POLSKI — Zbliżająca się katastrofa: prognoza Deagela dotycząca wyludnienia w 2025 r. jest poparta oficjalnymi liczbami ofiar śmiertelnych w milionach i poufnymi dokumentami firmy Pfizer

Zbliżająca się katastrofa: prognoza Deagela dotycząca wyludnienia w 2025 r. jest poparta oficjalnymi liczbami ofiar śmiertelnych w milionach i poufnymi dokumentami firmy Pfizer

 

Kontrowersyjna prognoza Deagel, globalnej firmy wywiadowczej i konsultingowej, wywołała ostatnio poruszenie, ponieważ przewidywała znaczną depopulację do 2025 roku. Chociaż początkowo odrzucono je jako spekulacyjne szacunki, bieżące wydarzenia i pojawiające się trendy skłoniły wielu do zastanowienia się, czy prognoza Deagel może zawierać coś więcej, niż się wydaje.

Ostatnie raporty rządów USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i kilku krajów europejskich ujawniły niepokojące rewelacje, w tym potwierdzenie oszałamiającej liczby nadmiernych zgonów, przekraczającej dwa miliony od czasu masowego wprowadzenia zastrzyków Covid 19.

Niepokojące 120 000 zgonów wśród niemowląt, dzieci i młodych dorosłych odnotowano również w Stanach Zjednoczonych do 40. tygodnia 2022 r., a w całej Europie odnotowano dziwny wzrost liczby zgonów wśród dzieci od czasu rozszerzenia przez Europejską Agencję Leków (EMA) zezwolenia na stosowanie w nagłych wypadkach (EUA) dla zastrzyków Covid-19 firmy Pfizer dla dzieci w połowie 2021 r.

Dalsze dane rządowe potwierdzające, że wskaźniki śmiertelności są najwyższe wśród zaszczepionych w każdej grupie wiekowej na 100 000 mieszkańców, budzą obecnie poważne wątpliwości co do dokładności i możliwej prawdziwości apokaliptycznych prognoz depopulacji Deagela.

Czym jest Deagel?

Deagel Corporation to mniejsza gałąź amerykańskiego wywiadu wojskowego, jedna z wielu tajnych organizacji, które zbierają dane do celów decyzyjnych na wysokim szczeblu i tworzą poufne dokumenty informacyjne dla agencji takich jak Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, Organizacja Narodów Zjednoczonych i Bank Światowy.

Wiadomo, że przyczyniła się do powstania raportu Stratfor na temat Korei Północnej. Z takim rodowodem Deagel powinien być uważany za legalnego gracza w społeczności wywiadowczej, a nie tylko źródło dezinformacji.

Oznacza to, że jego prognozy populacji na 2025 r., a także prognozy produkcji przemysłowej dla każdego kraju, nie są czystą fantazją, ale opierają się na strategicznych założeniach, które są wspólne i dobrze rozumiane przez inne podmioty w społeczności wywiadowczej.

 

Co przewidział Deagel?

[niesławna] prognozaDeagel.com na rok 2025 została usunięta z ich strony internetowej gdzieś w 2020 roku. Jednak dzięki Wayback Machine / Internet Archive możemy zobaczyć oryginalne prognozy, zanim zostaną odkryte przez krytycznych myślicieli.

Deagel przewidywał w 2020 roku, że populacja Wielkiej Brytanii zmniejszy się o 77,1% do 2025 roku.

Źródło

Deagel przewidział w 2020 roku, że populacja Stanów Zjednoczonych zmniejszy się o 68,5% do 2025 roku.

Źródło

Deagel przewidywał w 2020 r., że do 2025 r. liczba ludności w Niemczech spadnie o 65,1%.

Źródło

Deagel przewidywał w 2020 roku, że populacja Australii zmniejszy się o 34,6% do 2025 roku.

Źródło

Masowe spadki są również przewidywane w wielu innych krajach zachodnich.

Źródło

Pełną listę oryginalnych apokaliptycznych przepowiedni Deagela można obejrzeć tutaj.
Niestety, obecne wydarzenia sugerują, że dane dotyczące wyludnienia nie były jedynie szacunkowe.

