohutavat suremust. On dokumenteeritud andmeid selle kohta, et valged vangid palusid end pigem Suurbritannias üles riputada, kui saata nad Ameerikasse, gulagi.

 

Ainult tänane Ameerika eliit esitab ebaausalt kiretu propaganda, et pehmendada julmust. Fakt on see, et kui see indentuuriprotsess oleks tõesti olnud standard, siis oleksid tuhanded lepingud säilinud ja meie muuseumid oleksid neid täis. Selle kohta ei ole mingeid tõendeid. Mõned juudi ja teised sümpaatsed ajaloolased teesklevad, et see võlakirjade süsteem, mis oli omamoodi seotud töö privilegeeritud vorm, esindas kogu valge orjuse kogemust Ameerikas. Kuid see määratlus kehtiks ainult nende suhtes, kes sidusid end vabatahtlikult teenistusse, ja neid oli väga vähe, kusjuures võlaõiguslik leping säilitati ainult võltsitud kattevarjuna harilikule ja lihtsale eluaegsele pärisorjusele. Isegi valged nimetasid endid orjadeks, kes ei olnud paremad kui kariloomad ja kes olid igati alandatud ja põllumajandusloomadega võrdsustatud vallasvara. On tõendeid paljude lootusrikaste, kuid kirjaoskamatute sisserändajate kohta, keda peteti, et nad allkirjastasid võlaõigustunnistusi, teadmata nende dokumentide tegelikku sisu, mis seaduslikult määratlesid neid kui isiklikku vara, mida võis osta ja müüa, mängida või tappa ilma igasuguse hoolimatuseta nagu teisi loomi. Igal juhul pakkusid lepingud orjapidajaile lugematul hulgal ettekäändeid, et pikendada orjapidamise aega määramata ajaks, sageli 7 aasta võrra kõige väiksemate rikkumiste puhul ja 10 või 15 aasta võrra teiste rikkumiste puhul. Vähesed põgenesid.

 

Orjakaupmehed tegid suuri jõupingutusi, et meelitada vabu valgeid lepinguid sõlmima, pannes end väidetavalt “ajutisse” orjusesse, lubades 50 aakrit põllumaad lepinguperioodi lõpus, kuid see ei olnud midagi muud kui põlastusväärne petuskeem. Lubatud maad usaldati orjapidaja kätte tingimusel, et maaõigused lähevad hiljem üle orjadele, kuid need maaõigused võis peaaegu mis tahes põhjusel, sealhulgas laiskuse tõttu, loovutada, kusjuures maaõigused muutusid seejärel peremehe õigustatud omandiks. Paljud orjaomanikud ostsid suurel hulgal neid niinimetatud lepingulisi isikuid ja leidsid kiiresti vabandusi, et kõik usaldatud maad omaks võtta, aeg-ajalt kingituse ja asjakohastele võimudele silma pilgutades. Kindlasti saadi sel viisil sadu tuhandeid ja potentsiaalselt miljoneid hektareid viljakat maad, kusjuures paljud orjapidajaomanikud kogusid tohutuid maavaldusi ja suurt rikkust, mis on just see põhjus, miks see “heatahtlikult paternalistlik” süsteem loodi. Lepinguline orjus ei olnud kunagi midagi muud kui tohutu ja julm pettus.

 

Üks autor kirjutas, et ajaloolased säilitavad teadlikult eksituse, et “seal, kus valged “sulased” moodustasid enamuse teenistusse võetud töölistest, töötasid nad privilegeeritud või isegi luksuslikes tingimustes, mis olid mustanahalistele keelatud. Tegelikult piirdusid valged orjad sageli ainult räpase ja kurnava põllutöö tegemisega, samal ajal kui mustanahalised ja isegi indiaanlased võeti istanduste mõisahoonetesse kodutööle.” Major nimega Mordecai Manuel Noah, keda kirjeldati kui “oma aja kõige väljapaistvamat juudi ilmiklast”, propageeris orjapidamist, võrdsustades seda vabadusega. Uskumatult tegi ta selliseid avaldusi: “Orjuse nime all on vabadus. Põldneegril on oma majake, naine ja lapsed, oma lihtne töö, oma väike maatükk maisi ja kartulit, oma aed ja viljad, mis on tema sissetulek ja vara. Koduteenijal on ilusad riided, tema luksuslikud söögid, tema lubatud privaatsus, lahke peremees ja järeleandlik ning sageli kiindunud perenaine.”

