SV — LARRY ROMANOFF: Propaganda och media — Del 1 – Inledning

Propaganda och media: Del 1 – Inledning

Larry Romanoff, 10

CHINESE   ENGLISH  ITALIANO   SPANISH

 

Anmärkning till läsarna:

Under en period av ungefär tio år drev jag en webbplats med politiska kommentarer som innehöll tusentals artiklar, varav många var innehåll från olika media, men många var mitt eget arbete. Den webbplatsen upplevde enstaka men ihållande DDOS (hacker-attack, som hindrar åtkomst, ö.a.) och andra attacker från okända makter

 

För några år sedan publicerade jag på den webbplatsen en artikel på tre sidor om västerländska medier, som liknar den medieserie jag presenterar här. Av allt mitt skrivna arbete var bara den här artikeln under konstant attack. Oftast laddades inte sidorna ordentligt, vilket hindrade läsarna från att se hela innehållet och hindrade dem från att klicka igenom till följande sidor. Det var tydligt att jag hade uppmärksammats av någon som föredrog att inte ha denna information tillgänglig i det offentliga rummet

 

För en kort stund sedan skrev jag en artikel med titeln En sökning efter sanning och förståelse. Det ger en utmärkt inledning till denna serie och jag föreslår att du läser den. Den är inte lång. (1)

 

När jag kom till Kina var formatet för nyhetsrapportering en av de första sakerna som fick min uppmärksamhet. Det var något annorlunda, ovanligt; rapporteringen verkade på något sätt uppstyltad, lite torr eller reserverad, kanske försiktig. Reservation och försiktighet är naturligtvis kinesisk tradition, men jag hade svårt att bedöma det. Min första tanke var att regeringen kanske inte bara kontrollerade innehåll utan metod – hur nyheter rapporterades.

 

Men det gick långsamt upp för mig att den ovanliga aspekten helt enkelt var att jag såg nyheter utan kommentarer – en enkel kronologi över händelserna. Jag hade blivit så van vid den vildvuxna åsikts-baserade journalistiken i Nordamerika, att frånvaron av detta i Kina gjorde att artiklar verkade på något sätt karga och tomma.

 

Men de var inte tomma på nyheter; de var tomma på åsikter, fördomar, propaganda, antaganden och moraliska bedömningar, vilka i väst alltid är oupplösligt blandade med fakta. Om man tittar på de flesta västerländska tidningar idag, och absolut om ämnen relaterade till politik, kapitalism, religion eller amerikansk imperialism, tycks varje artikel innehålla 3 st fakta, 4 st antaganden, 2 st falska hypoteser, 6 st moraliska bedömningar, 12 st grundlösa åsikter och minst 6 st ogrundade anklagelser, allt följande en sammanhängande agenda. Det är omöjligt att hitta ärlig rapportering i Amerikas vanliga medier idag – och faktiskt i alla västerländska medier, de rapporterade ”nyheterna” är knappast mer än en ideologisk svallvåg, journalistik har öppet förvandlats till uppfattningshantering för imperialism eller politisk makt.

 

USA och Kanada, och främst alla engelsktalande länder, hade en gång faktabaserad nyhetsrapportering. Men med konkurrens om läsare eller tittare började media lägga till det de kallade ”färg” i nyheterna, ytterligare information, som skulle göra en nyhetsberättelse mer intressant och rapporterade då t.ex. att någon i nyheterna hade en son som var en olympisk idrottsman; inte direkt relaterat till berättelsen, utan för att lägga till mänskligt intresse. Problemet med färg är att det inte finns så mycket av det, och media slösar bort tid på att ersätta det med kommentarer, i huvudsak redaktionella nyheter med ideologiska synpunkter.

 

Naturligtvis var de västerländska regeringarna och media väl insatta i Bernays hemliga propagandateorier (om Bernays här, ö.a.), men vid 1980-talet var ’hemlig’ inte längre verksamt och även finess hade övergivits, ideologin var inte bara allmänt förekommande utan helt öppen. Med de engelska medierna idag finns det inte längre någon åtskillnad mellan fakta och åsikter. Detta är så sant att många artiklar inte innehåller några andra nyheter än en indirekt hänvisning till någon tidigare händelse, och består helt och hållet av ideologisk bearbetning, i själva verket kraftigt partiska diskussioner, som främst ger en politisk tolkning som eliterna vill att vi ska anta, vilket skapar missbruk av varje beskrivning. Amerikaner, Kanadensare, Britter och Australiensare har nu i två generationer utsatts för denna bedrägliga rapportering och är inte längre medvetna om den omfattande propagandiseringen, trots att den inte längre sker i det fördolda.