 

Raporty rządowe: Ujawniono nadmiar zgonów

Oficjalne raporty kilku rządów na całym świecie uruchomiły dzwonki alarmowe, dokumentując bezprecedensową liczbę zgonów od czasu powszechnego podawania zastrzyków Covid-19.

Oficjalne dane przekazane EuroMOMO przez rząd Wielkiej Brytanii i 26 innych rządów krajów w całej Europie pokazują, że większość kontynentu doświadczyła 375 253 zgonów w 2021 roku i 404 6000 zgonów w 2022 roku.

Oznacza to 779 853 zgonów w ciągu tych dwóch lat. Liczby te nie obejmują Ukrainy, więc nie można ich przypisać trwającej wojnie.

00

Źródło danych

W 2021 r. w Australii odnotowano 11068 zgonów z nadwyżką, a w 38. tygodniu 2022 r. odnotowano szokującą liczbę 22730 zgonów z nadwyżką. Stanowi to wyraźny kontrast w stosunku do 2020 r., kiedy to w szczytowym momencie pandemii Covid i przed wprowadzeniem zastrzyków Covid odnotowano tylko 1 306 nadmiernych zgonów.

Oznacza to, że Australia odnotowała szokujący wzrost liczby zgonów o 1640% w ciągu zaledwie 39 tygodni w 2022 r., w porównaniu do 53 tygodni w 2020 r.

Źródło Danych

W 2021 r. w Nowej Zelandii odnotowano 2169 nadmiernych zgonów, a w 49. tygodniu 2022 r. aż 5286 nadmiernych zgonów. Są to szokujące liczby dla małej wyspy o szacowanej populacji 5 milionów.

Zwłaszcza w porównaniu z rokiem 2020, w którym nie odnotowano nadmiernej liczby zgonów i 160 zgonów mniej niż oczekiwano w szczytowym momencie pandemii Covid i przed wprowadzeniem zastrzyków Covid.

Oznacza to, że Nowa Zelandia odnotowała szokujący wzrost liczby zgonów o 3,404% w ciągu 49 tygodni w 2022 r. w porównaniu z 53 tygodniami w 2020 r.

Źródło Danych

Podobnie niepokojąca jest sytuacja w Kanadzie.

Kraj ten odnotował 35318 nadmiernych zgonów w 2021 r. i 25333 nadmiernych zgonów w 34. tygodniu 2022 r., w porównaniu do 31042 nadmiernych zgonów w 2020 r. do 53. tygodnia.

Jednak patrząc na liczby do 34. tygodnia w 2020 i 2021 roku, jasne jest, że rok 2022 był zdecydowanie najgorszym rokiem pod względem nadmiernej liczby zgonów.

W 34. tygodniu 2020 r. Kanada odnotowała 17888 nadmiernych zgonów. W 34. tygodniu 2021 r. Kanada odnotowała 18498 nadmiernych zgonów. Jednak w 34. tygodniu 2022 r. w Kanadzie odnotowano 25333 nadmiernych zgonów, co stanowi 42% wzrost w porównaniu z liczbą nadmiernych zgonów w 2020 r., przed wprowadzeniem zastrzyków Covid 19.

Ten dramatyczny wzrost liczby nadmiernych zgonów rodzi poważne pytania dotyczące bezpieczeństwa szczepionek Covid 19 i tego, czy mogły one przyczynić się do wzrostu liczby nadmiernych zgonów.

Dane źródłowe (OECD) + Dane źródłowe (EuroMOMO)

W 2021 r. w Stanach Zjednoczonych odnotowano 674954 nadmiernych zgonów, a w 49. tygodniu 2022 r. – 434520 nadmiernych zgonów. Oznacza to ponad 1,1 miliona nadmiernych zgonów w ciągu prawie dwóch lat.

W Stanach Zjednoczonych 674954 nadmiernych zgonów miało miejsce w 2021 roku, w którym kraj został zmuszony do wielokrotnych szczepień w ramach masowego wprowadzenia szczepionek Covid 19. Liczby te oznaczają znaczny wzrost liczby zgonów w porównaniu z poprzednimi latami i podniosły alarm zarówno wśród opinii publicznej, jak i pracowników służby zdrowia.