 

David W. Galenson kirjutas uurimuse pealkirjaga “White Slavery entitled White Servitude in Colonial America”, milles ta väitis: “Euroopa mehed ja naised võisid valida nii kolooniad rände üle otsustamisel kui ka võimalike sihtkohtade valikul”. Need kommentaarid ja paljud teised sarnased kommentaarid on puhas väljamõeldis, väga suured valed, mille eesmärk on kustutada sajandeid kestnud kurjust. Valged orjad saadi Briti ühiskonna kõige vaesematest kihtidest, keda valitsev klass pidas asendatavaks. Majandusteadlased pooldasid vaeste valgete orjastamist, sest nad nägid neis kõige odavamat ja tõhusamat viisi Uue Maailma kolooniate arendamiseks, vabanedes samal ajal Inglismaa jaoks “kahjumlikest” üleliigsetest vaestest. Kui Ameerika põllumajandus laienes, nõudsid maaomanikud vaeste valgete inimeste röövimise seadustamist orjapidamiseks. Parlament võttis vastu seadused, mis lubasid konkreetselt valgete laste vangistamist, kusjuures sellest sai see, mida võib nimetada “avatud jahihooajaks” nii Suurbritannia vaeste kui ka kõigi teiste suhtes, keda Briti aristokraatia juhtus põlgama.

 

Arvestades kogu valge orjanduse küsimuse salajasust, ei ole üllatav, et vähesed on teadlikud, et suur osa Ameerikasse või Austraaliasse küüditatud orjadest ei olnud mitte vangid, nagu kirjas, vaid tegelikult poliitvangid ja poliitilised dissidendid, ja paljud teised olid sõjavangid. Eriti Inglismaa võttis eesmärgiks koguda kokku kõik olulised poliitilised teisitimõtlejad, vangistada nad ja seejärel deporteerida nad “süüdimõistetutena”. Samuti oli Inglismaa poliitika teha koostööd orjakaupmeestega, lubades nn “orjajahi jõukude” tegutsemist, kes rändasid vabalt üle kogu riigi ja imesid üles praktiliselt kõik, kes ei tundunud rikkad, kusjuures Briti aristokraatia suhtus sellesse protsessi suure heakskiiduga. See oli Henry Cromwell, kes käskis kõik kodutud vaesed kogu Suurbritannias kinni võtta ja orjakaupmeeste poolt välja saata, kuna nad olid “kuningriigile kahjumlikud”. Seadused lubasid haarata ükskõik millises Inglismaa osas kõik isikud, kes näisid olevat hulkurid või kes kerjasid, ning lasta nad toimetada Briti sadamasse ja saata Ameerikasse müümiseks. Sellest tulenevalt andsid kohtunikud korralduse orjastada ja Ameerikasse saata kogu “nende hulk, kes tegid Briti ülemklassi elu ebameeldivaks”. Lääne inimesed on üldiselt teadlikud, et Austraalia asustati peaaegu täielikult Briti vanglatest pärit vangidega, kuid vähesed teavad, et Uus Maailm, Ameerika, asustati algselt samamoodi samadest allikatest. Inglismaa valitsus praktiliselt tühjendas oma vanglad, vedades enamiku oma vangidest, nii mehed kui naised, Ameerikasse, et müüa neid istandusomanikele ja teistele töösturitele, ning bordellid tühjendati sunniviisiliselt, et pakkuda Ameerika orjapidajaile tahtmatut inimkasvatusressurssi.