 

Som någon så exakt uttryckte det: ”Traditionell journalistisk redaktions-kultur bestämmer den grundläggande karaktären hos en berättelse innan fakta samlats in.”

 

”En ung reporter skriver en expose, men redaktören säger, ”Jag tror inte att vi kommer att köra det.” Andra gången reportern går till sin redaktör säger redaktören: ”Jag tycker inte att det är en bra idé.” Hon forskar inte och skriver inte artikeln. Den tredje gången har reportern en idé. Men hon går inte till sin redaktör. Den fjärde gången får hon inte idén.” – Nicholas Johnson, tidigare FCC-kommissionär (2)

 

Det är sant att vi nu har en daglig ström av tillverkade nyheter. En del av det är helt och hållet tillverkat, i den meningen att det inte fanns någon nyhetsvärd händelse som inträffade, utan där några små fakta från ett ämne av aktuellt intresse används, för att ge en ursäkt för en politisk ledarartikel.

 

Det mesta drivs av en politisk / kapitalistisk ideologi, vilken förkunnas med en häpnadsväckande brist på hänsyn till sanningen, och använder dåligt förvridna tolkningar av några fakta för att spinna en helt falsk historia. Journalistisk integritet har nästan helt försvunnit från västländerna. Och faktiskt är det mycket värre än så, för en stor del av våra ”nyheter” är i själva verket helt och hållet tillverkade, med erforderlig falsk video och ljud, vilseledande rubriker, tvinnad information och ohöljda uppenbara lögner. Jag hänvisar här till faktiska fabricerade hopkok – påhittade ”nyheter” – saker som aldrig hände, eller som inte inträffade alls på det sätt de presenteras. Och vi pratar inte om ”färg” eller ”vinkling” här; vi talar om att faktiskt skapa en händelse och göra fasta uttalanden som medvetet är falska. Jag kommer att ge några typiska – och upprörande – exempel. Du kan börja med den här historien om Jessica Lynch och en annan om Osama bin Laden. (3) (4)

 

För de flesta av oss verkar det otroligt att en nyhetshistoria möjligen kan vara en fiktion. Vi kan tydligen inte acceptera att vår regering och media faktiskt skulle ljuga. Men ljuger, det gör de. För flera år sedan stämdes CNN av en av deras nyhetsankare, för att man beordrades att ljuga i nyhetssändningarna. CNN vann fallet. De förnekade inte att de beordrat nyhetsankaret att ljuga. Deras försvar baserades helt enkelt på ståndpunkten att amerikanska nyhetsmedier ”inte har någon skyldighet att berätta sanningen”. I februari 2003 enades rätten i Florida enhälligt med FOX News påstående, att det inte finns någon regel mot att snedvrida eller förfalska nyheterna i USA. FOX hävdade att det inte fanns några skriftliga regler mot att snedvrida nyheter i media och hävdade att programföretag enligt The First Amendment har rätt att ljuga eller medvetet snedvrida nyhetsrapporter i offentliga utsändningar. Fox-advokater bestred inte ett nyhetsankares påstående att de pressade henne att sända en falsk historia; de hävdade helt enkelt att det var deras rätt att göra det. (5) I dessa fall och i andra innebar de amerikanska domstolarnas ståndpunkt att rättigheterna till First Amendment tillhör de få individer som äger och / eller kontrollerar hela medielandskapet, ett slags sköld som skyddar deras omfattande propagandakampanj.

 

Vi har kommit till den punkt där västerländska medier utövar en slags psykologisk krigföring. ”Vi vet alla att vårt utrikesdepartement, Pentagon och Vita huset har fräckt utropat att de har rätten och makten att hantera nyheterna, att inte berätta sanningen utan vad de vill att vi ska tro.” – Myron Fagan (6)

 

Detta är ett stort och komplext ämne, men låt oss börja med något enkelt. Eftersom vi i realiteten dagligen utsätts för propaganda av våra egna medier, hur känner vi igen vad som händer oss? Hur skiljer vi ut propaganda? Hur skiljer vi sanningen från lögner? Vilka är de viktigaste sakerna att leta efter?

 

1.Berättelser om begångna grymheter.