Sytuacja nie uległa poprawie w 2022 r., a do 49. tygodnia odnotowano 434520 zgonów, co daje łączną liczbę ponad 1,1 miliona zgonów w ciągu prawie dwóch lat.

Jest to oszałamiająca liczba, która rodzi pytania o skuteczność szczepionki i reakcję rządu na domniemaną pandemię.

Źródło danych

Oficjalna narracja rządów i organizacji zdrowotnych była taka, że liczba zgonów w 2020 r. wzrosła z powodu wybuchu rzekomej pandemii Covid 19, a reakcja dotknęła miliony ludzi na całym świecie.

Jednak wraz z postępem pandemii oraz opracowaniem i rozpowszechnieniem szczepionki, narracja przeniosła się na bezpieczeństwo i skuteczność zastrzyku Covid 19 jako środka powstrzymującego rozprzestrzenianie się wirusa i zmniejszającego liczbę zgonów.

Narracja ta została wzmocniona poprzez różne kampanie propagandowe, oświadczenia publiczne i oficjalne oświadczenia, z przesłaniem, że szczepionka jest „bezpieczna i skuteczna” i będzie „kluczem do zakończenia pandemii”.

Jednak dane liczbowe i oficjalne raporty opublikowane przez rządy USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i większości krajów europejskich wykazały, że jest wręcz przeciwnie, z milionami zgonów od czasu masowego wprowadzenia zastrzyków Covid 19.

Doprowadziło to do wielu pytań dotyczących bezpieczeństwa szczepionki, faktów oficjalnej narracji oraz uczciwości rządów i agencji zdrowia na całym świecie.

Dane liczbowe zostały przekazane zarówno Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), jak i EuroMOMO przez organizacje rządowe poszczególnych krajów. Dane dla USA zostały dostarczone przez Centers for Disease Control. Dane dla Wielkiej Brytanii zostały dostarczone przez Office for National Statistics. Dane dla Australii zostały dostarczone przez Australijskie Biuro Statystyczne.

Nie są to więc niezależne szacunki. Są to oficjalne dane zatwierdzone przez rząd.

Źródło danych

Pokazują one, że kraje Five Eyes i 26 innych krajów w całej Europie odnotowały 1,99 miliona dodatkowych zgonów do 34/49 tygodnia 2022 r. po awaryjnym zatwierdzeniu zastrzyków Covid 19.

Liczby te rzucają ponury cień na narrację pandemii i budzą obawy co do rzeczywistego wpływu szczepień. Zwłaszcza w porównaniu ze wskaźnikami śmiertelności na 100 000 mieszkańców.

 

Wskaźniki śmiertelności są najniższe wśród osób niezaszczepionych

Oficjalne dane opublikowane przez rząd Wielkiej Brytanii sugerują, że szczepionki przeciwko Covid-19 mogły w największym stopniu przyczynić się do milionów zgonów w krajach Five Eyes i większości krajów europejskich.

Dane liczbowe można znaleźć w raporcie zatytułowanym „Deaths by Vaccination Status, England, 1 January 2021 to 31 May 2022„, do którego można uzyskać dostęp na stronie internetowej ONS tutaj i pobrać tutaj.

Tabela 2 raportu przedstawia miesięczne współczynniki umieralności standaryzowane względem wieku według statusu szczepień i grupy wiekowej dla zgonów na 100000 osobolat w Anglii do maja 2022 roku.

Wzięliśmy dane dostarczone przez ONS za okres od stycznia do maja 2022 r. i stworzyliśmy następujące wykresy, które pokazują straszne konsekwencje masowej kampanii szczepień przeciwko Covid-19.

 

Osoby w wieku od 18 do 39 lat

 

Poniższy wykres przedstawia miesięczne standaryzowane względem wieku wskaźniki umieralności według statusu szczepień dla osób w wieku od 18 do 39 lat w przypadku zgonów niezwiązanych z Covid-19 w Anglii w okresie od stycznia do maja 2022 r.