 

Ajaloolised andmed räägivad meile, et “Ameerika orjapidajad hakkasid kiiresti aretama valgeid naisi nii oma isikliku naudingu kui ka suurema kasumi saamiseks”, kuid see väljend eitab julma tõde. Valged naised, eriti iirlannad, lihtsalt riisuti alasti ja vägistati korduvalt, kuni nad olid rasedad, ning seejärel hoiti neid sellises seisundis. Orjade lapsed olid ise orjad, mis suurendas peremehe vaba tööjõu hulka. Isegi kui Iiri naisel õnnestus oma vabadus saavutada, jäid tema lapsed orjadeks ja ta harva hülgas neid, jäädes seeläbi teenistusse. Teised Ameerika peremehed leidsid parema võimaluse kasutada neid valgeid naisi – kes olid paljudel juhtudel juba kümne- või kaheteistkümneaastased tüdrukud -, et suurendada nende turuväärtust, aretades neid Aafrika meestega, et toota “mulati” nahavärviga orje, mis tõid kõrgemat hinda kui nende Iiri kariloomad.

 

See valgete naiste ja aafriklaste ristamise tava muutus nii pikaajaliseks ja laialt levinuks, et võeti vastu seadus, mis keelas selle tava, sest selline järglaste tootmine segas suure juudi orjakaupmehe kasumit. Oma osa mängisid ka juutluse perverssemad versioonid. Üks põhjus, miks Aafrika orjakaubandus algas, oli see, et Aafrika orjad ei olnud “määrdunud vihatud katoliku teoloogia plekist”, mis nakatas iirlasi. Osaliselt seetõttu sai Aafrika orjade ostmine kallimaks ja neid koheldi sageli palju paremini kui nende valgeid kolleege. Mustanahalisi orje kasutati tõepoolest julmalt, kuid sageli ei töötatud nad surnuks nagu valged, kes olid peaaegu tasuta saadaval ja täielikult äraantavad. Ameerikasse saabudes riisuti need valged britid alasti, pandi ahelatesse ja esitleti neid oksjonil, kus neid uuriti ja müüdi nagu kariloomi.

 

Valgete orjadega kauplemine oli Inglismaa juudi kaupmeestele, kes importisid Ameerika kolooniatest suhkrut ja tubakat, loomulik. Suurbritannias röövitud valgeid võis vahetada nende kaupade vastu Ameerikas, mis võimaldas kaubalaevadel vedada kaupa mõlemas suunas. Kuid nende inimeste äravahetatavus nende ebainimlike kaupmeeste meelest vapustab südant. On dokumenteeritud teateid, et üks laev viskas üle 1300 valge orja Atlandi ookeani, et tagada meeskonnale piisav toiduvarustus. Teised dokumenteeritud aruanded räägivad, et korraga visati ookeani uppuma 20 või 30 last. Paljudes lepingutes oli ka säte, et valged orjad müüdi eelnevalt istanduse omanikele, kes vastutavad täieliku tasu eest, “kui orjad poolteist päeva pärast reisi ellu jäävad”. Ilmselt varusid laevakaptenid regulaarselt piisavalt toitu ainult esimeseks pooleks ookeanireisist, kavatsusega orjad ülejäänud reisi ajaks nälga jätta. Ühes dokumenteeritud ülesandes märgiti: “Saastunud lastiruumidesse surutud, aheldatud, näljutatud ja väärkoheldud, kannatasid ja surid nad üleviimise ajal suurel hulgal.” Keegi ei viitsinud surmajuhtumite arvu kirja panna.

 

Isegi neil, kellel oli õnne maabuda Uues Maailmas, läks vähe paremini, sest nende suremus oli šokeeriv. Kuuskümmend protsenti kõigist Ameerikasse jõudnud valgetest orjadest ei elanud oma esimest aastat üle. Üks vaimulik külastas üht istanduse eelposti ja kirjeldas seda kui “elavate surnute maad, võlvlauda täis elavaid laipu”. Üks politseinik nimetas neid “kahjurite poolt kummitavateks rõivaste hunnikuteks”. Ta väitis, et kui ta avas ühe nende hunniku ukse, nägi ta: “Kümme, kakskümmend, kolmkümmend, kes oskab neid kokku lugeda? Mehed, naised, lapsed, enamasti alasti, kuhjatud põrandale nagu ussid juustuvabrikus, rõivaste hauast varjamatult tõusev kummitus”. Valgeid orje, kes mässasid või muutusid sõnakuulmatuks, karistati kõige julmematel ja ebainimlikumatel viisidel. Omanikud riputasid oma orjad kätest üles ja panid nende jalad põlema. Sageli põletati nad elusalt ja nende maharaiutud pead pandi seejärel avalikul turul vaiadele, et hoiatada teisi orje.