 

Den första är vad vissa människor idag kallar ”grymhetporr”, i själva verket våldsamma ’pornografiska’ berättelser om händelser som aldrig har inträffat. För detta kan du komma ihåg mina kommentarer i en tidigare Propaganda-artikel om rekommendationerna från Bernays (pionjär inom PR och propaganda, ö.a.) och Lippman (känd journalist som bl.a. skrev om ’Public opinion’, ö.a.), att det bästa sättet att skapa hat och ilska mot ett folk är att tillverka grymma berättelser. Tyskarna hade badkar fulla av judiska ögonglober, använde judiskt fett för att tillverka tvål och industriella smörjmedel, trädde barn på spett och våldtog nunnor. (7)

 

Vi gick vidare till att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen, redo att använda, han använde flismaskiner för att eliminera sina politiska motståndare, han beskylldes för att gasa miljontals kurder och begrava dem i massgravar, och hans soldater rev spädbarn ur kuvöser.

 

Vi hade Khadaffi att utfärda Viagra till sina soldater, så att de kunde våldta fler kvinnor. Och vi hade ”bevis” på detta hos kvinnan som gjorde en undersökning (under ett krig) av utsatta kvinnor. 1300 frågeformulär skickades ut, 1200 besvarades och alla de 1200 kvinnorna påstod sig ha våldtagits. När Röda korset och Human Rights Watch spårade upp kvinnan och bad att intervjua några av offren, hade kvinnan tyvärr ”tappat kontakten” med dem alla. När allt kommer omkring pågår det ett krig.

 

Vi lät Bashar al-Assad i Syrien gasa sitt folk med klor. I slutändan upptäcktes inga bevis – inga bevis – som underbyggde något av dessa påståenden, men det var för sent; länderna hade redan attackerats och förstörts.

 

Idag har vi ”folkmordet” i Kinas Xinjiang, ”koncentrationslägren” som fängslar miljoner i tvångsarbete och med obegränsad tvångssterilisering, påtvingad utrotning av Uigur-språket, förstörelse av muslimska tempel och kyrkogårdar och mycket mer. Faktum är att det enda som händer i Xinjiang är den kinesiska regeringens förvånansvärda framgång med att avradikalisera hundratusentals (väst-tränade) potentiella terrorister, och ersätta religiös extremism med förvärvsarbete. Vi har Pompeos ”bevis” på att COVID-19 kom från ett kinesiskt laboratorium. Återigen har inga bevis någonsin presenterats för att underbygga något av dessa påståenden; som alltid jämställs lösa påståenden med bevis.

2. Hat-litteratur

 

Nästan utan undantag är allt som får dig att bilda en negativ åsikt om (vanligtvis) ett land eller dess folk propaganda, normalt åstadkommen i syfte att skapa stöd för en upprörande politisk handling eller som förberedelse för nästa krig. Du behöver bara tänka på den ständiga strömmen av negativa nyheter om Ryssland, Kina, Iran, Kuba, tidigare Irak och Libyen, Syrien, Venezuela, Kuba. . . I den mån det är möjligt, är Grymhetsberättelser (1) en del av detta medieangrepp.

 

3. Att anklaga och sätta dit

 

Detta är ett av de mer lömska verktygen för propaganda – instruerar oss ”hur man bör tänka” om en viss händelse. Invasionen och förstörelsen av Irak betecknades av militären och i media som ”Operation Iraqi Freedom”. Människor som verkligen är bekymrade över föroreningar i och farliga biverkningar av vacciner, kallas ”Vaccinationsterrorister”. När Radio Free Europe började sända sina lögner om öst 1950, ombads folk att donera ”sanningsdollar” för att bekämpa kommunismen; lite som att skicka ”frihetskämpar” till Libyen och Syrien. Som George Carlin sa, ”Om brandmän bekämpar bränder, vad bekämpar Amerikas frihetskämpar?”

 

Hongkongs terrorister definieras i media som ”demokratikämpar” – som bara i ett universitetslaboratorium hade tillverkat mer än 10 000 bensinbomber som användes på regeringsbyggnader och polisstationer (och på polisen själva) och som hällde bensin på en man och tände på honom. (8) I alla dessa fall är det första steget att tillhandahålla en användbar propagandadefinition som, om den antas av allmänheten, i ett slag eliminerar allt självständigt tänkande.