W każdym miesiącu od początku 2022 r. wskaźnik śmiertelności był wyższy wśród częściowo zaszczepionych i podwójnie zaszczepionych osób w wieku od 18 do 39 lat niż wśród niezaszczepionych osób w wieku od 18 do 39 lat. Jednak wśród potrójnie zaszczepionych osób w wieku od 18 do 39 lat wskaźnik śmiertelności pogarszał się z miesiąca na miesiąc po masowej kampanii przypominającej, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii w grudniu 2021 roku.

W styczniu potrójnie zaszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat miały nieco niższe ryzyko zgonu niż niezaszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat, ze wskaźnikiem śmiertelności wynoszącym 29,8 na 100000 wśród niezaszczepionych i 28,1 na 100000 wśród potrójnie zaszczepionych.

Zmieniło się to jednak od lutego. W lutym potrójnie zaszczepione osoby w wieku 18-39 lat były o 27% bardziej narażone na śmierć niż niezaszczepione osoby w wieku 18-39 lat, ze współczynnikiem umieralności wynoszącym 26,7 na 100000 dla potrójnie zaszczepionych i 21 na 100000 dla niezaszczepionych.

Niestety, do maja 2022 r. sytuacja potrójnie zaszczepionych pogorszyła się. Dane pokazują, że potrójnie zaszczepione osoby w wieku 18-39 lat miały o 52% wyższe ryzyko zgonu w maju niż niezaszczepione osoby w wieku 18-39 lat, ze wskaźnikiem śmiertelności wynoszącym 21,4 na 100 tys. dla potrójnie zaszczepionych i 14,1 dla niezaszczepionych.

Jednak najgorsze dane w 2022 r. dotyczyły osób częściowo zaszczepionych: W maju częściowo zaszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat były o 202% bardziej narażone na śmierć niż niezaszczepione osoby w wieku od 18 do 39 lat.

 

Osoby w wieku od 40 do 49 lat

 

Poniższy wykres przedstawia miesięczne współczynniki zgonów standaryzowane względem wieku według statusu szczepień wśród osób w wieku od 40 do 49 lat w przypadku zgonów niezwiązanych z COVID-19 w Anglii w okresie od stycznia do maja 2022 roku.

Widzimy prawie to samo, jeśli chodzi o osoby w wieku od 40 do 49 lat. W każdym miesiącu od początku 2022 r. prawdopodobieństwo zgonu częściowo zaszczepionych i podwójnie zaszczepionych osób w wieku od 40 do 49 lat było większe niż w przypadku niezaszczepionych osób w wieku od 40 do 49 lat.

Najgorszym miesiącem pod względem śmiertelności wśród osób częściowo i podwójnie zaszczepionych w porównaniu do osób niezaszczepionych był luty. W tym miesiącu prawdopodobieństwo zgonu wśród częściowo zaszczepionych osób w wieku 40-49 lat było o 264% wyższe niż wśród niezaszczepionych osób w wieku 40-49 lat. Podwójnie zaszczepieni 40-49-latkowie byli o 61% bardziej narażeni na śmierć niż niezaszczepieni 40-49-latkowie.

Do maja 2022 r., pięć miesięcy po masowej kampanii Booster, prawdopodobieństwo zgonu potrójnie zaszczepionych 40-49-latków było o 40% wyższe niż niezaszczepionych 40-49-latków, przy współczynniku umieralności 81,8 na 100 tys. wśród potrójnie zaszczepionych i współczynniku umieralności 58,4 wśród niezaszczepionych.

Jest to ta sama stara historia w każdej grupie wiekowej, jak widać na poniższych dwóch wykresach.

Pełny podział liczb według grup wiekowych można zobaczyć tutaj.

W obliczu tych zaskakujących wyników należy skupić się na przejrzystości i świadomych decyzjach. Potrzebujemy otwartego dialogu, szczerej dyskusji i ciągłych badań, aby odpowiedzieć na pytania postawione w tym raporcie.