 

Eriti šokeeriv oli paljude valgete laste röövimine ja orjastamine, kes rööviti avalikult lastekodudest, töömajadest ja tänavatelt ning saadeti Ameerikasse tööle tehastesse ja istandustele. Neid hukule määratud lapsi saadeti Ameerikasse loendamatul hulgal ehk 300 aasta jooksul, kusjuures väga vähesed neist said täiskasvanuks. Ühel juhul, kui Virginias viidi läbi rahvaloendus, oli tol aastal röövitud tuhandetest lastest elus vaid seitse. Kõik ülejäänud olid surnud, ja teiste aastate statistika on sama sünge, sest mõnikord jäid sel aastal ellu vaid kolm või neli. Valgete orbude ja vaeste vanemate lapsed olid valge orjakaubanduse sihtmärgiks, kusjuures viimaseid kirjeldati kui “katku” ja “lärmakat elementi”. Londoni politseile anti korraldus võtta kinni kõik tänavalt leitud lapsed ja viia nad kinnipidamisasutusse, kus nad ootasid Ameerikasse saatmist. Sageli oli nende ainus kuritegu see, et nad viibisid tänaval, kui konstaabel juhtus mööda minema. Juudi orjakaupmehed võtsid sihikule vaesed pered, nõudes, et nad annaksid oma lapsed müügiks, ähvardades neid näljaga surnuks näljutada, kuna igasugune abi mis tahes allikast võetakse ära. Nad võisid oma lapsed orjakaupmeestele loovutada või sunniti neid nälga surema. See sajandite pikkune “ühekordselt kasutatavate” laste ebainimlik kasutamine oli alguseks Ameerika kiindumusele lapstööjõu suhtes, mis algas põllumajanduslike istanduste puhul, kuid mis peagi laienes ka Ameerika tehastele.

 

Iiri orjad

Lewis Wickes Hine: Hine: laste töö. Laste vabrikutöölised 1890. aastal. Source

 

T undub, et üldtunnustatud on see, et Iirimaal oli minevikus tugev rahvastikukadu, kusjuures kõige rohkem tsiteeritud protsentuaalne vähenemine on 80%. Üks kasulik artikkel Inglismaa iiri orjade kohta:[3]

 

Praegune standardnarratiiv üritab mõningase jõuga seostada seda tõsist rahvastiku vähenemist haiguste või näljahädaga, kuid tegelikkus näib olevat see, et peamiseks põhjuseks oli orjapõlve eesmärgil toimuv inimröövimine. On piisavalt andmeid, mis räägivad meile, et iirlasi rööviti ja veeti sadu tuhandeid, sealhulgas mitte ainult täiskasvanuid, vaid isegi kõige nooremaid lapsi, kes võeti vägivaldselt vanematelt ja müüdi orjadena USA-s ja Lääne-Indias. Kindlasti võime paljuski seda Henry Cromwellile omistada, sest ta näis olevat eriti kindlalt otsustanud kõik iiri naised kinni püüda ja küüditada: “Mis puutub noortesse [Iiri] naistesse, siis kuigi me peame nende kinnivõtmisel jõudu kasutama, siis kuna see on nii palju nende enda hüvanguks ja tõenäoliselt nii suureks kasuks avalikkusele, ei ole vähimatki kahtlust, et te võite saada neid nii palju, kui te arvate, et neid on sobiv kasutada.” Mehe sõnu ei saa kuidagi valesti mõista, ja Cromwell ei viidanud nendes märkustes “võõraste teenistusele”.