 

4. Översvämning i media

 

Om du tänker tillbaka på de senaste världshändelserna, till och med mycket viktiga saker, som förstörelsen av Japans Fukushima-reaktor och läckaget av stora mängder radioaktivitet i Stilla havet, får de bara rubriker under en kort tid och försvinner sedan. De flesta händelser är ”nyheter” bara under en dag eller två.

 

Men när vi ser ett objekt som återkommer flera gånger i media, i veckor och månader, och till och med ibland i flera år, är detta ett 100% tecken på att vi utsätts för propaganda och att mediaflödet inte kommer att upphöra förrän opinionsundersökningar säger till våra mästare att en majoritet av befolkningen har accepterat den position som främjas eller att det politiska trycket har uppnått sitt önskade resultat.

 

En sådan händelse var växelkursen för Kinas RMB. Du kanske kommer ihåg att när Japan för 40 år sedan befann sig i en konkurrensposition som liknade Kinas, tvingade USA Plaza-avtalet på Japan, omvärderade valutan uppåt med nästan 300%, förstörde ekonomin och eliminerade Japan som en utmanare.

 

Samma sak planerades för Kina, lett av Paul Krugman, NYT:s Renminbi Rambo, och som skrek att Kina behövde räkna upp sin valuta med ”minst 25% till 40%”. Dessa berättelser om ”Kina-fusk” med sin valuta och den nödvändiga omvärderingen på 40%, äger rum åtminstone varje vecka i västerländska medier och i den amerikanska kongressen i kanske tio år. Men i själva verket har Kinas valuta alltid handlats inom ett lämpligt intervall, vilket bevisats av efterföljande händelser, och den kinesiska regeringen böjde sig inte för media och politiskt tryck.

 

Dagens berättelser om Kinas Xinjiang, gårdagens berättelser om ZIKA’s ”fasor” och mer (ett virus, ö.a.). En av de mer anmärkningsvärda av dessa är den nya religionen ”sexuella preferenser”, som har blivit oavbrutet hajpad i media i den utsträckning att få politiker skulle ha mod (eller dödsönskningen) att vägra delta i en Gay Pride-parad. Propagandans makt. (9)

 

Kinas Huawei är ett annat sådant objekt som väcker mycket mer uppmärksamhet i media än vad en faktisk omständighet skulle kräva, och med goda skäl. Huawei har funnits i USA, Kanada och många andra nationer under G1, G2, G3 och G4, och aldrig en antydan till ett antagande om spionage eller något hot mot ”nationell säkerhet”, så vad hände plötsligt med G5 (mobilgenerationer, ö.a.)? Du kanske bryr dig om att läsa detta, för att förstå detaljerna. (10)

 

5. Ändra dina värderingar

 

Allt som tyder på att du ändrar dina moraliska värden, särskilt sexuella, eller vid abort, assisterad död, pornografi, invandring, familjenormer, dagens vita trasproletariat (’white trash’) i väststaterna. I denna kategori har vi haft en enorm volym om alla dessa ämnen. Här skulle jag kunna ta med  en ny NYT-artikel som befriar företagsledare från ansvar för alla brott inklusive oaktsamt mord (11) (12), filmen Pretty Woman och översvämningen i media, som nämns ovan, med våra nya sexuella perversioner som presenteras som ”preferenser”.

 

6.’Hit Pieces’
(en publicerad artikel eller notis som syftar till att ändra opinionen genom att presentera falsk eller snedvriden information, på ett sätt som ger intryck av att vara objektivt och sanningsenligt, ö.a.)

 

Närhelst du ser en författare eller en publikation sönderdelas i media vet du att det finns något de inte vill att du ska veta. Det bästa är att omedelbart kolla upp och ta reda på vad det handlar om. Nästan alltid, när människor demoniseras, vet du att det är propaganda; du indoktrineras för att undvika information som de inte vill att du ska få.

 

När James Bacque (12) (13) publicerade sina historiskt överraskande verk om de miljoner tyskar som dödades i amerikanska koncentrationsläger i Europa under åren efter krigets slut, (14) blev han skoningslöst hudflängd i de nordamerikanska medierna, där hans forskning hånades som ”sämre än värdelös” trots att han helt hade förlitat sig på amerikanska militära källor och att introduktionen till hans böcker skrevs av en högre amerikansk militärofficer. Hans arbete fördömdes som ”en djupt missvisande bok” (15). Någon ville inte att amerikanerna skulle få veta, medan Bacques böcker har översatts till cirka 15 språk och att han i Europa är allmänt beundrad som en historiker av betydelse.