 

Prognozy Deagela i bieżące wydarzenia

Związek między alarmującymi liczbami ofiar śmiertelnych zgłoszonymi przez rządy a apokaliptyczną prognozą Deagela na rok 2025 jest kwestią, która wymaga dalszych badań.

Przewidywania Deagela, początkowo postrzegane jako spekulatywne, zyskują na wiarygodności w miarę rozwoju wydarzeń w świecie rzeczywistym i ujawniają niepokojącą zgodność z przewidywaniami organizacji. Gwałtowny wzrost nadmiernej liczby zgonów, zwłaszcza biorąc pod uwagę przewidywany scenariusz wyludnienia, skłania do krytycznej oceny słuszności prognozy i czynników leżących u podstaw tych niepokojących trendów.

Raporty rządowe z kilku krajów ujawniły znaczny wzrost nadmiernej liczby zgonów, wykraczający poza to, czego można by się spodziewać w normalnych okolicznościach. Liczba nadmiernych zgonów powinna była spaść po wprowadzeniu zastrzyków Covid-19, gdybyśmy naprawdę znajdowali się w środku pandemii zabijającej setki tysięcy ludzi.

Ale te liczby dostarczają konkretnych dowodów na coś przeciwnego i nie można tego lekceważyć. W porównaniu z prognozą Deagela, która przewiduje znaczny spadek populacji, nakładanie się rodzi uzasadnione pytania o możliwą dokładność prognozy i siły napędzające te zaskakujące wyniki.

Po prostu nie można zignorować korelacji między raportami rządowymi a apokaliptyczną prognozą Deagela dotyczącą wyludnienia w 2025 roku. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na to, co się stało w związku z nadmierną śmiertelnością dzieci.

 

Dlaczego tak wiele dzieci umiera?

Do 40. tygodnia 2022 r. w Stanach Zjednoczonych odnotowano niepokojący wzrost liczby zgonów niemowląt, dzieci i młodych dorosłych o 120 000, a w Europie, gdy Europejska Agencja Leków (EMA) ogłosiła w połowie 2021 r. Użyj zezwolenia (EUA) na zastrzyki Covid-19 firmy Pfizer dla dzieci.

Poniższy wykres przedstawia oficjalne dane CDC dotyczące wszystkich zgonów i nadwyżek zgonów u dzieci i młodych dorosłych w USA przed wprowadzeniem szczepionki Covid 19 i po wprowadzeniu szczepionki Covid 19 w dniu 14 grudnia 2020 r. Dane zostały przekazane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przez amerykańskie Centra Kontroli Chorób (CDC).

Z powyższych danych wynika, że ​​w 2022 r. do 40. tygodnia było tylko o 1352 mniej zgonów wśród osób w wieku 0-44 lat niż w 51. tygodniu 2022 r., mimo że rok 2020 był rzekomym szczytem pandemii COVID i obejmował również 11 dodatkowych tygodni zgonów.

Jednak najbardziej niepokojące liczby, które wyłaniają się z powyższego wykresu, to całkowita liczba zgonów i nadmiar zgonów u dzieci i młodych dorosłych od czasu wprowadzenia zastrzyków Covid-19.

Niestety, prawie pół miliona osób w wieku 0-44 lat zmarło od 51 tygodnia 2020 r., co spowodowało oszałamiającą liczbę 117 719 dodatkowych zgonów w porównaniu ze średnią z pięciu lat 2015-2019.

Poniższy wykres powstał na podstawie danych z bazy OECD. Liczby zostały przekazane do OEC przez amerykańskie Centra Kontroli Chorób (CDC). Pokazuje nadmiar zgonów wśród dzieci i młodych dorosłych w wieku od 0 do 44 lat w Stanach Zjednoczonych według tygodnia w 2020 i 2021 roku.

Oficjalne dane wskazują, że w momencie wybuchu rzekomej pandemii Covid-19 w Stanach Zjednoczonych na początku 2020 r. nastąpił niewielki wzrost nadmiernej liczby zgonów wśród dzieci i młodych dorosłych.

Jednak wraz z wprowadzeniem zastrzyków Covid-19 można by się spodziewać znacznego spadku liczby zgonów w tej grupie wiekowej w 2021 r. Ale sytuacja była odwrotna.