 

Esimene valge orja müügidokument koostati 1612. aastal, seitse aastat enne esimeste Aafrika orjade saabumist Jamestowni, Virginiasse. 1625. aastal määras James II ametlikult, et kõik Iiri vangid tuleb saata Lääne-Indiasse (Kariibi mere piirkonda) ja müüa istandusomanikele. Esimesed laevad küüditasid 30 000 iirlast, 1600ndate keskpaigaks moodustasid nad enamuse kolooniate orjadest.[4 Portugali veebisait annab meile järgmist: “1625. aasta proklamatsioon nõudis Iiri poliitvangide saatmist välismaale ja müümist Inglise asunikele Lääne-Indias. 1600. aastal olid iirlased peamised Antiguale ja Montserratile müüdud orjad. Sel ajal oli 70 % Montserrati kogurahvastikust Iiri orjad. Iirimaast sai kiiresti suur inimkarja allikas Inglise kaupmeeste jaoks. Enamik esimestest Uue Maailma orjadest olid tegelikult valged.”[5]

 

Nagu ma varem kirjutasin, on üks propaganda põhimõtteid see, et meil on võimas kalduvus uskuda esimest, mida me loeme või kuuleme mingi teema kohta, eriti kui neid väiteid korduvalt korratakse. Hiljem, isegi kui me seisame silmitsi vaieldamatute tõenditega, faktidega, mida ei saa vaidlustada ja mis tõestavad, et meie nüüdseks vastuvõetud uskumused on tegelikult valed, oleme üllatavalt vastumeelselt valmis oma arvamust muutma ning me “kõhkleme ja kõhkleme ning usume jätkuvalt, et peab olema mingi muu seletus”. Meie mõistus ei suuda ilmselt aktsepteerida, et oleme uskunud valesid. See on oluline, sest juudid kasutavad seda suureks eeliseks, et ennetada oma hirmutegude avastamist ja takistada ratsionaalset mõtlemist. Tavaliselt, kui teadmine nende mineviku kuritegudest näitab märke ajaloolisest kinnipidamisest pääsemisest, kasutavad juudid seda propagandataktikat, et “jõuda sinna esimesena”, kusjuures mõni juudi autor kirjutab kiiresti sel teemal raamatu või traktaadi, mis on täis valesid ja võltsitud ajalugu, millega püütakse juudid seotusest välja jätta ja võimaluse korral ohvrit süüdistada.

 

On palju märke sellest, et juudid teevad jõupingutusi, et kas kaotada teadlikkus ja arutelu Iiri orjakaubanduse kohta või segada teema lootusetult kokku, nii et tähelepanu kaotatakse ja järeldused muutuvad raskeks või võimatuks. Wikipedia on loomulikult üks selle püüdluse eestvedajaid. Juudi juurtele truult ja valetades nagu alati, on Wikipedias artikkel pealkirjaga “Iiri orjade müüt”[6], isegi pealkiri valmistab lugejaid ette, et nad ei usu midagi Iiri orjade kohta, kui see on Wikipedia, mida tuleb mitte uskuda. Nende käsitlus viitab dr. Michael A. Hoffman II raamatule “Nad olid valged ja nad olid orjad: Valgete orjastamise kirjeldamatu ajalugu varajases Ameerikas”. Wikipedia ütleb meile mugavalt, et selle raamatu avaldas “vandenõuteoreetik ja holokausti eitaja”, kes samuti “süüdistas juute Atlandi orjakaubanduses” – milles juudid olid ilmselgelt väga seotud. Wikipedia ütleb meile ka (nagu tavaliselt), et “raamatut on kirjeldatud kui “halvasti uuritud” ja “väga problemaatilist”. Kui mäletate, siis need olid samad süüdistused, mis esitati James Bacque’i raamatute kohta, mis paljastasid sakslaste massimõrvad Ameerika koonduslaagrites pärast Teist maailmasõda. Need süüdistused holokausti eitajate kohta, kes kirjutavad kehvasti koostatud ajalooraamatuid, on osa standardmallist, kui juudid ei taha, et avalikkus pääseks ligi teabele, mis paljastab juudi kuritegusid. Wikipedia teavitab oma lugejaid veel, et dr. Hoffman esitab “orjuse ja võlaorjuse vaheliste piiride hooletu hägustamise”, kuid tegelikult on Wiki ja tema vennad need, kes meelega hägustavad piire, et varjata asjaolu, et “võlaorjused” on lihtsalt tänapäevane eufemism, mis on mõeldud valge orjuse tõe matmiseks.