 

När presidenten i Tanzania förlöjligade västerländska vacciner mot COVID-19 och hävdade att Tanzania skulle vägra att delta i den globala maskinen för att tjäna pengar på vaccin, publicerade UK Guardian en häpnadsväckande artikel om att ”den här mannen måste avlägsnas” från sitt ämbete (16) . En kort tid senare kollapsade Magufuli mystiskt på en offentlig scen och förklarades död, Guardian skrev ett dussin eller flera artiklar för att fira händelsen. Det var minst sagt en överraskning att Guardian skulle ha något intresse för en sådan mindre betydande person och ämne. Magufuli var samma man som fördömde de amerikanska virustesterna och hävdade att en get och en papaya testades positivt. (17) (18)

 

Detsamma gäller Henry Fords serie artiklar om The International Jew. (19) (20) Dessa har i mer än 100 år fördömts i ondskefulla ordval som ”antisemitiska uttalanden” men när vi läser dem blir vi förvånade över att upptäcka att de inte är något sådant och att Ford i många fall berömde judarna för deras talanger. Men artiklarna innehåller information som vissa människor inte vill ha spridd i det offentliga rummet, och det bästa försvaret är ett bra anfall, attackerna är avsedda att föregripa granskningen.

 

7. Förvirrande information

 

Närhelst ett ämne för mediepropaganda uppstår och motsatta åsikter och slutsatser läcker ut i det offentliga rummet, ser vi alltid en mängd artiklar som skapar en flod av av ovidkommande information, som endast tjänar till att skapa förvirring bland allmänheten och förhindra rationellt tänkande och slutsatser. Ofta används denna flod av ovälkommen information för att rikta allmänhetens tankar åt fel håll och om möjligt undvika fokus på kärnan i frågan.

 

COVID-19 är ett sådant exempel, med kolumnister, uppenbarligen medicinskt kvalificerade, som bevisar att lockdown är antingen användbart eller ett brott mot mänskligheten, att ansiktsmasker antingen förhindrar infektion eller ger dig syrebrist och lämnar dina barn hjärndöda. Eller att viruset härstammar från antingen fladdermöss eller pangoliner (myrkottar, ö.a.) eller bananer, eller frusen lax, eller Fort Detrick eller Wuhan-universitetet, eller grottor i Sichuan, och att det släpptes ut antingen medvetet eller av en slump eller genom laboratorieforskare, som sålde sjuka djur på gatan för kaffepengar. Och minst 100 ”fakta” för att stödja vart och ett av dessa påståenden.

 

Närhelst vi läser om en allvarlig aktuell händelse och plötsligt hittar flera åsikter och slutsatser av flera personer som alla uppenbarligen är kvalificerade, vet vi att vi lider av en propagandaattack. Det kommer aldrig att inträffa annars.

 

8. Falska NGO

 

En vanlig strategi för propagandister, när de sprider tvivelaktiga teorier om händelser eller anklagelser mot en nation, är att producera ”färdiggjorda” NGO:er med legitimt klingande namn som den faktiska författaren till anklagelsen eller teorin i fråga. Så ser vi plötsligt ”Center for Democratic Transition (CDT)” som främjar ”ärlig och ansvarsfull regeringsmakt” någonstans, eller onda handelsavtal främjas med stöd av ”Center for International Private Enterprise (CIPE) i Washington”. Och naturligtvis har vi ”World Uigur Congress” i Washington, skapad av CIA med två personer, maskerad som den enda legitima rösten i världen för Kinas miljoner Xinjiang Uigurer, för att inte prata om ”the Tibet Government in Exile”, som också skapats av CIA med två personer och som också återfinns i Washington.

 

Om du inte har hört talas om organisationen förut existerade den troligen inte tidigare och skapades först igår, för att ge lite trovärdighet till en annars olycklig berättelse.

 

 9. Faktakontroll

 

Du kanske (eller kanske inte) blir förvånad när du får veta att faktakontroll är en enorm världsomspännande bransch som tänktes ut och skapades för många år sedan, som ett kraftfullt censurverktyg och som finansieras med till synes obegränsade miljoner dollar, främst av George Soros, Gates Foundation, olika medieföretag och liknande. De skapades aldrig för att faktakontrollera George Bushs påståenden om Iraks massförstörelsevapen, utan för att ”faktakontrollera” dig och förklara dig som falsk, när du bestred Bushs påståenden.