A oficjalne dane CDC niestety pokazują, że trend ten utrzymał się w 2022 roku.

Średnia długość życia w USA w 2020 roku wyniosła 77,28 lat. Jeśli wierzyć oficjalnej narracji, że Covid-19 jest śmiertelną chorobą, być może zgodzilibyśmy się, że 231 987 dzieci i młodych dorosłych w wieku do 44 lat zmarło w 2020 r., co oznacza dodatkowe 40 365 zgonów, co jest niefortunną konsekwencją tej choroby.

Ale jeśli wierzymy w oficjalną narrację, że zastrzyki Covid-19 są bezpieczne i skuteczne, jak wytłumaczyć ciągły wzrost liczby zgonów dzieci i młodych dorosłych w 2021 i 2022 roku?

Ponieważ wiemy, że miliony Amerykanów zostały zmuszone do przyjęcia zastrzyków i wiemy, że miliony rodziców zostały zmuszone do tego, aby ich dzieci otrzymały te same zastrzyki.

Odpowiedź leży w fakcie, że oficjalna narracja jest jawnym kłamstwem. Szczepionki Covid-19 nie są ani jednym, ani drugim. Potwierdzają to oficjalne rządowe dane z Europy.

Niestety, liczne analizy danych z całej Europy wykazały niepokojący związek między zatwierdzeniem szczepionki Pfizer na COVID-19 dla dzieci a wzrostem śmiertelności wśród dzieci. Najnowsze badanie wykazało 760% wzrost liczby zgonów.

Dane zostały przekazane organizacji o nazwie EuroMOMO przez odpowiedzialne oficjalne urzędy statystyczne każdego kraju europejskiego. Analizowane przez nas dane obejmują okres do 12 tygodnia 2023 r. i zostały zebrane z 27 uczestniczących krajów europejskich.

Dla porównania, w Europie są 44 kraje, a najnowsze dane nie obejmują zgonów na Ukrainie. W związku z tym nie można winić trwającej wojny za uzyskane wyniki.

W 21. tygodniu 2021 r. Europejska Agencja Leków (EMA) rozszerzyła dopuszczenie do stosowania awaryjnego szczepionki Pfizer przeciwko COVID-19 na dzieci w wieku od 12 do 15 lat, a kilka miesięcy później rozszerzono je na dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Ale w tygodniach następujących po zatwierdzeniu odnotowano szokujący wzrost śmiertelności dzieci. Od tego czasu wzrost nadmiernej liczby zgonów trwa nadal.

Między 22. tygodniem 2021 r. a 52. tygodniem 2021 r. odnotowano 754 dodatkowe zgony wśród dzieci w wieku 0-14 lat.

Natomiast między 1 a 21 tygodniem 2021 roku było o 309 mniej zgonów niż oczekiwano. Wzrost liczby zgonów jest ściśle skorelowany z zatwierdzeniem przez EMA szczepionki Pfizer na COVID-19 dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat.

Niestety, wzrost liczby zgonów dzieci utrzymywał się między 1 a 52 tygodniem 2022 roku. Dane pokazują, że w 27 krajach Europy odnotowano 1 358 zgonów dzieci w wieku 0-14 lat.

Do 12. tygodnia 2023 r. odnotowano 336 dodatkowych zgonów, co daje łączną liczbę dodatkowych zgonów do 2448 w ciągu 95 tygodni po nagłym zatwierdzeniu przez EMA szczepionki Covid-19 dla dzieci.

Jest to bardzo niepokojące, ponieważ w poprzednich 95 tygodniach, od 30 tygodnia 2019 r. do 21 tygodnia 2021 r., odnotowano o 371 zgonów dzieci w wieku 0-14 lat mniej niż oczekiwano. W okresie od 30 do 52 tygodnia 2019 r. odnotowano o 360 zgonów więcej.

Zmniejszenie liczby zgonów o 422 w całym 2020 roku.

A następnie minus 309 dodatkowych zgonów między 1 a 21 tygodniem 2021 r.