 

Vikipeedia Itaalia veebileht selle teema kohta ütleb: “Iirimaal on alati olnud tugev väljaränne, nii et tänapäeval elab USAs hinnanguliselt kümme korda rohkem Iiri päritolu inimesi kui Iirimaal. XVIII sajandil lahkus Iirimaalt umbes 9-10 miljonit iirlast. Neist vaeseimad läksid Suurbritanniasse, eriti Liverpooli piirkonda, samas kui need, kes seda endale lubada said, umbes 5 miljonit, kolisid Ameerika Ühendriikidesse. Alates 19. sajandist, pärast suurt kartulipõuda, muutus väljaränne massiliseks: 1890. aastal elas 40% kõigist iirlastest välismaal. Tänapäeval on maailmas umbes 80 000 000 inimest, kes väidavad end olevat Iiri päritolu, ja neist vaid 4 700 000 elab Iiri Vabariigis.”[7]

 

Wiki räägib siis edasi: “1800. aastal põhjustasid Iirimaalt Ameerika Ühendriikidesse väljarände fenomeni usuline tagakiusamine Iirimaal, ülemäärased elamiskulud Iirimaal ja riiki tabanud suur näljahäda. See nähtus oli massiline: tegelikult kahekordistus kümne aasta jooksul alates selle nähtuse algusest Ameerika Ühendriikide rahvaarv.” See toob meid tõele natuke lähemale, kuid mitte piisavalt. Nagu ka teised juudi veebilehed, võrdsustab Wikipedia röövimist ja orjapidamist “sunniviisilise teenistuse” ja “väljarändamisega”.

 

Teine märkus on, et Global Research avaldas John Martini artikli Iirimaa orjakaubanduse kohta “The Slaves that Time Forgot”[8], kuid seejärel avaldas äkki kaks teist artiklit, milles osaliselt eitatakse selle kaubanduse olemasolu. GR teavitab meid seejärel, et algne artikkel “kriipsutab pinnast keerulisest ajaloolisest protsessist, mis on olnud kriitiliste arutelude, vastuolude ja segaduse objektiks”, ning et hilisemad artiklid avaldati “edasise arutelu edendamiseks” ja “eesmärgiga pakkuda laiemat ajaloolist tausta”. Uh huh. Või siis on keegi avaldanud GR-le suurt survet, et ta kas revideeriks oma seisukohti või eemaldaks internetist.

 

Võib-olla on parimaks märgiks artikkel, mis tutvustab iirlast nimega Liam Hogan ja mis on avaldatud just Lõuna-Kannatanute Õiguskeskuse (Southern Poverty Law Center) veebilehel. Neile, kes ei tea, et SPLC on täiesti juudi organisatsioon, mis on tugevalt poliitiline ja kel on läbinisti vastik maine. Hogan töötab (või töötas) ilmselt Iirimaa avalikus raamatukogus ja teda esitatakse meile kui “sõltumatut teadlast”, SPLC artikkel pealkirjaga, mis ütleb meile (nagu Wikipedia), et Iiri orjad on “müüt” ja teenivad ainult “meeme” “rassistide jaoks internetis”.[9] See jätab meid arvama, kes on “rassistid” ja kelle vastu nad oma rassismi väljendavad. Artiklis viidatakse Hogani kirjutatud esseesarjale, mis väidetavalt lükkab ümber kogu Iiri orjade teema, kuid tegelikult ei tee seda. Pean ütlema, et Hogani esseed tunduvad mulle põhimõtteliselt ebaausad, sest kõik, mida ta tegelikult teeb, on näidata, et mõned orjandusartiklite toetuseks kasutatud fotod on pärit mitteseotud allikatest, ja see on teema suhtes täiesti ebaoluline. Kuid asi on selles, et see organisatsioon hakkab aktiivselt osalema Iiri orjakaubanduse avatud arutelu ennetamises ja arvestades nende eelarvamusi, toimuks see ainult siis, kui juudid oleksid mures oma osaluse järkjärgulise paljastamise pärast selles trafaretses teoses. Ilma selle hirmuta ei oleks vaja nende osalemist ega ka seda, et Wikipedia võtaks nii tugevat seisukohta, mis on vastuolus olemasolevate faktidega.