 

Jag skrev nyligen en väl dokumenterad artikel om avhandlingen (nu allmänt accepterad, tror jag) som säger att den spanska influensa-pandemin 1918 inte var influensa utan istället var en bakteriell infektion (bevisat och accepterat), det tragiska resultatet av ett missriktat experiment av the Rockefeller Medical Institute för ett hjärnhinneinflammations-vaccin som startade vid Fort Riley i USA och sprids över hela världen, inte av soldaterna utan av Rockefeller själv. (21) Reuters genomförde omedelbart en ”faktakontroll” av avhandlingen och förklarade den som falsk. Reuters bevis? Ej existerande, påståendet räcker som obestridligt bevis. (22) Dessutom var en del av deras påståenden helt falska.

 

Du kommer att bli förvånad när du får reda på de tricks som dessa faktakontrollanter använder för att få fram sina resultat, och om de faktiska kränkningar och brott (åtminstone civila) de kommer att begå för att fullfölja sina mål. Enligt vad jag vet finns det inga faktakontrollanter som inte ingår i detta världsomspännande nätverk. Vissa gillar att förlita sig på webbplatser som Snopes (Snopes, även Urban Legends Reference Pages är en webbplats som enligt dem själva är källa för kunskap om ”vandringssägner, folklore, myter, rykten och felaktig information”., ö.a.), men dessa har också blivit invalda och har nu blivit en del av propagandakedjan och fyllt i ett av de sista hålen i lögnernas huvudväg. Som ett snabbt exempel på det senare har nästan alla sett videon av Pompeo som säger ”Vi ljög, vi lurade, vi stal.” Snopes faktakontrolls-experter säger att det bara är ”delvis sant” att Pompeo sa detta. Enkelt uttryckt, närhelst större medier hävdar att något har faktagranskats, avlägsna denna information från ditt medvetande eftersom den nästan säkert är falsk.

 

10. För mycket av berättelsen känt i förväg

 

Det finns många sådana exempel och alla bör ge upphov till en extrem försiktighetsmedvetenhet hos läsarna. Angående 9-11, hela historien om vem, hur och varför, översvämmade medierna nästa morgon, medan det i verkligheten inte ens fanns tillräckligt med tid för att fullt ut inse vad som hade hänt. ZIKA var en annan sådan berättelse, (23) liksom rapporterna om gasattacker i Syrien, kompletta med alla detaljer, och som senare visade sig inte ha någon grund.

 

11. Negativa och obehagliga känslor

 

Allt som skapar en negativ känslomässig reaktion, annat än kanske historien om en tragisk död eller liknande. Propaganda är starkt beroende av känslor, ofta främst rädsla och vanligtvis av rädslor som du kanske inte bryr dig om att diskutera öppet. Det är också starkt beroende av hat och ilska och väcker känslor av orättvisa eller hemska brott mot befolkningar. Regeln är att när du hittar en nyhet som skapar en negativ känslomässig reaktion hos dig själv, är du nästan avsiktligt fylld med falsk propaganda. Tänk på alla berättelser om Iran, Libyen, Irak, Syrien, Ryssland, Kina, så många nationer och så många händelser, och ändå har ingen av dessa hemska saker någonsin belagts.

 

12. Åsiktsbaserade artiklar. . .

 

. . . med några sanningar och många lögner, artiklar som inte innehåller några detaljer eller utelämnar viktiga detaljer. Dessa kan vara svåra för dig att identifiera utan egen forskning. Jag kommer att ge några utmärkta exempel.

 

13. Saker som bara inte går ihop

 

De två epidemierna av brittisk mul- och klövsjuka (24) som resulterade i att miljontals nötkreatur avlivades och att de flesta småbönderna gick i konkurs. ”Animal Rights Activists” gick in på militära biovapenlaboratorier nivå 4, vid Pirbright och Porton Down och stal tusentals liter av den dödliga patogenen och spred den över hela landet. Alternativt släppte ”ett läckande avlopp” vid Porton Down ut en patogen som dödade boskap 500 km bort – och ingen märkte det. Det faktum att vem som helst som försöker tränga in i ett militärt biovapenlaboratorium troligen skulle  bli skjuten till döds ignorerades, liksom dussintals andra fakta.