Oznacza to, że nadwyżka zgonów wśród dzieci w wieku 0-14 lat w 27 krajach europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoszech i większości Niemiec, wzrosła o 760% od 12. tygodnia w 2023 r., odkąd Europejska Agencja Leków rozszerzyła awaryjne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki COVID-19 firmy Pfizer na dzieci w wieku 12-15 lat.

Szczepionka, która wciąż znajdowała się na wczesnym etapie rozwoju.

Rodzaj „szczepionki”, która nigdy wcześniej nie była stosowana u ludzi ze względu na ryzyko wzmocnienia zależnego od przeciwciał (ADE) i wzmocnionej choroby związanej ze szczepionką (VAED).

I szczepionka, która nigdy nie musiała być podawana dzieciom, ponieważ nie istniało ryzyko, że poważnie zachorują z powodu rzekomego wirusa COVID-19. Jak pokazuje liczba 521 zgonów dzieci w wieku 0-14 lat w całej Europie w 2020 r. odnotowanych od wybuchu rzekomej pandemii do końca roku.

Analiza wpływu

Analiza wpływu raportów rządowych i dopasowanie ich do prognozy Deagela zapewnia cenny wgląd w potencjalne konsekwencje tych niepokojących trendów. Zaskakujący wzrost nadmiernej liczby zgonów, szczególnie w populacji w pełni zaszczepionej, jest bardzo niepokojący i wymaga dokładnego zbadania czynników leżących u podstaw tych wyników.

Fakt, że duża część zgłoszonych nadmiernych zgonów wystąpiła w populacji w pełni zaszczepionej, rodzi pytania o skuteczność szczepionek w zapewnianiu odpowiedniej ochrony. Dalsze badania były potrzebne co najmniej dwa lata temu, aby zrozumieć możliwe przyczyny tego nieoczekiwanego trendu.

Co więcej, implikacje wykraczają poza domenę zdrowia publicznego.

Zgodność między liczbą nadmiernych zgonów a przewidywaniami Deagela wskazuje na potencjał poważnych zmian demograficznych o daleko idących konsekwencjach społecznych, gospodarczych i politycznych.

Drastyczne zmniejszenie liczby ludności może mieć wpływ m.in. na rynki pracy, systemy zabezpieczenia społecznego i dynamikę geopolityczną. Zrozumienie i przygotowanie się na te skutki jest ważne zarówno dla decydentów, interesariuszy, jak i osób prywatnych.

Jednak drastyczny spadek liczby ludności może przynieść korzyści elitom dzięki szybkiemu pojawieniu się sztucznej inteligencji (AI).

Wpływ ten rodzi również szersze pytania dotyczące ogólnej strategii i podejścia do globalnego kryzysu zdrowotnego. Jeśli nadwyżka zgonów w zaszczepionej populacji utrzyma się, jak ma to miejsce od co najmniej dwóch lat, konieczne jest ponowne przeanalizowanie obecnych strategii szczepień, systemów nadzoru i polityki zdrowia publicznego.

Należy wyciągnąć wnioski z tych rzeczywistych wydarzeń, aby informować o przyszłych decyzjach i łagodzić dalsze potencjalne zagrożenia dla zdrowia publicznego. Problemem zwykłych, ciężko pracujących mężczyzn i kobiet jest to, że szczepienia jako całość nigdy nie były związane ze zdrowiem, a jedynie z tworzeniem znacznego bogactwa.

Co więcej, zgodność między danymi dotyczącymi nadmiernej liczby zgonów a przewidywaniami Deagela podkreśla potrzebę przejrzystości, odpowiedzialności i dalszego niezależnego dochodzenia.

Dokładne badania, kompleksowa analiza danych i recenzowane badania mogą rzucić światło na czynniki napędzające te niepokojące trendy i pomóc w opracowaniu polityk i interwencji opartych na dowodach.

Otwarty dialog i współpraca między badaczami, pracownikami służby zdrowia i decydentami politycznymi ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia dokładności informacji i skuteczności interwencji w zakresie zdrowia publicznego.