 

Kuid siin on veel üks asi, mis pakub suurt huvi. Ilmselt ei ole Iirimaal kõigist maailma riikidest kõige rohkem rahvastikustatistikat enne umbes 1850. aastat, ja isegi selle hilisema perioodi andmed näivad olevat fabritseeritud ja võltsitud. Kõik riigi rahvaarvud on kadunud. Linnades ja asulates, külades, valitsusasutustes, kirikutes, kalmistutel, kõik näib olevat kadunud. Peaks olema selge, et see ei saanud juhtuda juhuslikult. Üks ametkond ühes kohas võib kannatada katastroofi all, kuid kui kogu rahvastiku statistika terve riigi kohta kaob, peab see olema tahtliku tegevuse tulemus ja seda teeb märkimisväärne hulk inimesi. Samuti peaks olema selge, et see ei saanud olla siseriiklik ettevõtmine: ükski valitsus ei võtaks enda peale ülesannet hävitada kogu oma ajaloo rahvastikuregistreid. See tähendab, et dokumentide hävitamisse oleks pidanud kaasama välismaa agendi, ja see viib meid tagasi meie juudi orjakaupmeeste juurde. Kui te ei saa tõestada, et Iirimaal oli inimesi, siis ei saa te ka tõestada, et need inimesed rööviti orjadeks. Meil puuduvad otsesed tõendid, kuid nende tõendite hävitamise peamine kasusaaja oleks kindlasti juudi orjakaupmehed, ja tuleb meeles pidada, et kasaari juudid olid maailma kõige aktiivsemad orjakaupmehed sadade aastate jooksul ja samuti kindlasti selle aja jooksul. Tegelikult vihkasid juute paljude rahvaste kodanikud kibedalt oma röövimiste ja orjakaubanduse eest, mis oli üks peamisi põhjusi, miks juudid nii paljudest riikidest välja aeti – ja mitte eelarvamuste või “antisemitismi” tõttu, nagu meile tänapäeval nii sageli räägitakse.

 

Samuti, kuna on tõendeid, et orjakaupmehed olid väga aktiivsed Inglismaal ja Šotimaal, ei ole mingit loogilist põhjust arvata, et nad ignoreerisid Iirimaad, ning tõsine rahvaarvu vähenemine näib rääkivat iseenda eest.

 

On üks veebileht, mis käsitleb Iirimaa rahvastikuküsimust.[10] Selle teave on hajutatud, kuid see pakub valgustavaid killukesi. Seal öeldakse: “Iirimaa kohta ei ole usaldusväärseid rahvastikuandmeid enne 1841. aastat” ja et “ainsad kindlad andmed, mis on säilinud, on 1841. ja 1851. aasta rahvaloendused, kuid nende täpsus on kahtluse alla seatud”. Seejärel aga teeskleb ta (nagu paljud veebilehed), et näitab Iirimaa rahvastikugraafikuid, mis ulatuvad tagasi kuni 1200. aastani, mis on paratamatult täielik väljamõeldis. Sama veebileht ütleb meile, et “väljaränne on Iiri ajalugu iseloomustanud rohkem kui peaaegu iga teise riigi ajalugu maailmas”, rõhutades seda väitega, et “seda näitab asjaolu, et lisaks 5 miljonile inimesele Iirimaal on maailmas hinnanguliselt 55 miljonit inimest, kes võivad oma esivanemad tagasi viia Iirimaale”. See oleks tähelepanuväärne, kui see tõsi oleks, ja toetaks kindlasti teesi, et miljonid iirlased on aastate jooksul orjadeks röövitud. Veebisaidil väidetakse ka, et – oma “väljarände” väite toetuseks – iirlased moodustasid kolmandiku kogu “vabatahtlikust liikumisest” üle Atlandi ookeani. See osa võib olla tõsi, kuid “vabatahtliku” väite kohta puuduvad tõendid, ja ma ei ole kindel, kas ma liigitaksin röövimised ja orjakaubanduse “väljarändamise” alla.