 

”Fläskspekulanter” erhöll i sin tur tusentals liter dödlig svininfluensa-patogen och använde små drönare för att döda flera hundra miljoner grisar i Kina. Ingen förklaring till varför de skulle göra det, inte heller om de fick patogenen på närmaste 7-11 eller på Wal-Mart, eller andra sådana ställen. En kinesisk forskare i USA meddelar att han är på väg mot en stor upptäckt (25a) om ursprunget till COVID-19, men en dag senare har den lyckligt gifte mannen en diskussion med en homosexuell älskare som dödar honom och sedan begår självmord. Upptäckten gick förlorad. Två kinesiska forskare som arbetar med COVID-19 avskedades från ett statligt laboratorium i Winnipeg, Kanada, (25b) polis inblandad, men inga anklagelser, inga brott, bara en ”procedurfråga” som omedelbart försvinner från media, vilket innebär att de såg något de inte var menade att se. Kinesiska medicinstudenter tar med sig till Kina prover av en sorts ”brun vätska” relaterad till COVID-19 och arresteras för ”smuggling” – vilket vanligtvis betyder att det är ett brott att föra in, inte att föra ut.

 

14.Censur

 

Propaganda, oavsett om den är positiv eller negativ, kan undermineras om motsatta åsikter – eller sanningen – kan spridas till allmänheten samtidigt, så mediekontroll är avgörande för att eliminera andra åsikter eller förhindra dem att få spridning. Döden är den ultimata censuren. Fråga Gary Webb, det enda kända exemplet på att en man begår självmord genom att skjuta sig själv i huvudet två gånger. Det är inte svårt att avgöra om bevakning av händelser censureras, och du kan vara mycket säker på det när även sociala medier stänger av dig, citerar dig för ”falska nyheter” och Google plötsligt inte kommer ihåg vem du är.

 

15. Opium för folket (Pablum for the masses, se mer här, ö.a.)

 

Det här är ett säkert sätt att veta att du blir utsatt för propaganda. Ett enkelt exempel är återkommande artiklar i en kanadensisk tidning med titlar som ”Vad finns i COVID-19-vaccinerna?” (25c), artiklar som utelämnar verkliga människors verkliga bekymmer och som inte ger någon värdefull information, och som specifikt utelämnar omnämnande av aluminium och kvinnliga hormoner och andra föroreningar som har rapporterats att i stor utsträckning finnas i dessa.

 

16. Opinionsundersökningar

 

Intressant nog kan opinionsundersökningar berätta mycket om agendan bakom olika propagandakampanjer. Som ett exempel har de västerländska medierna översvämmats i mer än ett år med anti-Kina hatpropaganda, fokuserad på coronavirus, men inklusive mycket annat. (26) Vi kan nästan känna glädjen i Gallup eller Pew när vi rapporterar att angrepp mot ”Asiater” har ökat med 793% under det senaste året, eftersom det helt klart var avsikten med propagandan. Och detta är långt ifrån första gången sådant har inträffat; praktiken började i England under krigsåren. Det kanske intresserar dig att läsa detta (25).

 

17. Du vet inte vad du inte vet

 

Propaganda handlar inte bara om att berätta vad du ska tänka och hur du ska tänka, eller vad du inte ska tänka. Det finns också en enorm bransch som ser till att många nyheter aldrig når din uppmärksamhet så att du inte tänker ”fel saker” om fel människor. Ett exempel: 2011 sa en saudisk domare att en läkare skulle utföra ryggkirurgi på en man i syfte att förstöra ryggraden och lämna honom förlamad för livet. Mannen hade uppenbarligen orsakat en trafikolycka som lämnade en annan man med en skadad ryggrad och domaren bestämde att lämpligt straff var ”öga för öga”. Har du läst om detta? Nej. Det står inte på dagordningen.

 

18. Framgång för propaganda

 

Slutligen, här är två exempel på hur framgångsrik en propagandakampanj kan vara, med förmågan att ha alla media på plats och att krossa avvikande röster. Den första är berättelsen om Kinas stora hungersnöd 1959, berättelsen sprids i västerländska sinnen och tillskriver Mao skulden och är skräp i sin helhet. (27) Den andra är den verkliga historien om Kinas Himmelska fridens torg 1989, säkert en av de största propaganda-segrarna genom tiderna. (28) Den refererade artikeln betraktas som det slutgiltiga arbetet med detta ämne, åtminstone på engelska, även om Internet-vakterna inte tillåter att många av de nödvändiga bilderna kan återges på någon webbplats.