Nie można jednak dłużej zaprzeczać, że implikacje różnych raportów rządowych i ich spójność z prognozami Deagela są głębokie i wymagają dokładnego zbadania. Problem polega na tym, że nie możemy liczyć na to, że rządzący będą działać w naszym najlepszym interesie.

 

Znaczenie przejrzystości i odpowiedzialności

Przy tak dużej liczbie zgonów i możliwej realizacji prognozy Deagela, przejrzystość i odpowiedzialność mają ogromne znaczenie.

Rządy, organizacje zdrowotne i organy regulacyjne muszą zapewnić uczciwe i kompleksowe dane, aby umożliwić jasne zrozumienie okoliczności towarzyszących tym tragicznym wydarzeniom. Pełna przejrzystość pozwoli na dokładne zbadanie czynników przyczyniających się do nadmiernej liczby zgonów.

Nie stanie się to jednak, jeśli opinia publiczna nie będzie śpiewać i tańczyć do tego.

 

Wniosek

Pojawienie się tych cicho opublikowanych raportów rządowych potwierdzających, że ponad dwa miliony ludzi zmarło od czasu masowego wprowadzenia zastrzyków Covid 19, rzuciło mroczny cień na dominującą narrację.

Liczby te są uderzająco podobne do apokaliptycznej prognozy wyludnienia Deagla na rok 2025.

Oczywiście sam wzrost nadwyżki zgonów nie musi oznaczać, że kraje będą cierpieć z powodu wyludnienia. Zależy to również od wskaźników urodzeń.

Niestety, poufne dokumenty Pfizera, które amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) próbowała utrzymać w tajemnicy przez 75 lat, dopóki sędzia federalny nie odmówił jej prawa do tego, potwierdzają, że szczepionka mRNA Covid-19 ma znaczący wpływ na bezpłodność, poronienia, martwe urodzenia, a nawet wady wrodzone.

Wszystko na ten temat można przeczytać tutaj.

Źródło

Niezależne dochodzenia i zobowiązanie do odpowiedzialności pomogą rzucić światło na tę zbrodnię przeciwko ludzkości. Nie możemy jednak polegać na naszych obecnych przywódcach, że zmienią bieg naszej przyszłości. Musimy sami stawić czoła tym wyzwaniom i zdać sobie sprawę, że są nas miliardy, a ich dosłownie garstka.

Mają władzę tylko dlatego, że zostaliśmy uwarunkowani, by im ją dać.

Ale wraz z nadejściem sztucznej inteligencji, potwierdzeniem milionów zgonów ściśle związanych ze szczepionką Covid 19 i znaczącym wpływem na płodność potwierdzonym przez wcześniej poufne dokumenty Pfizera, teraz jest czas na działanie, w przeciwnym razie apokaliptyczna prognoza Deagela o wyludnieniu stanie się rzeczywistością wcześniej niż myślisz.

——————————————————-

To the author: Since the theme of biological weapons and genocide, concerns all of humanity and the author presents a high level of logical analysis, I took the liberty to translate and publish without the author’s permission. My blog does not generate any financial income, for my person. If the author does not agree with the publication on this blog, please email me at: ludobojstwo(monkey)proton.me

Do autora: Ponieważ wątek broni biologicznej i ludobójstwa, dotyczy całej ludzkości a autor prezentuje wysoki poziom analizy logicznej, pozwoliłem sobie na tłumaczenie i publikację bez zgody autora. Mój blog nie generuje żadnych przychodów finansowych, dla mojej osoby. Jeśli autor nie zgadza się z publikacją na tym blogu, proszę o email na adres: ludobojstwo(małpa)proton.me

——————————————————-

Źródło angielskie / English source: Apocalyptic Catastrophe Looms: Deagel’s Horrific 2025 Depopulation Forecast is supported by Official Excess Death Figures in the Millions & Confidential Pfizer Documents

Źródło niemieckie / Deutsche Quelle: https://uncutnews.ch/katastrophe-zeichnet-sich-ab-deagels-prognose-fuer-die-entvoelkerung-im-2025-wird-durch-offizielle-zahlen-ueber-todesfaelle-in-millionenhoehe-und-vertrauliche-pfizer-dokumente-gestuetzt/