           *

Romanoffi kirjutisi on tõlgitud 32 keelde ja tema artiklid on avaldatud rohkem kui 150 võõrkeelsel uudiste- ja poliitikaveebil enam kui 30 riigis ning enam kui 100 ingliskeelsel platvormil. Larry Romanoff on pensionile jäänud juhtimiskonsultant ja ärimees. Ta on töötanud rahvusvahelistes konsultatsioonifirmades juhtivatel ametikohtadel ja omanud rahvusvahelist impordi-ekspordiettevõtet. Ta on olnud Shanghai Fudani ülikooli külalisprofessor, kes on esitanud EMBA vanemate klassidele rahvusvahelisi juhtumiuuringuid. Romanoff elab Shanghais ja kirjutab praegu kümnest raamatust koosnevat sarja, mis on üldiselt seotud Hiina ja Läänega. Ta on üks Cynthia McKinney uue antoloogia “When China Sneezes” kaasautoritest. (2. peatükk – Dealing with Demons).

Tema täielikku arhiivi saab vaadata aadressil

https://www.bluemoonofshanghai.com/ ja https://www.moonofshanghai.com/

Temaga saab ühendust võtta aadressil:

2186604556@qq.com.

 

*

MÄRKUSED

[1] Iiri orjakaubandus – unustatud “valged” orjad
https://www.globalresearch.ca/the-irish-slave-trade-the-forgotten-white-slaves/31076

[2] Nad olid valged ja nad olid orjad
https://ia804606.us.archive.org/13/items/michael-a.-hoffman-ii/They%20Were%20White%20and%20They%20Were%20S%20-%20Michael%20A.%20Hoffman%20II.pdf

[3] Inglismaa Iiri orjad
https://www.globalresearch.ca/englands-irish-slaves/5529864

[4] ÜLLAS: INGLASTE VALGETE ORJADE GA- IIRLASTEGA – KAUPLEMINE AMEERIKAS.
https://www.marcotosatti.com/2019/07/18/nobile-la-tratta-inglese-degli-schiavi-bianchi-irlandesi-nelle-americhe/

[5] IIRLASED: UNUSTATUD VALGED ORJAD
https://tempocaminhado.blogspot.com/2020/08/irlandeses-os-escravos-brancos.html

[6] iiri orjade müüt
https://en.wikipedia.org/wiki/Irish_slaves_myth

[7] Iiri väljaränne
https://it.wikipedia.org/wiki/Emigrazione_irlandese

[8] Iiri orjakaubandus – unustatud “valged” orjad. Orjad, keda aeg unustas
https://www.globalresearch.ca/the-irish-slave-trade-the-forgotten-white-slaves/31076

[9] KUIDAS MÜÜDIST “IIRI ORJAD” SAI INTERNETIS RASSISTIDE LEMMIKMEEM.

https://www.splcenter.org/hatewatch/2016/04/19/how-myth-irish-slaves-became-favorite-meme-racists-online

[10] Iirimaa elanikkond
http://grantonline.com/grant-family-genealogy/Records/population/population-ireland.htm

https://www.unz.com/lromanoff/americas-buried-history-of-white-slavery/#footnote_1

*

See artikkel võib sisaldada autoriõigusega kaitstud materjali, mille kasutamiseks ei ole autoriõiguse omanik andnud eraldi luba. See sisu tehakse kättesaadavaks õiglase kasutamise põhimõtte alusel ning see on mõeldud üksnes hariduslikel ja teavitamise eesmärkidel. Seda sisu ei kasutata kaubanduslikul eesmärgil.

 

Copyright © Larry RomanoffBlue Moon of ShanghaiMoon of Shanghai, 2023