 

Jag kommer att täcka alla dessa och mer i en kort serie artiklar om Media Propaganda.

 

*

Larry Romanoffs texter har översatts till 30 språk och hans artiklar har publicerats på mer än 150 webbplatser för främmande språk och nyheter i mer än 30 länder samt på mer än 100 engelskspråkiga plattformar. Larry Romanoff är en pensionerad managementkonsult och affärsman. Han har haft ledande befattningar inom internationella konsultföretag och ägt en internationell import-exportverksamhet. Han har varit gästprofessor vid Fudan University i Shanghai och presenterat fallstudier i internationella frågor för seniora EMBA-klasser. Romanoff bor i Shanghai och skriver för närvarande en serie på tio böcker som i allmänhet är relaterade till Kina och väst. Han är en av de bidragande författarna till Cynthia McKinneys nya antologi ’When China Sneezes’.(Chapt. 2 — Dealing with Demons).

Hans fullständiga arkiv kan ses på

https://www.bluemoonofshanghai.com/ och på https://www.moonofshanghai.com/

E-postkontakt: 2186604556@qq.com

*

Bild från artikeln hos The Saker.

Denna artikel ”Propaganda och media: Del 1” av Larry Romanoff har publicerats också av för The Saker Blog 10 maj.

*

Noter:

(1) https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/1282/

(2) http://www.nicholasjohnson.org/writing/masmedia/

(3) Fake News and “The Naked Government”: Jessica
Lynch

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/618/

(4) The Death of Osama bin Laden

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/1409/

(5) https://www.projectcensored.org/11-the-media-can-legally-lie/

(6) http://usa-the-republic.com/illuminati/fagan_index.html

(7) Bernays and Propaganda – Part 2 of 5 — The
Marketing of War

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/1582/

(8) https://www.rt.com/news/473115-hong-kong-man-set-on-fire/

(9) Social Change: If Greed is Good, Maybe Smoking is
Gooder

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/1187/

(10) Huawei, Tik-Tok and WeChat

https://www.moonofshanghai.com/2020/08/huawei-tik-tok-and-wechat-august-8-2020.html

(11) https://www.nytimes.com/2015/02/20/business/in-corporate-crimes-individual-accountability-is-elusive.html

(12) https://www.nytimes.com/2015/09/15/business/dealbook/theprospects-for-pursuing-corporate-executives.html

(13) https://www.jamesbacque.com/

(14) https://archive.org/details/CrimesAndMerciesByJamesBacque1997

(15) https://www.positionpapers.ie/2019/06/james-bacques-other-losses-a-deeply-flawed-book/

(16) https://amp.theguardian.com/global-development/2021/feb/08/its-time-for-africa-to-rein-in-tanzanias-anti-vaxxer-president

(17) https://newspunch.com/tanzanian-president-who-questioned-covid-vaccine-found-dead/

(18) https://www.africanews.com/2021/03/26/tanzania-s-magufuli-laid-to-rest-after-mysterious-death//

(19) https://archive.org/details/TheInternationalJew_655

(20) https://educate-yourself.org/cn/The-International-Jew-Vols1-4-Henry-Ford-645pages.pdf

(21) The 1918 Rockefeller-US Army Worldwide Pandemic

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/1319/

(22) https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-vaccines-caused-1918-influe-idUSKBN21J6X2

(23)
ZIKA: https://www.moonofshanghai.com/2020/06/larry-romanoff-zika-june-12-2020.html

(24) UK Foot and Mouth Disease

https://www.moonofshanghai.com/2020/06/larry-romanoff-uk-foot-and-mouth.html

(25a)
https://www.aa.com.tr/en/americas/us-chinese-american-researcher-studying-virus-murdered/1831236

(25b)
https://www.the-scientist.com/news-opinion/virologists-escorted-out-of-lab-in-canada-66164

(25c) https://globalnews.ca/news/7525406/covid-vaccine-ingredients-pfizer/

(26) The Anger Campaign Against China

https://www.moonofshanghai.com/2020/08/blog-post_49.html

(27) China’s 1959 Famine

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/1369/

(28) Tiananmen Square: The Failure of an
American-instigated 1989 Color Revolution

https://www.bluemoonofshanghai.com/politics/tiananmen-square-the-failure-of-an-american-instigated-1989-color-revolution/

Copyright © Larry Romanoff, Blue Moon of Shanghai, Moon of Shanghai, 2023